Zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd

Dne 4. června 2024 se konalo zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. reprezentoval Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., předseda Odboru živočišné výroby ČAZV.


Významným hostem jednání ČAZV byl ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný. Tématem společného téměř dvouhodinového jednání s ministrem zemědělství byly otázky aktuálních témat v resortu zemědělství, financování zemědělského výzkumu, legislativa spojená s výzkumem, hodnocení a propagace výsledků výzkumu.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality