Workshop Luskoviny a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat

Dne 12. prosince 2023 se v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil workshop s názvem „Luskoviny a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat“. V rámci řešení projektů „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organicace“ a „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu (NAZV)“ byly prezentovány výsledky testování luskovin, amarantu a meziplodin.


Workshop byl pořádán členy oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd a představil výsledky řešení projektu NAZV „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ (QK21010344) a DKRVO (MZERO0723).

Byla prezentována témata:

  • Nutriční hodnota hrachu, bobu, lupiny úzkolisté a žluté
  • Výnosy a výživné hodnoty doporučených odrůd hrachu
  • Meziplodiny využitelné pro krmení přežvýkavců
  • Amarant jako alternativní zdroj píce pro přežvýkavce
  • Zhodnocení pokusů na luskovinách na pracovišti NutriVet, s.r.o.

Po každé přednášce následovala diskuse, která také přispěje k úspěšnému řešení výše zmíněných projektů v dalších letech.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality