Rozhovor ředitele VÚŽV Dr. Ing. Pavla Čermáka s redaktorem Asociace soukromého zemědělství v ČR Tomášem Zavadilem

Zemědělský výzkum v ČR probíhá na celé řadě institucí s rozmanitým zaměřením. Různými tématy spojenými s chovem hospodářských zvířat se zabývá Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Nejen o možnostech aplikace výsledků výzkumu zaměřeného na živočišnou výrobu do zemědělské praxe hovoří ředitel VÚŽV Dr. Ing. Pavel Čermák


V článku, který naleznete online na níže uvedeném odkazu se hovoří o oblastech činnosti VÚŽV, řeší se v něm mimo jiné témata jako uhlíková stopa ze zemědělské výroby, utlumování klecového chovu drůbeže a aplikace výsledků výzkumu do praxe.

Celý článek k přečtení zde.

Článek také vyšel v časopise Selská revue 7/2023.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality