Studenti a učitelé středních zemědělských škol na farmě v Podlesku

Studenti a učitelé SZeŠ zavítali do VÚŽV ve středu 12. 6. 2024 v rámci programu dalšího odborného vzdělávání, který pro ně pořádal Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

V dopoledním programu zazněly přednášky o nových poznatcích z genetiky a šlechtění (Ing. Eva Kašná, Ph.D.), etologie skotu (Ing. Radka Šárová, Ph.D.), o emisích skleníkových plynů v zemědělství (Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D.), rodinovém chovu prasat (Ing. Anne Dostálová) a o agroekologickém přístupu v chovu hospodářských zvířat (Ing. Radim Kotrba, Ph.D.). V rámci odpoledního programu studenti a učitelé navštívili jelení farmu v Podlesku, kde se dozvěděli poutavé informace nejen o faremním způsobu chovu jelenů, ale i o experimentálních podmínkách základního a aplikovaného výzkumu, který je zde dlouhodobě realizován (RNDr. Adam Dušek, Ph.D.).

VÚŽV v.v.i. > Aktuality