19. mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING

19. mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING, uspořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., oddělením chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října 2023 v malebném prostředí Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshopu se zúčastnili odborníci nejen z České republiky, ale také z Maďarska, Polska, Slovenska a Ukrajiny.


international workshop Research in Pig BreedingWorkshop zahájil Ing. Miroslav Rozkot, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.  S prezentací na téma chovu prasat vystoupil prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. z Veterinární univerzity Brno, profesor Wiesław Bielas z Vratislavské univerzity environmentálních a biologických věd, prof. Dr. Péter Balogh z Debrecínské univerzity, fakulty ekonomie a informatiky, MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D. a MVDr. Jonáš Vaňhara z Veterinární univerzity Brno. Workshopu se zúčastnil i ředitel VÚŽV, v. v. i. Dr. Ing. Pavel Čermák.

Na závěr přednášek byly vyhlášeny ceny za nejlepší poster BEST POSTER AWARD. Za Zemědělskou univerzitu v Nitře převzal ocenění doc. Ing. Michal Rolinec, Ph.D., za nejlepší prezentaci BEST PAPER AWARD byl oceněn MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D. z Veterinární univerzity Brno. Výměna nových poznatků v oblasti výzkumu chovu prasat proběhla v tradiční přátelské, domácí atmosféře, kdy se odborníci z oboru mohli setkat a vyměnit si cenné zkušenosti. První večer workshopu obohatila nádhernými písněmi Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D., která vystoupila se svými přáteli.

Následující den byla pro účastníky workshopu zajištěna exkurze do zahrady léčivých rostlin a skleníku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Spokojení účastníci workshopu byli největší odměnou za skvěle odvedenou práci organizačního týmu VÚŽV, v. v. i. z Kostelce nad Orlicí. Již teď se těší na příští, tentokrát jubilejní ročník.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality