19. mezinárodní sympozium o silážování pícnin v Augustiniánském opatství a farnosti na Starém Brně

Ve dnech 25. – 27. dubna 2023 se uskutečnilo 19. mezinárodní sympozium o silážování pícnin v Augustiniánském opatství a farnosti na Starém Brně, tedy v místě, kde žil a pracoval Gregor Johann Mendel a kde stanovil základní pravidla dědičnosti.

 


Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. byl spolupořadatelem sympozia, kterého se zúčastnilo 132 delegátů, téměř polovina ze zahraničí. Zaznělo celkem 25 referátů, ostatní výsledky byly prezentovány formou posterů.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality