Reakce na článek „Úřady na nic?

Reakce na článek „Úřady na nic? Tentokrát výzkumné ústavy na výplatní pásce ministerstva zemědělství. Vysají půl miliardy“. Pravdou je, že zaujmout lidi v dnešní mediální džungli a v tématu tak sledovaném (finance), je velice náročné. A tak redaktorka zvolila slovo, které určitě „zaujme “lidi, kteří mají „jasno“, kdo je okrádá a koho zrušit. A tak naše reakce alespoň pro ty, kteří takové jasno nemají, a opravdu je zajímá, jak se nakládá s veřejnými financemi, konkrétně jak hospodaří výzkumné ústavy (VÚ).

V první řadě všechny informace o chodu našeho ústavu jsou volně ke stažení v sekci „Roční zprávy“. V nich se čtenáři mohou dozvědět, jak výzkumný ústav nakládá s finančními prostředky vynaloženými ze státního rozpočtu a jak konkrétně přispívají k prospěchu podniků a lidí.

Pravda je, že výsledky výzkumných ústavů se mohou zdát pro mnohé lidi „neviditelné“. Mají z nich užitek především podniky, s kterými VÚ úzce spolupracují na konkrétních zadáních a projektech, ale v konečném výsledku pak všichni lidé. Dalším ukazatelem práce VÚ je dobré jméno, které naše věda má na mezinárodním poli. Mnohé z vědeckých prací probíhají ve spolupráci mnoha zemí a jsou také dotované z financí např. EU.

Existuje i měřitelné hledisko posuzování práce VÚ. Účelnost využití institucionálních prostředků je hodnocena na základě jednotlivých modulů „Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ schválené usnesením vlády ze dne 8. února 2017, č. 107. V hodnocení uplynulého pětiletého období dosáhl Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve všech modulech (kvalita vybraných výsledků, výkonnost výzkumu, společenská relevance, viabilita, strategie a koncepce) stupně A = „Vynikající“. Tímto stupněm je indikována „ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi.“

Strukturu návrhu rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace stanovuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a rozesílá ji správcům rozpočtových kapitol, kteří zpracují návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace svých kapitol tak, aby přednostně zajistili plnění projektů zahájených v předchozích letech a dalších závazků. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, jejich rozdělení a střednědobý výhled podpory výzkumu, vývoje a inovací předkládá vládě Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Po projednání ve vládě ho Ministerstvo financí zapracuje v souladu s rozpočtovými pravidly do návrhu zákona o státním rozpočtu.

Rozumní lidé jistě vidí, že dnešní náročná doba (vzrůst počtu obyvatel, změny klimatu…) vyžaduje od zemědělských producentů plné nasazení a není pro ně možné zabývat se výzkumem. Proto je pro ně spolupráce s VÚ cenným přínosem.

Vedení VÚŽV, v.v.i.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality