Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na workshop Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství, který se uskuteční ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi 1. června 2023 od 9:00 hodin.

PROGRAM:

Aktuální situace a vývoj na trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Ing. Jiří Burdych, MBA (VÚŽV)
Produkční a ekonomické výsledky podniků s chovem dojeného skotu v ČR za rok 2022
Ing. Jan Syrůček, Ph.D. (VÚŽV)
Mezinárodní srovnání ekonomiky farem s chovem skotu
Ing. Iveta Bošková, Ph.D. (ÚZEI)
Předpoklady efektivity řízení stáda dojnic
doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc. (JČU)
Porovnání strategií řízení reprodukce z hlediska nákladovosti ve stádech dojeného skotu
Ing. Markéta Schreinerová (VÚŽV)
Aplikace prvků precizního zemědělství a jejich ekonomický přínos v podnicích s chovem dojeného skotu
Ing. Jaromír Ducháček, Ph.D. (ČZU)
Technologie pro sledování dojnic: vývoj a možnosti využití rozboru obrazu a indexů pohody krav v praxi
Ing. Luboš Smutný, Ph.D.; Ing. Maria Kožíšková (AGROSOFT Tábor)

REGISTRACE : do 26. 5. 2023 na emailu krejcova.michaela@nullvuzv.cz (Michaela Krejčová)

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce