Zveme Vás do pavilonu T1 českobudějovického výstaviště na jubilejní 50. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka

50. ročník Země živitelka začíná 22. srpna 2024. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se bude prezentovat společně s ostatními výzkumnými institucemi Ministerstva zemědělství ve společné expozici v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Těšíme se na Vás!


Země živitelka je největší a nejvýznamnější akcí svého druhu, zaměření a rozsahu, určená pro odbornou i laickou veřejnost,  zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku. Agrosalon propaguje i české potraviny. Letošní jubilejní Mezinárodní agrosalon Země živitelka ponese podtitul  „S láskou k tradici“.

Pravidelnou součástí Země živitelky je prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS.

Také Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. do soutěže Zlatý klas přihlásil exponát.

Těšíme se na Vás v pavilonu T1.

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce