Jan Syrůček o chovu skotu v České republice v TV Zemědělec

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z oddělení chovu skotu z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. poskytl TV Zemědělec rozhovor o ekonomice výroby mléka. Reportáž „Chov skotu v České republice“ s redaktorkou Ing. Velechovskou byla odvysílána dne 12. dubna 2023.


Tématem rozhovoru byla nejen aktuální česká, evropská i globální situace v sektoru výroby mléka, vývoji a predikce výkupních cen mléka a výrobních nákladů, ale také o rozdílech v nákladech dle chovaného plemena krav a úrovni užitkovosti.

Jedna z otázek byla zaměřena na srovnání ekonomiky u nás a v zahraničí, kde Ing. Syrůček zmiňoval průměrnou cenu a náklady v EU a v Německu, kam se vyváží velká část českého mléka.

V závěru rozhovoru Ing. J. Syrůček upozornil na nutnost dotací pro dlouhodobou udržitelnost chovu u nás i v okolních zemích a nastínil situaci v nové Společné zemědělské politice.

Celý rozhovor je k dispozici zde:

TV ZEMĚDĚLEC

 

 

,

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality