Zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd

14.6.2024

Dne 4. června 2024 se konalo zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd v Modrém salonku Domu zemědělské osvěty v Praze. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. reprezentoval Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., předseda Odboru živočišné výroby ČAZV.

Věda na polích a ve stájích aneb Příběh potravin

13.6.2024

Populárně naučná stezka „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“ se koná každý rok v červnu. Dvanáctý ročník, který tradičně pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupořadatelství se společností Selgen, a. s. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze v letošním roce proběhl 7. a 8. června 2024.

The Institute of Animal Science Prague participated in the celebration of the Toulcův Dvůr environmental education centre 30th anniversary

28.5.2024

On Saturday, 20 April 2024, the Institute of Animal Science participated in the celebration of the 30th anniversary of the establishment of the Toulcův Dvůr centre of environmental education and training for all generations. The IAS department of Ethology and department Nutritional Physiology and Production Quality presented themselves to the public there.

Příběh vědy – Mladý výzkumník 2024

17.5.2024

Dne 15. 5. 2024 navštívilo program Příběh vědy – Mladý výzkumník ve VÚŽV 26 studentů a studentek SOŠ a SOU Hněvkovice. Cílem programu je podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce.

Naučná stezka Příběh potravin 2024

6.5.2024

Populárně naučná stezka „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“ se koná jednou za rok, vždy v červnu. Již 12. ročník této naučné stezky je opět koncipován jako dvoudenní akce. Páteční program je vyhrazen žákům prvního stupně základních škol na farmě v Netlukách a políčkách České zemědělské univerzity, sobotní program v Netlukách pro […]

Vědečtí pracovníci z VÚŽV na 23. Středoevropském buiatrickém kongresu

30.4.2024

Ve dnech 23. až 27. dubna 2024 se v Brně uskutečnil 23. Středoevropský buiatrický kongres, na kterém se sešli veterinární lékaři a vědečtí pracovníci z celé Evropy. Pořádajícími organizacemi byly Česká buiatrická společnost a Fakulta veterinárního lékařství Veterinární univerzity Brno.

Příběh vědy – Mladý výzkumník 2024, aneb výzkumem ke kvalitě potravin.

22.4.2024

Již tuto středu 24. 4. 2024 přivítá VÚŽV studenty na prvním ze tří termínů vzdělávacího programu Příběh vědy – Mladý výzkumník, aneb výzkumem ke kvalitě potravin. Program je určen pro studenty středních škol s cílem podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce.

Exkurze studentů a studentek Mendelovy univerzity v Brně ve VÚŽV

15.4.2024

V pátek 12. dubna se na pracovišti VÚŽV v Kostelci nad Orlicí uskutečnila exkurze studentů Mendelovy univerzity v Brně. Spolupráce oddělení chovu prasat s Mendelovou univerzitou probíhá již řadu let a jednou z jejích forem jsou i exkurze studentů.

Přijďte s námi oslavit Den Země a 30 let Toulcova dvora!

9.4.2024

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se podílí na oslavách 30. let Toulcova Dvora! VÚŽV bude mít na Oslavě Dne země na Toulcově dvoře tři stanoviště. Můžete se těšit na workshop tradiční techniky zdobení vajec: voskový reliéf s Mistryní lidové umělecké tvorby a členkou Asociace malířů a malířek kraslic ČR, Ing. Lenkou Volkovou, na […]

ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2024 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

20.3.2024

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je již několik let zapojen do programu vzdělávání a popularizace zemědělství. Umožňuje žákům základních škol a jejich pedagogům seznámit se přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program se nazývá ŠKOLA NA FARMĚ. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. si tak klade za úkol alespoň […]

První zasedání vědecké rady Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

30.1.2024

V úterý 16. ledna 2024 se uskutečnilo první zasedání vědecké rady VÚŽV. Na programu bylo projednání předložené periodické zprávy Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2023, spolu s oponentním posudkem. Současně byly představeny projekty vědy, výzkumu a inovací, které byly ukončeny v roce 2023.

Co připravujeme v roce 2024

22.1.2024

V přehledu plánovaných aktivit Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i.  na rok 2024 jsou workshopy, semináře, kurzy, akce pro veřejnost, veletrhy, výstavy a vědecké konference.

Přednáška a expozice VÚŽV v Národním zemědělském muzeu

22.1.2024

Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo pro veřejnost tradiční lednovou akci, tentokrát s názvem Letenské prase & Letenský masopust. Na informačních panelech Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se návštěvníci mohli dozvědět o historii chovu prasat na území Čech a Moravy, jak je dnes prase v našich končinách vykrmováno a o plemeni přeštického černostrakatého […]

Rozhovor ředitele VÚŽV Dr. Ing. Pavla Čermáka s redaktorem Asociace soukromého zemědělství v ČR Tomášem Zavadilem

2.1.2024

Zemědělský výzkum v ČR probíhá na celé řadě institucí s rozmanitým zaměřením. Různými tématy spojenými s chovem hospodářských zvířat se zabývá Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Nejen o možnostech aplikace výsledků výzkumu zaměřeného na živočišnou výrobu do zemědělské praxe hovoří ředitel VÚŽV Dr. Ing. Pavel Čermák

Minister of Agriculture Marek Výborný at IAS

22.12.2023

On Thursday, 30 November 2023, the Minister of Agriculture Marek Výborný. M.S. visited the Institute of Animal Science in Prague-Uhrineves. The meeting with the Director of the Institute was attended by the Deputy Directors of the Institute for research, purpose activities and economy.

Workshop Luskoviny a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat

19.12.2023

Dne 12. prosince 2023 se v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil workshop s názvem „Luskoviny a jejich využití ve výživě hospodářských zvířat“. V rámci řešení projektů „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organicace“ a „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu (NAZV)“ byly prezentovány výsledky testování luskovin, amarantu a meziplodin.

Křest knihy Chov prasat na semináři Aktuální směry v chovu prasat

13.12.2023

Dne 7. 12. 2023 se v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskutečnil seminář „Aktuální směry v chovu prasat. Na semináři byla představena a pokřtěna nová kniha „Chov prasat“ s podtitulem technologie-technika-management, kterou vydalo nakladatelství Profi Press. Autorem knihy je Ing. Miroslav Rozkot, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. […]

Elsevier Publishing has congratulated Associate Professor Zdeněk Volek, M.S., Ph.D.

8.12.2023

Associate Professor Zdeněk Volek, M.S., Ph.D. from the department of  Nutritional Physiology and Animal Product Quality and the Centre for Technology Transfer received a certificate of congratulations from Elsevier, the world’s leading scientific publisher, for publishing five open access* articles between 2020 and 2022. On of the articles was also linked to the United Nations´ […]

Letenské prase a Letenský masopust 2024

8.12.2023

Zveme Vás v sobotu 20. ledna 2024 od 10 do 17 hodin do Národního zemědělského muzea v Praze na akci Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu. Přijďte si poslechnout přednášku Ing. Evy Weisbauerové, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. na téma „Povídání o přeštíkovi a jeho příbuzných“. Dozvíte se, s čím se […]

XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních chovech králíků

7.12.2023

Dne 29. 11. 2023 od 9:00 se konal v „Aule“ areálu České zemědělské univerzity v Praze XVII. celostátní seminář s mezinárodní účastí s názvem „Nové směry v intezivních a zájmových chovech králíků“, který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká vědecká králičí asociace, z. s. ve spolupráci s […]

Ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný ve VÚŽV

5.12.2023

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný. Pracovního jednání s ředitelem VÚŽV se účastnili náměstci VÚŽV pro výzkum, účelovou činnost a ekonomiku.

Seminář Aktuální směry v chovu prasat a představení nové knihy o chovu prasat

4.12.2023

Dne 7. 12. 2023 se uskuteční v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi seminář „Aktuální směry v chovu prasat“. Na semináři bude představena nová kniha o chovu prasat, kterou vydává nakladatelství Profi Press a spolupodílelo se na ní i šest autorů z VÚŽV.

Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

27.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi seminář „Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat“, který již tradičně pořádá oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat. Cílem semináře bylo seznámit odbornou, chovatelskou i vědeckou veřejnost s výsledky výzkumu uskutečněného v rámci práce tohoto oddělení v roce 2023.

XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

24.11.2023

Dne 29. 11. 2023 od 9:00 se koná v „Aule“ areálu České zemědělské univerzity v Praze již XVII. celostátní seminář s mezinárodní účastí s názvem „Nové směry v intezivních a zájmových chovech králíků“, který pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká vědecká králičí asociace, z. s. ve spolupráci […]

Vydavatel Elsevier gratuluje doc. Ing. Zdeňku Volkovi, Ph.D. za publikování pěti open acces článků mezi lety 2020-2022

22.11.2023

doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce a Centra transferu technologií obdržel od předního světového vědeckého vydavatele Elsevier certifikát s gratulací za publikování pěti open access* článků mezi lety 2020 až 2022. Zároveň byl jeden z článků spojen s programem OSN – Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs).

Turecká delegace ve VÚŽV

20.11.2023

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se uskutečnilo pracovní jednání zástupců z Turecka a VÚŽV. Delegace se zajímala o navázání spolupráce v oblasti nákupu inseminačních dávek našeho skotu a provedení genomických analýz býků z Turecka.

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

14.11.2023

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce se uskutečnil v úterý 7. listopadu 2023 ve Velké Chyšce u Pacova. Seminář organizovala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou akademií zemědělských věd, Odborem živočišné výroby a Zemědělským družstvem Velká Chyška. Seminář byl tematicky zaměřen na srovnání produkce, soběstačnosti […]

Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

7.11.2023

Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat pořádá seminář, kde budou představeny aktuální poznatky využití genomiky ve šlechtění hospodářských zvířat i genů obecné odolnosti u skotu. Tyto vědeské výsledky byly získány v tomto roce pracovníky oddělení. Doufáme, že vědecká i odborná chovatelská veřejnost ocení náš vědecký výzkum i přínosy, který z něj […]

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

3.11.2023

Již tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce se uskuteční v úterý 7. listopadu 2023 v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Seminář organizuje Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou akademií zemědělských věd, Odborem živočišné výroby a Zemědělským družstvem Velká Chyška.

research in pig breeding workshop

19. mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING

31.10.2023

19. mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING, uspořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., oddělením chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října 2023 v malebném prostředí Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshopu se zúčastnili odborníci nejen z České republiky, ale také z Maďarska, Polska, Slovenska a Ukrajiny.

Agrosym 2023, VÚŽV, v. v. i.

Ředitel Dr. Ing. Pavel Čermák a PhDr. Věra Přenosilová prezentovali Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. na Sympóziu Agrosym 2023 v Bosně a Hercegovině.

23.10.2023

Ve dnech 5. až 8. října 2023 se konalo v Bosně a Hercegovině 14. mezinárodní zemědělské sympózium AGROSYM 2023. Agrosym je každoroční platformou pro mezinárodní vědeckou debatu o zemědělství, potravinářství, rozvoji venkova, životním prostředí a lesnictví. Pořadateli sympózia jsou Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina a Faculty of Agriculture, University of Belgrade, […]

Biolog Jaroslav Petr v pořadu České televize

19.10.2023

Biolog  prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zajímá nejen o komunikaci zvířat s okolím a popularizuje tento vědní obor spolu se svými kolegy. Napsal také úspěšnou knihu Desatero smyslů, kde schopnosti živočichů komunikovat blíže rozebírá.

Výzkumný ústav živočišné výroby na Noci vědců 2023 v Národním zemědělském muzeu

9.10.2023

Také letos se Výzkumný ústav živočišné výroby představil na každoročním přiblížení zemědělské vědy veřejnosti na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu. Stanoviště oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat a stanoviště oddělení Biologie reprodukce z VÚŽV si připravilo pro návštěvníky zábavný i poučný program. Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. a Ing. Josef Fulka, DrSc. vystoupili s přednáškami.

škola na farmě 2023

Výchovně vzdělávací program Škola na farmě s podporou hl. m. Prahy

2.10.2023

Velmi úspěšný a žáky oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě jsme připravili s podporou hlavního města Prahy, a to v šesti podzimních termínech. Cílem projektu, který vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“, je populární formou seznámit žáky základních škol se základy chovu hospodářských zvířat v provozních podmínkách farmy, zprostředkovat kontakt se […]

Vychází Ročenka chovu skotu v České republice za rok 2022

11.9.2023

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává již tradiční Ročenku chovu skotu v České republice za rok 2022. Ročenka  vychází každoročně již více než 20 let, poskytuje čtenářům ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v v České republice v uplynulém roce a zároveň poukazuje na […]

Úspěch na poli reprodukční biotechnologie u skotu – narození telete z kryokonzervovaného embrya vyprodukovaného in vitro

6.9.2023

Dne 31. srpna 2023 se na farmě Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách narodil zdravý býček z embrya vyprodukovaného in vitro. Jedná se o pokračování pokusu, který je součástí projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) s názvem „Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat“ QK1910156. Býček narozený na farmě v Netlukách pochází z embrya, […]

Noc vědců v Národním zemědělském muzeu aneb jak dobrodružná může být zemědělská věda

5.9.2023

Už sedmým rokem se Národní zemědělské muzeum promění v centrum zemědělské vědy. Tématem letošního ročníku je „Tajemství“. Svá tajemství vám na Noci vědců v pátek 6. října 2023 poodhalí i výzkumníci z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., a to na jednom z desítek stanovišť s názvem „Proč máš tak velké uši a huňatý kožíšek?“

1. místo Cena ministra za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023

28.8.2023

Ing. Radko Loučka, CSc. z VÚŽV získal 1. místo v soutěži „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“ za certifikovanou metodiku „Podpora aplikace nových metod precizního zemědělství v oblasti produkce krmiv a krmení skotu“. Cenu si Ing Radko Loučka, CSc. převzal ve čtvrtek 23. 8. 2023 na českobudějovickém výstavišti v rámci […]

Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob

22.8.2023

Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci s Veterinární univerzitou Brno a Mendelovou univerzitou v Brně si Vás dovolují pozvat na seminář VÚVeL ACADEMY „Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob“.

Public nature trail in Netluky

20.7.2023

The Institute of Animal Science (IAS) Prague – Uhříněves has prepared a public nature trail in Netluky. There are three stops along the footpath from Uhříněves to Netluky near the farm and one stop in front of the Old Court in Netluky.

Naučná stezka v Netlukách

19.7.2023

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi připravil pro veřejnost naučnou stezku v Netlukách. Tři zastavení jsou podél chodníku z Uhříněvsi do Netluk u farmy a jedno zastavení před Starým dvorem v Netlukách.

Mongolští specialisté v Uhříněvsi

3.7.2023

Ve čtvrtek 29. června Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi přivítal v rámci projektu rozvojové spolupráce (Aid For Trade) „ Mongolsko: Prohloubení odborných znalostí mongolských veterinářů a pomoc při zřízení první modelové veterinární záchranné stanice“ čtyři mongolské specialisty, veterinární lékaře.

Science in the Fields and Stables or The Story of Food

27.6.2023

The popular educational trail „Science in the Fields and Stables – The Story of Food“ takes place once a year, always in June. The eleventh edition of the „Story of Food“, which is organised annually by the Institute of Animal Science, along with the company Selgen and University of Life Sciences in Prague, was a […]

Věda na polích a ve stájích aneb Příběh potravin

16.6.2023

Populárně naučná stezka „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“ se koná jednou za rok, vždy v červnu. Jedenáctý ročník Příběhu potravin“, který každoročně pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupořadatelství se společností Selgen, a.s. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze se v letošním roce opět vydařil.

Zveme Vás do pavilonu T1 českobudějovického výstaviště na 49. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka

10.6.2023

49. ročník Země živitelky začíná ve čtvrtek 24. srpna 2023. Podtitulem letošního ročníku je „Na cestě k udržitelnosti“. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat společně s ostatními výzkumnými institucemi Ministerstva zemědělství ve společné expozici v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Těšíme se na Vás!

Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

5.6.2023

Ve čtvrtek 1. června 2023 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. workshop „Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství“. Na workshop se přihlásilo více než 50 účastníků z chovatelské praxe, z vědecké sféry, ale i státní správy. Účastníci byli seznámeni s aktuální ekonomickou […]

Cesta z nudy: Jak obohatit prostředí zvířat ve velkochovech?

2.6.2023

Obohacené prostředí (angl. enrichment) je jednou z cest k lepšímu životu „domácích nemazlíčků“ prostřednictvím podnětů, které zvířeti v jinak chudém a nudném prostředí umožní projevit své druhově typické chování anebo zapojit činorodost a kreativitu. Obecně má obohacení prostředí, včetně hraček, potenciál pozitivního dopadu na dvě z pěti oblastí welfare (chování, mentální stav) hospodářských zvířat. Nepřímo může působit i na […]

Úspěšná účast vědců z VÚŽV na Prvním regionálním setkání Evropské federace pro živočišnou výrobu (EAAP) v Nitře

31.5.2023

Ve dnech 26. až 28. dubna 2023 se v Nitře uskutečnilo První regionální setkání Evropské federace pro živočišnou výrobu, konference „1st Regional Meeting of The European Federation of Animal Science“, první setkání tohoto druhu na místní středoevropské a východoevropské úrovni. Pořadatelem byla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře.

Naučná stezka Příběh potravin

30.5.2023

Populárně naučná stezka „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“ se koná jednou za rok, vždy v červnu. Již 11. ročník této naučné stezky je opět koncipován jako dvoudenní akce. Páteční program je vyhrazen žákům prvního stupně základních škol na farmě v Netlukách a políčkách České zemědělské univerzity, sobotní program v Netlukách pro […]

Smutná zpráva

17.5.2023

S velkou lítostí oznamujeme, že v pondělí 15. května 2023 náhle zemřel ve věku 60 let doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. a Národního centra pro genetické zdroje zvířat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

3.5.2023

Ve dnech 22. až 26. dubna 2023  připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v pavilonu P brněnského výstaviště dvě expozice. První expozice byla společná s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., druhá prezentovala a propagovala Národní centrum pro genetické zdroje zvířat. VÚŽV je podle zákona Ministerstva zemědělství (MZe) garantem a koordinátorem programu […]

Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství

2.5.2023

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na workshop Možnosti zvyšování rentability výroby mléka v podmínkách precizního zemědělství, který se uskuteční ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi 1. června 2023 od 9:00 hodin.

Příběh vědy a Škola na farmě s podporou Ministerstva zemědělství

25.4.2023

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. věnuje i aktivitám zaměřených na děti a mládež. Pro studenty středních škol a gymnázií připravujeme vzdělávací program  Příběh vědy – Mladý výzkumník s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ a pro žáky základních škol program Škola na farmě. Oba programy jsou […]

Reakce na článek „Úřady na nic?

22.4.2023

Reakce na článek „Úřady na nic? Tentokrát výzkumné ústavy na výplatní pásce ministerstva zemědělství. Vysají půl miliardy“. Pravdou je, že zaujmout lidi v dnešní mediální džungli a v tématu tak sledovaném (finance), je velice náročné. A tak redaktorka zvolila slovo, které určitě „zaujme “lidi, kteří mají „jasno“, kdo je okrádá a koho zrušit. A tak […]

Jan Syrůček o chovu skotu v České republice v TV Zemědělec

19.4.2023

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z oddělení chovu skotu z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. poskytl TV Zemědělec rozhovor o ekonomice výroby mléka. Reportáž „Chov skotu v České republice“ s redaktorkou Ing. Velechovskou byla odvysílána dne 12. dubna 2023.

Statek v Uhříněvsi v pořadu České televize Z metropole

19.4.2023

V březnu 2023 natáčela Česká televize v areálu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. reportáž do pořadu „Z metropole“. Reportáž STATEK UHŘÍNĚVES byla odvysílána v České televizi v sobotu 15. 4. 2023 v rámci připomínky 150 výročí narození Antonína Švehly.

Věda a výzkum v hiporehabilitaci v České republice

12.4.2023

Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uspořádalo ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností  konferenci Věda a výzkum v hiporehabilitaci.  Testovací, nultý ročník setkání pracovišť zabývajících se vědecko-výzkumnou činností související se všemi odvětvími zastřešenými obecným termínem hiporehabilitace  – od terapií těla i ducha po využití koně v pedagogické a sociální praxi – se uskutečnil ve […]

Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna

11.4.2023

Zveme vás k návštěvě našich stánků ve dnech 22. – 26. 4. 2023 v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat, která se bude konat na Brněnském výstavišti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat v expozici Národního centra pro genetické zdroje a ve společné expozici s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně v pavilonu P.

We wish you a beautiful Easter, the spring festival

6.4.2023

The Easter is a time of folk customs to welcome the spring. Nowhere else do Easter eggs have such a strong tradition as in the Czech Republic. Lenka Volková works at the Animal Science Institute in Uhříněves, Prague, and for more than 14 years she has been devoting her free time to decorating Easter eggs […]

Přejeme veselé velikonoční svátky a bohatou pomlázku

5.4.2023

Velikonoce jsou svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoce jsou obdobím lidových tradic. Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v Česku. Ing. Lenka Volková z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pražské Uhříněvsi se zdobením velikonočních kraslic intenzivně věnuje už od roku 2006 a společně s ostatními členy Asociace […]

Prezentace průběhu a výsledků stáží Nicole Lebedové v USA a Barbory Valníčkové v Izraeli

5.4.2023

Ve čtvrtek 30. března se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil workshop, prezentace průběhu a výsledků stáží Ing. Nicole Lebedové, PhD. na University of Nevada, Reno v USA a Ing. Barbory Valníčkové, Ph.D.  na The Hebrew University of Jerusalem v Izraeli. Workshop byl uskutečněn v rámci návratové fáze projektu „Mezinárodní mobility VÚŽV“.

Věda a výzkum v hiporehabilitaci v České republice

21.3.2023

Ve středu 29. března se uskuteční ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi odborná minikonference „Věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR“, kterou pořádá doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností. Účast je zdarma. Přihlášení na konferenci je možné do 27. 3. na e-mailu vedavyzkum@nullhiporehabilitace-cr.com .

Zveme Vás na Veterinární kongres – setkání praktiků s autoritami v Brně

14.3.2023

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Veletrhy Brno Vás zvou na jednodenní kongres zaměřený na výměnu informací o aktuální legislativě a dalších aspektech týkajících se praktických veterinárních lékařů a chovatelů.  Středoevropský veterinární kongres se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly dne 25. dubna 2023 v pavilonu […]

Ochmelené krmné směsi pro prasata

7.3.2023

Chmel je především znám jako nepostradatelná složka piva, která dává tomuto nápoji nezaměnitelné vlastnosti. Chmel je však využíván také ve farmacii, kosmetice a dalších odvětvích. Po staletí je znám svými pozitivními účinky na zdraví v mnoha směrech. Hořké látky z chmele zvyšují chuť k jídlu, mají uklidňující účinky a pomáhají při poruchách spánku. Četné studie prokázaly, že chmel […]

Jan Syrůček a ekonomické souvislosti chovu dojeného a masného skotu

3.3.2023

Zemědělský svaz České republiky za podpory Programu rozvoje venkova (Operace 1.1.1 Vzdělávací akce) pořádá od ledna do března 2023 cyklus 11 vzdělávacích seminářů v různých krajích České republiky. Jedním z lektorů na těchto seminářích je Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z oddělení chovu skotu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v i., který se ve svých přednáškách […]

Kozí věda aneb Kvalita mléka, počet somatických buněk a ekonomika farmy dojných koz v ČR

24.2.2023

Kniha „Kozí věda“ poskytuje komplexní přehled o chovu koz. Zahrnuje dvaadvacet kapitol, které se zabývají takovými tématy, jako je chov a selekce, reprodukce koz, produkční systémy, dopady chovu koz na životní prostředí, využití vedlejších produktů koz, ekonomika chovu koz a mnoho dalšího. Ve dvacáté kapitole se dočtete o kvalitě mléka, počtu somatických buněk a ekonomice […]

Davide Lanzoni z University Degli Studi di Milano v Uhříněvsi

20.2.2023

Dne 20. února 2023 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi uskutečnil workshop se zaměřením na využití analytických metod při studiu vlivu látek obsažených v konopí u kuřat. Ph.D. student Davide Lanzoni z univerzity Universita Degli Studi di Milano v Itálii prezentoval výsledky výzkumné práce, na kreré se spolupodíleli vědečtí pracovníci oddělení […]

Možnosti snížení produkce skleníkových plynů na mléčných farmách

20.2.2023

Přežvýkavci, jako jsou krávy a ovce, jsou zodpovědní za značnou část světových emisí skleníkových plynů. Přežvýkavci produkují tyto plyny převážně ve formě metanu, který vzniká v trávicí soustavě v průběhu mikrobiálního trávení přijaté potravy, tedy v průběhu tzv. enterické fermentace. Metan uvolněný přímo dojnicemi při enterické fermentaci tvoří okolo 60 % celkových emisí skleníkových plynů z mléčné farmy. Produkce […]

19. mezinárodní symposium Konzervace krmiv

31.1.2023

Zveme Vás dne 25. – 27. dubna, 2023 do Brna. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je spolupořadatelem 19. mezinárodního symposia „Konzervace objemných krmiv“, který se uskuteční v Augustiniánském opatství a farnosti při bazilice Nanebevzetí P.Marie na Starém Brně.

Odborný kurz k výkonu odborné činnosti – inseminace prasat – v Kostelci nad Orlicí

26.1.2023

Ve dnech 18. až 20. ledna 2023 uspořádalo pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí odborný kurz pro odbornou činnost se specializací inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat, stupeň I.- inseminace prasat. Kurz byl organizován ve spolupráci s firmou Topigs Norsvin a Chovservis a.s., jako dvoudenní resp. třídenní, v závislosti na vzdělání uchazečů.

Deset nej strakatého přeštíka

23.1.2023

V sobotu 21. ledna se uskutečnil v Národním zemědělském muzeu v Praze již 15. ročník akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu. Návštěvníci se kromě ochutnávky jitrnic, jelit nebo škvarků  také dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii a současnosti chovu přeštického černostrakatého prasete, původního českého plemene. O jeho existenčních svízelích i o šlechtitelském paradoxu „co […]

Zveme Vás na seminář k aktuálním problémům výroby konzervovaných krmiv do Pasohlávek

22.1.2023

Společnost NutriVet s.r.o., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Výzkumný ustav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zvou na odborné setkání, seminář k aktuálním problémům výroby konzervovaných krmiv, její hodnocení a uplatnění ve výživě skotu, zejména v návaznosti na precizní zemědělství. Seminář se uskuteční 2. února 2023 v hotelu TERMAL Pasohlávky.

V roce 2023 pro vás připravujeme webináře, semináře, konference, výstavy, akce pro veřejnost

22.1.2023

V roce 2022 se nám podařilo zrealizovat dvacet seminářů, konferencí, workshopů, školení, prezentovali jsme se na výstavách a veletrzích, zapojili se do oslav 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, uskutečnili výchovně vzdělávací programy pro žáky základních škol a studenty středních škol a gymnázií. Připravili jsme pro Vás souhrnný plán akcí, které plánujeme uskutečnit v […]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydává firemní Bulletin 2/2022

20.1.2023

V těchto dnech vychází nové číslo Bulletinu 2/2022, který Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydává dvakrát do roka a který má za cíl informovat o novinkách a zajímavostech z oboru, o aktuálním dění a zprávách z VÚŽV, o uskutečněných akcích, významných výsledcích, oceněních.

Letenské prase 2023: Zažijte atmosféru staročeské zabijačky

19.1.2023

Zveme Vás v sobotu 21. ledna 2023 od 10 do 17 hodin do Národního zemědělského muzea na akci Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu. Přijďte si poslechnout přednášku Ing. Evy Weisbauerové, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. na téma „Deset nej strakatého přeštíka“. Dozvíte se, s čím se potýkají stará původní plemena a […]

Certifikované metodiky VÚŽV v roce 2022

13.1.2023

Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v. v. i.  vydává od roku 2008 edici certifikovaných metodik. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací. V roce 2022 získalo osm metodik VÚŽV Osvědčení o uznání […]

Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

3.1.2023

Dne 8. prosince 2022 se ve velké zasedací místnosti VÚŽV uskutečnil tradiční seminář doktorandů. Účelem setkání bylo informovat sebe navzájem a další zájemce z řad zaměstnanců VÚŽV o postupu prací a výsledcích dosažených v rámci doktorandského studia. Součástí semináře bylo rovněž ocenění nejlepšího vystoupení, které získala Ing. Veit Ny se svou prezentací nazvanou Influence of […]

Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva

6.12.2022

Dne 5. prosince se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) uskutečnil workshop s názvem „Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva a Výsledky projektu „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace““. Workshop byl pořádán členy oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat a představil výsledky řešení projektu Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) MZERO0178 […]

Workshop Vrbice 2022

5.12.2022

Ve dnech 24. a 25. listopadu se uskutečnily v penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí tři workshopy – první ve čtvrtek dopoledne na téma „Způsoby sklizně a konzervace doporučených hybridů kukuřice, vojtěšky, čiroku a mláta“ s dedikací projektu NAZV QK1810137, druhý odpoledne s názvem „Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva“ […]

Commemorative plaque for the Institute of Animal Science

1.12.2022

Dean of the Faculty of Engineering of Czech University of Life Sciences Prague,  Assoc. Prof. Jiří Mašek, M.S., Ph.D. awarded a commemorative plaque to the Institute of Animal Science Uhrineves on the occasion of the 70th anniversary of the Faculty of Engineering founding for long-term cooperation in the development of scientific research activities.

Doktorandský seminář

24.11.2022

Vědečtí a výzkumní pracovníci VÚŽV se svou pedagogickou i  vědeckovýzkumnou činností podílejí na univerzitní výchově studentů, která přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti, a to nejen výukou na školách, ale také praktickými cvičeními ve VÚŽV a na farmě v Netlukách. VÚŽV se ve spolupráci s univerzitami aktivně podílí na vypisování témat pro doktorandy. Studenti tak mají možnost […]

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2022

23.11.2022

Vědecký výbor výživy zvířat ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Komisí výživy odboru živočišné produkce uspořádal dne 22. listopadu 2022 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi již 14 ročník konference „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2022“. Témata konference se týkala posouzení antibakteriálních vlastností extraktů konopného semínka odrůdy […]

Pamětní plaketa pro Výzkumný ústav živočišné výroby

16.11.2022

Děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. udělil při příležitosti 70. výročí založení Technické fakulty České zemědělské univerzity  Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i.  Pamětní plaketu za dlouhodobou spolupráci při rozvoji vědecko-výzkumné činnosti.

Workshop Vrbice 2022

15.11.2022

Zveme Vás na workshop, který se bude konat 24. listopadu 2022, tradičně po 5 letech v penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí. Workshop bude zaměřen na sklizeň a konzervaci pícnin a vedlejších produktů potravinářského průmyslu, a také na využití siláží v krmných dávkách pro skot. Prezentovány budou novinky, významné výsledky a úspěchy […]

Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě

14.11.2022

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat a oddělení chovu skotu uspořádalo ve středu 9. listopadu 2022 odborný seminář Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě.  Seminář se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi a věnoval se dvěma zásadním tématům současného chovu hospodářských zvířat v České republice – […]

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

8.11.2022

Již tradiční a úspěšný Farmářský den ve Velké Chyšce se uskutečnil v úterý 8. listopadu 2022 ve Velké Chyšce u Pacova. Seminář organizovala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. a Zemědělským družstvem Velká Chyška. Seminář byl tematicky zaměřen na nové předpisy a povinnosti zemědělců, vliv negativní […]

Konik polski ve Výzkumném ústavu živočišné výroby

2.11.2022

Dne 26. října 2022 byla v rámci projektu Mezinárodní mobility VÚŽV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294) uspořádána přednáška, na níž hostující kolegyně, doc. Aleksandra Górecka-Bruzda z Ústavu genetiky a biotechnologie zvířat Polské akademie věd, představila unikátní historii a využití lokálního plemene koní. Polský konik je výsledkem pokusu restaurovat vzhled původního divokého koně (tarpana) a vrátit jej do přírody původního […]

O přeštickém praseti v pořadu České televize – Toulky Českem budoucnosti II

31.10.2022

O příběhu přeštického prasete a jeho významu byla 27. října 2022 odvysílaná reportáž v třetím dílu tv speciálu s Českou televizí s názvem Toulky Českem budoucnosti II.  O práci významného šlechtitele, genetika Ing. Václava Moskala z Výzkumného ústavu živočišné výroby, který se se svým týmem zasloužil o oživení chovu a v roce 1964 o uznání […]

Zveme Vás na tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

17.10.2022

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. a Zemědělským družstvem Velká Chyška pořádají 8. listopadu 2022 tradiční Farmářský den v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Pozvání přijal Ing Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky.

Škola na farmě na Podzimním zemědělci v Lysé nad Labem

11.10.2022

V rámci 55. veletrhu zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, výstavy PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 2022 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v pátek 7. října 2022 úspěšně prezentoval v hale A1 výstaviště v Lysé nad Labem na stanovišti Národního programu pro genetické zdroje zvířat  s výchovně vzdělávacím programem Škola na farmě.

Národní zemědělské muzeum plné zemědělské vědy!

3.10.2022

Na více než dvou desítkách stanovišť Noci vědců v Národním zemědělském muzeu byly pro návštěvníky připravené ochutnávky nejnovějších vědeckých pokusů, pachové, chuťové i vědomostní kvízy, dětské soutěže, ukázky zemědělské techniky, zajímavé přednášky, workshopy, komentované prohlídky i degustace. Na stanovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. si návštěvníci prověřili své smysly, dozvěděli se, jak rozpoznáváme emoce u […]

Škola na farmě na Podzimním zemědělci v Lysé nad Labem

29.9.2022

Zveme Vás na výstaviště do Lysé nad Labem, kde bude od 6. do 9. října probíhat výstava PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 2022. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se bude prezentovat v hale A1 v přízemí na stanovišti Národního programu pro genetické zdroje zvířat po celou dobu výstavy a v pátek 7. října také s výchovně […]

Výzkumný ústav živočišné výroby se podílel na tvorbě Ročenky chovu skotu v České republice za rok 2021

23.9.2022

Již tradiční ročenku chovu skotu, nyní s výsledky za rok 2021, právě vydává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2021 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. Na jejím zpracování se významně podílel Ing. Jan Syrůček, […]

Studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech v Uhříněvsi

20.9.2022

Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. se v pátek 16. září studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech seznámili populární formou  se základy laboratorní výzkumné práce a s aktuální problematikou ve výzkumu hospodářských zvířat. Aktivně se zapojili do různých testací např. laboratorních hodnocení kvality mléka a masa, vyzkoušeli si práci […]

Chov ovcí v Karpatech – Ovce a pastviny

15.9.2022

Dobrá pastvina je základem pro extenzivní chov ovcí. Pastva doplněná o hrudku minerálního lízu a napajedlo zpravidla dokáže uspokojit veškeré živinové požadavky přežvýkavců. Pasení ovlivňuje také stav a druhové složení pastevního porostu. Působením bachorových, střevních i půdních mikroorganizmů dochází k neustálé přeměně látek potřebných pro život a růst jak zvířat, tak rostlin. Opakuje se koloběh, který […]

Zemědělská věda všemi smysly!

12.9.2022

Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na Noc vědců, přijďte prožít letošní Noc vědců všemi smysly!  Na stanovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  se dozvíte, jak rozpoznáváme emoce u zvířat pomocí zraku a sluchu, jaké mají výrazy a hlasy zvířata v různých situacích, ale také se naučíte rozpoznávat různé druhy mléka, identifikovat různé vůně. Těšíme […]

Úspěšná prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

5.9.2022

Ve dnech 25. až 30. srpna 2022  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních […]

Narození telat z embryí “ZE ZKUMAVKY”

1.9.2022

V polovině července tohoto roku se v zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila dvě telata z embryí „vyrobených“ v laboratoři. Jde o první telata z embryí kompletně vyprodukovaných v laboratorních podmínkách ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi. Na světové úrovni, v chovatelsky nejvyspělejších zemích, je tento proces již poměrně intenzivně využíván. […]

Vzdělávací program pro studenty středních škol Příběh vědy – mladý výzkumník aneb Výzkumem ke kvalitě potravin

30.8.2022

Pro studenty středních škol a gymnázií připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vzdělávací program Příběh vědy – Mladý výzkumník aneb Výzkumem ke kvalitě potravin. Program je určen pro studenty středních škol s cílem podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce. Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích VÚŽV se studenti populární formou seznamují […]

Zveme Vás do pavilonu T1 českobudějovického výstaviště na 48. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka

20.8.2022

48. ročník Země živitelky začíná ve čtvrtek 25. srpna 2022. Podtitulem letošního ročníku je „Budoucnost české krajiny“. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat společně s ostatními výzkumnými institucemi Ministerstva zemědělství ve společné expozici v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Těšíme se na Vás!

Zveme Vás do Nýdku na odborný seminář Chov ovcí v Karpatech

15.8.2022

V pátek 19. srpna 2022 se uskuteční od 16 hodin v Nýdku v okrese Frýdek-Místek odborný seminář s mezinárodní účastní Chov ovcí v Karpatech – Ovce a pastviny. Seminář pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Krajským sdružením SCHOK Moravskoslezského kraje.

Úspěch na poli reprodukční biotechnologie u skotu

5.8.2022

Členům pracovní skupiny embryobiotechnologie se podařilo dosáhnout mimořádného úspěchu. Ve dnech 14. 7. 2022, resp. 19. 7. 2022 se ve spolupracujícím zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila 2 telata z embryí „vyrobených“ v podmínkách in vitro. Jde o první telata, jalovičky kompletně vzniklé v podmínkách in vitro ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. […]

Odrohování telat aneb ve dvou se to lépe zvládne

5.8.2022

Většina telat dojeného skotu prochází během svého života odrohováním. Jedná se o proceduru, při které je telatům odstraněna rohová pučnice, aby se zabránilo růstu rohů. Tento zákrok se provádí zejména z důvodu zajištění bezpečnosti jak personálu, tak samotných zvířat, nicméně tato procedura je pro telata velmi bolestivým zážitkem, který zásadním způsobem zhoršuje jejich životní pohodu. Dnes […]

Mezinárodní workshop fyziologie výživy

4.8.2022

Dne 3. srpna 2022 uspořádalo oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. mezinárodní workshop zabývající se studiem látek obsažených v semenu konopí setého (Cannabis sativa) a využitím této rostliny v potravinářství a krmivářství. Čestným hostem byl  Davide Lanzoni, student postgraduálního studia z University in Milan, Department of Veterinary […]

Test-Tube Heifer

2.8.2022

The scientific team of the of the Biology of Reproduction department, lead by Jana Rychtářová, has successfully implemented artificial insemination in cattle. A heifer was born from an embryo produced by IVF (in vitro fertilization) on the farm of 1st Agricultural a.s. Chorušice.

Výstava Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství v Národním zemědělském muzeu v Praze

2.8.2022

V letošním roce si připomínáme 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky a šlechtitele. Národní zemědělské muzeum v Praze připravilo výstavu Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství.  Prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. a Ing. Tomáš Němeček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. se podíleli na tvorbě videa – Nekonečný příběh – […]

Lokalizátor ustájených zvířat

18.7.2022

V chovu dojnic s volným ustájením vzniká velmi často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. V současné době je pro identifikaci zvířete jako základní prostředek využívaná ušní známka s číselným kódem. Ve volných chovech má dále každé zvíře ještě elektronický identifikátor, a to buď ve formě pedometru uchyceného na zadní končetině, nebo ve formě respondéru […]

Africký mor prasat se přenáší i krmivem

27.6.2022

Africký mor prasat (AMP) je velmi nebezpečné, nakažlivé onemocnění domácích i divokých prasat všech plemen a věkových kategorií.  Původcem nákazy je DNA virus, který se u nakažených prasat nachází v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a všech sekretech a exkretech. Ve vnímavé populaci prasat se virus AMP může přenášet nejen přímým kontaktem s nakaženým zvířetem, ale i prostřednictvím produktů získaných z nakažených zvířat (tepelně neošetřené […]

The Story of Food in Netluky

22.6.2022

On 10 and 11 June 2022, after a two-year covid break, the 10th season of the educational trail „Science in the Fields and Stables“ subtitled „THE STORY OF FOOD“ took place on the farm in Netluky and in the fields of the Czech University of Life Sciences, having the same extent as in the previous […]

Příběh potravin v Netlukách

17.6.2022

Ve dnech 10. a 11. června 2022 se po dvouleté covidové přestávce uskutečnil na farmě v Netlukách a políčkách České zemědělské univerzity 10. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN“, a to  ve stejném rozsahu jako minulé ročníky.  Naučná stezka byla opět koncipována jako dvoudenní akce.

ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2022 aneb Raději jednou vidět než stokrát slyšet

12.6.2022

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi je již několik let zapojen do programu vzdělávání a popularizace zemědělství. Umožňuje žákům základních škol a jejich pedagogům seznámit se přímo v provozních podmínkách farmy s chovem hospodářských zvířat. Program se nazývá ŠKOLA NA FARMĚ. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. si tak klade za úkol alespoň […]

Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

8.6.2022

V úterý 7. června 2022 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil workshop „Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství“. Workshop organizovalo oddělení chovu skotu s podporou České technologické platformy pro zemědělství. V rámci workshopu byly prezentovány výsledky projektu NAZV QK 1910242 „Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů […]

Zveme Vás v sobotu 11. června 2022 do Netluk

30.5.2022

Přijďte si projít naučnou stezku „Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN“ . V sobotu 11. června 2022  se na šesti stanovištích setkáte s hospodářskými zvířaty, uvidíte českou červinku, českou straku, přeštické černostrakaté prase, původní valašku, kozu bílou s kůzlaty, poznáte i další malá zvířata – husy, králíky, hedvábničky, křepelky, ale i včely. […]

Prof. Dr. Marian Czauderna v Uhříněvsi

19.5.2022

Ve středu 18. května 2022 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi odborný seminář profesora Mariana Czauderny z Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition in Jablonna near Warsaw, Poland. Profesor Marian Czauderna  na semináři prezentoval své výzkumné závěry z  tříměsíční zahraniční stáže ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v programu […]

Profesor Luciano Pinotti v Uhříněvsi

9.5.2022

Dne 4. května 2022 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce profesor Luciano Pinotti. Prof. Luciano Pinotti, Ph.D. pracuje na University in Milan, Department of Veterinary Sciences and Technologies for Food Safety VSA.

Odhad rizik spojených s negativní energetickou bilancí u dojnic

9.5.2022

U krav v období okolo porodu dochází k mnohým metabolickým a hormonálním změnám, které odrážejí narůstající energetické požadavky způsobené růstem plodu a následným nástupem vysoké laktace. Většina dojnic v prvních několika týdnech laktace není schopna přijmout dostatečné množství krmiva, které by stačilo pokrýt energetickou potřebu pro tvorbu mléka. Dnešní vysokoužitkové dojnice jsou vyšlechtěny tak, aby směřovaly veškerou energii […]

Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

4.5.2022

Zveme Vás 7. června 2022 do Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněves na workshop „Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství“. Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

Spolupráce se Zemědělským svazem České republiky v oblasti poradenství

19.4.2022

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., poskytovatel odborného poradenství a konzultací zájemcům v oblasti živočišné výroby v zemědělství, zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace a ekonomické poradenství v zemědělství a rostlinolékařství navázal smluvní spolupráci se Zemědělským svazem České republiky.

Přejeme veselé velikonoční svátky, bohatou pomlázku a hodně jarního sluníčka

3.4.2022

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v Česku. Ing. Lenka Volková z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pražské Uhříněvsi se zdobením velikonočních kraslic intenzivně věnuje už od roku 2006 a společně s ostatními členy Asociace malířů a malířek kraslic se snaží o záchranu této […]

Studenti z Mendelovy univerzity v Brně na pracovišti chovu prasat v Kostelci nad Orlicí v rámci předmětu Šlechtění zvířat

29.3.2022

V pátek 25. března 2022 se na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, uskutečnila exkurze studentů Mendelovy univerzity v Brně. Studenti se v rámci předmětu Šlechtění zvířat seznámilo se zásadami a specifiky šlechtění a chovu přeštického černostrakatého prasete zařazeného do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Seminář Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat v Praze Uhříněvsi

25.3.2022

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zapojil do oslav tohoto výročí a oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil ve středu 23. března 2022 v Praze Uhříněvsi seminář […]

Radko Loučka k moderním přístupům v silážování v online konferenci Manetech 2022 v TV Zemědělec

21.3.2022

TV  Zemědělec odvysílala 15. března 2022 v jednom ze svých pořadů, firemní propagaci, online konferenci Manetech 2022.  Tématem webináře byly „Moderní způsoby pěstování a zpracování kukuřice, signalizace chorob a škůdců“. Jedním z prezentujících byl Ing. Radko Loučka, CSc.  z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Propagace výsledků výzkumu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. formou krátkých videí

8.3.2022

Česká technologická platforma pro zemědělství finančně podporovala vznik krátkých videí, jejichž účelem je představit konkrétní inovaci s uplatněním v zemědělském (ale i potravinářském, lesnickém atd.) sektoru. Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i. se tak naskytla unikátní možnost propagace výsledků výzkumu touto méně obvyklou formou.

To nejlepší co naše země nabízí – o přeštickém černostrakatém praseti ve Speciálu Mladého světa

4.3.2022

Přeštické černostrakaté, původní české plemeno prasat, které se odvozuje od původních klapouchých prasat z oblasti západních Čech, bylo v roce 1992 zařazeno mezi genetické zdroje. Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem […]

Ing. Jan Syrůček, Ph.D. o zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby na webináři Precizní zemědělství v živočišné výrobě

28.2.2022

Do projektu České technologické platformy pro zemědělství „Precizní zemědělství v živočišné výrobě“ pořádaný v rámci Programu rozvoje venkova je aktivně zapojen Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  Chovatelům bude ve svých deseti přednáškách předávat nové poznatky o ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby .

Nový způsob zpracování kukuřice zlepšuje nutriční hodnotu řezanky

23.2.2022

Kukuřičná siláž je jedním z nejvýznamnějších krmiv přežvýkavců na celém světě, zejména pro výživu dojnic či výkrm skotu. Mezi faktory, které ovlivňují kvalitativní parametry kukuřičných siláží, patří hybrid kukuřice, parametry prostředí (agronomické i počasí), způsob a kvalita sklizně, proces výroby a skladování. V posledních letech se klade velký důraz na různé systémy sklizně, které zaznamenaly velké změny […]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se za zapojil do osvěty a důležitosti připomenutí si odkazu Gregora Johana Mendela

13.2.2022

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zapojil do oslav tohoto výročí a připravil vzdělávací a propagační akce. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. Vás zve na seminář „Příspěvek […]

Veletrh TECHAGRO zrušen, vrátí se v plné síle v dubnu 2024

3.2.2022

Veletrhy Brno se na základě jednání s partnerskými oborovými svazy a průzkumu mezi vystavovateli a návštěvníky rozhodly kvůli situaci způsobené pandemií nemoci covid-19 a absenci některých důležitých novinek a exponátů, veletrh TECHAGRO přesunout do roku 2024. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. byl jedním z prezentujících organizací veletrhu. Těšíme se na jeho pořádání ve standardním rozsahu.

Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR

3.2.2022

V ediční řadě Lesnický průvodce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. vydává řešitelka projektu NAZV QK1920184 AMOR,  doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.  ve spolupráci s ostatními řešiteli projektu certifikovanou metodiku věnovanou možnostem prevence šíření afrického moru prasat a rovněž možnostem (či nemožnostem) sražení počtu […]

Videokonference veřejné vědecké rozpravy Periodické zprávy o využití institucionální podpory na plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022 za rok 2021

1.2.2022

Dne 25. ledna 2022 se uskutečnila ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. on-line vědecká rozprava, oponentní řízení periodické zprávy o využití institucionální podpory na plnění  Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2021.

Výsledky výzkumu, doporučené praktiky a postupy pro chovatele, projektanty, manažery, ale i studenty, v deseti certifikovaných metodikách 2021

10.1.2022

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydal v roce 2021 deset certifikovaných metodik. Metodiky jsou určeny nejen pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty. Každoročně do výčtu titulů certifikovaných metodik přibývají zajímavá témata. Certifikované metodiky jsou ke stažení na https://vuzv.cz/publikace-edicni.

Koordinátorem Národního referenčního střediska pro genetické zdroje zvířat byl jmenován Ing. Tomáš Němeček, Ph.D.

7.1.2022

Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.  Ing. Věra Mátlová, národní koordinátorka, ukončila v roce 2021 aktivní činnost ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. a národním koordinátorem referenčního střediska byl jmenován […]

Poděkování Ing. Věře Mátlové, Národní koordinátorce genetických zdrojů hospodářských zvířat v letech 2002 až 2021

2.1.2022

Ing. Věra Mátlová, Národní koordinátorka genetických zdrojů hospodářských zdrojů v letech 2002 až 2021, která stála nejen u zrodu vzniku prvních českých kozích farem, ale také u intenzivní spolupráce s Organizací pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) a Evropským střediskem pro genetické zdroje (ERFP), jež dostalo své základy na mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro […]

Krásné Vánoce a mnoho radosti do nového roku

16.12.2021

Přejeme spokojené prožití vánočních svátků, pevné zdraví, radost ze života, mnoho lásky a porozumění, pracovních i osobních úspěchů v novém roce. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Výchovně vzdělávací program Škola na farmě v roce 2022

16.12.2021

Velmi úspěšný a žáky oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě připravujeme i v roce 2022, a to v jarním i podzimním cyklu. Cílem projektu, který vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“, je populární formou seznámit žáky základních škol se základy chovu hospodářských zvířat v provozních podmínkách farmy, zprostředkovat kontakt se zvířaty […]

Konopné a lněné semínko pro zvýšení pevnosti kostí

9.12.2021

V produkčních chovech slepic je kvalita kostí jedním z faktorů, kteří ovlivňují ekonomiku chovu. Vysoký výskyt zlomenin pozorovaný u slepic během produkčního období, při výměně hejna a transportu je připisován na vrub osteoporóze. Osteoporóza je charakterizována progresivní ztrátou mineralizace strukturálních kostí skeletu, jejich křehkostí a zvýšené náchylnosti ke zlomeninám. Při velkém poklesu pevnosti strukturálních kostí dochází […]

Workshop výsledků projektů řešených oddělením výživy a krmení hospodářských zvířat v roce 2021

2.12.2021

Dne 1. prosince 2021 uspořádali řešitelé projektů „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ a „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ a „Aggregate Farming in the Cloud“ pracovní workshop. Mezi hlavní přednášená témata řešená v rámci výše uvedených projektů patřily průběžné výsledky z experimentů řešící kvalitu a nutriční hodnotu píce a siláží luskovin a vliv technologie sklizně […]

Successful presentation of the Institute of Animal Science at the agricultural exhibition Země živitelka

1.12.2021

In August 2021, the Institute of Animal Science presented itself very successfully at the largest, most visited and most important agricultural exhibition focusing on the agricultural sector across all its fields in the Czech Republic and Slovakia, Země živitelka (Nourishing Land) in České Budějovice. The prototype “Mobile collecting, sorting, weighing and fixation facility for animals“ […]

Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

30.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška připravovali již tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den „Odchov telat na pranýři“ uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. Bohužel […]

Studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity na experimentálních jatkách VÚŽV

30.11.2021

Ve středu 24. listopadu navštívili studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity v Praze oborů „Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů“ a „Výživa a potraviny“ experimentální jatky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

24.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. […]

Reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na agrosalonu Země živitelka 2021

23.11.2021

Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. velmi úspěšně prezentoval na největším, nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším agrosalonu svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata získal […]

Zveme Vás na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat

21.11.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a řešitelé projektu AMOR (MZe QK1920184) zvou zájemce o problematiku AMP a černé zvěře na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat: Technické možnosti a opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy černé zvěře dne 24. listopadu 2021 od 9:00 hodin v on-line prostoru (MS Teams).

Zveme Vás na listopadový seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

21.11.2021

Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z. s. a Zemědělskou společností, z. s .při ČZU v Praze si Vás dovolují pozvat na  XVI. celostátní seminář s mezinárodní účastí „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“, který se uskuteční  v Aule České zemědělské […]

Seminář Alternativní chov prasat v Poděbradech

19.11.2021

Dne 9. listopadu 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech seminář Alternativní  chov prasat.

Zveme Vás na Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI

8.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce připravujeme Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín.

Zveme Vás do Poděbrad na seminář Alternativní chov prasat

4.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Vás zvou na seminář Alternativní chov prasat. Seminář se koná 9. listopadu 2021 ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech.

Odborná příprava fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat

1.11.2021

Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu zajišťuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi (VÚŽV) a Státní veterinární správy (SVS). Ve dnech 25.-26. října 2021 se uskutečnil kurz pro získání oprávnění ke klasifikaci JUT prasat.

Mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING

27.10.2021

Pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kosteleci nad Orlicí uspořádalo 21. října 2021 již sedmnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding v příjemném prostředí penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici. Účastníci workshopu byli nejen z České republiky, ale také z Německa a Maďarska.

Pracovní seminář „IMMUNOGENETICS AND LIVESTOCK BREEDING FOR DISEASE RESISTANCE“

21.10.2021

Zveme Vás na seminář IMMUNOGENETICS AND LIVESTOCK BREEDING FOR DISEASE RESISTANCE, který se uskuteční  ve dnech 23. a 24. listopadu 2021 online ve dvou blocích od 14.00 do 18.00. Cílem setkání je shrnutí nedávného vývoje v imunogenetice a ověření možností pro přenos těchto poznatků do oblasti šlechtění hospodářských druhů. Je třeba předpokládat, že v budoucnu dojde […]

Kostelecké pracoviště chovu prasat Vás zve na mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

15.10.2021

Sedmnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskuteční ve dnech 21. a 22. října 2021 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádá oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí. Téma workshopu bude zaměřeno na současný stav i perspektivy v chovu prasat u nás i v zahraničí, genetiku, výživu i reprodukční […]

Hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách patřilo uhříněveským žákům

14.10.2021

V pátek 8. října se provoz na hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách téměř zastavil. Avšak rušno bylo více než obvykle. Celé dopoledne bylo totiž věnováno žákům uhříněveských základních škol. Více než 240 žáků mohlo nahlédnout „pod pokličku“ hospodaření v Netlukách, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Žáci si ve skupinkách společně s průvodci […]

Českomoravská společnost chovatelů, a. s. vydává Ročenku chovu skotu v České republice za rok 2020

13.10.2021

Již tradiční ročenku chovu skotu, nyní s výsledky za rok 2020, právě vydává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2020 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. Na jejím zpracování se podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. […]

Hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby v Netlukách bude v pátek 8. října patřit uhříněveským žákům

4.10.2021

Dne 8. října 2021 jsme v rámci oslav sedmdesátého výročí založení Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi, připravili pro  žáky prvního stupně všech uhříněveských základních škol popularizační akci, naučnou stezku po farmě, tzv. podzimní Příběh potravin. Program je pro žáky připraven od 8:00 do 12:00 hodin, žáci si společně s průvodci projdou […]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. byl součástí Noci vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

2.10.2021

Už pátým rokem se Národní zemědělské muzeum v Praze na jeden večer v roce proměňuje v centrum zemědělské vědy. Téma letošního ročníku byl ČAS. Noc vědců se uskutečnila v pátek 24. září a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. byl jeho součástí.  Stanoviště  s názvem  „Od tužky ke genu“ v multifunkčním sále Národního zemědělského muzea se […]

The nomination of the Institute of Animal Science

22.9.2021

The remote department of the Institute of Animal Science, located in Kostelec nad Orlicí, was nominated for the award Companies to Schools – Schools to Companies, which has been awarded since 2014. It is a thank you from the Hradec Králové Region municipality and the Regional Chamber of Commerce Hradec Králové to companies and secondary […]

Druhý úspěšný odchov kanečků přeštického černostrakatého prasete na Účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách

18.9.2021

Na účelovém hospodářství v Netlukách, které zajišťuje projekty v rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů zvířat, se ve spolupráci s Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat, podařil druhý úspěšný odchov plemenných kanečků přeštického černostrakatého prasete pocházející z inseminačních dávek vyrobených mezi roky 2000-2005.

Výzkumný ústav živočišné výroby byl nominován na ocenění Firma škole – Škola firmě

15.9.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště v Kostelci nad Orlicí, byl nominován na ocenění Firma škole – Škola firmě, které se uděluje od roku 2014, je poděkováním Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje zaměstnavatelům a středním školám za jejich aktivní spolupráci. Cílem Krajské hospodářské komory KHK a Královéhradeckého kraje je přispět […]

Úspěšná prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na agrosalonu Země živitelka

9.9.2021

Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. velmi úspěšně prezentoval na největším, nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším agrosalonu svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata získal […]

Škola na farmě

8.9.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se v posledních několika letech zaměřuje na propagaci a popularizaci zemědělského rezortu, vytvoření pozitivního vztahu k němu a přiblížení jeho specifik dětem a mládeži. Cítí potřebu alespoň malým dílem přispět k celkové osvětě mladé generace v této oblasti. Program Škola na farmě, který v roce 2021 realizujeme s […]

Výzkumný ústav živočišné výroby slaví sedmdesátiny

7.9.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. K tomuto jubileu se uskuteční dne 14. září 2021 slavnostní konference Vědeckého výboru výživy zvířat ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves.

Zlatý klas a významná ocenění na agrosalonu Země živitelka pro Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

28.8.2021

Soutěž Zlatý klas vyhlašuje Ministerstvo zemědělství České republiky a koná se pod záštitou ministra zemědělství v rámci Mezinárodního agrosalonu Země živitelka. V kategoriii „živočišná výroba“ získal cenu Zlatý klas prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata. Gratulujeme Ing. Radimovi Kotrbovi, PH.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a celému řešitelskému kolektivu.

Čisté mlezivo – půl zdraví

26.8.2021

Mlezivo, tedy „prvotní mateřské mléko“, představuje pro mláďata v prvních dnech života nepostradatelný nápoj. Jsou v něm obsaženy nejen všechny potřebné živiny pro růst a vývoj mladého organismu, ale také protilátky, které se významným způsobem podílí na vytvoření imunitního systému mláděte v prvních týdnech života. V chovu skotu je včasné napojení telete kvalitním mlezivem zásadním okamžikem, který ovlivní […]

Národní centrum pro genetické zdroje zvířat Vás zve na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna

19.8.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi., garant a koordinátor Národního programu pro ochranu genetických zdrojů hospodářských zvířat, Vás zve na Národní výstavu hospodářských zvířat, která se uskuteční ve dnech 5. až 8. září 2021 v Brně.  Prezentační stánek Národního centra pro genetické zdroje zvířat najdete v pavilonu P brněnského výstaviště.

Právě vychází Bulletin VÚŽV 1/2021

2.7.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v těchto dnech vydává firemní, informační časopis Bulletin č. 1/2021. Informujeme nejen o novinkách a zajímavostech z oboru, ale dočtete se i aktuální dění a zprávy z VÚŽV, získáte informace o plánovaných akcích, seminářích a mnoho dalšího.

Zveme Vás do Českých Budějovic na mezinárodní agrosalón Země živitelka 2021

25.6.2021

47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2021 s podtitulem „Inspirací k činům“ se koná ve dnech 26. – 31. 8. 2021. Zveme Vás do pavilónu T1, prezentačního stánku výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství. Výzkumný ústavu živočišné výroby, v.v.i. Vám poskytne odborné informace včetně informačních materiálů, bude prezentovat výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Počítání oveček

23.6.2021

Valašská a šumavská ovce patří mezi původní plemena, která si uchovala řadu užitečných vlastností ke kterým patří skromnost, nenáročnost a dobré mateřské vlastnosti. Šumavské a valašské ovce jsou zařazeny do Národního programu ochrany a využití genetických živočišných zdrojů, jehož účelem je zejména zachování genů původních plemen hospodářských zvířat v co největší šíři a rozmanitosti. Vysoké procento […]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. jedním z výzkumných partnerů Interbeefu

21.6.2021

Českou republiku v technické komisi Interbeef reprezentují Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. a prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, který je jedním z výzkumných partnerů Interbeefu. Tým Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. je zodpovědný za vývoj mezinárodního genetického hodnocení pro vlastnosti spojené s telením (obtížnost telení a porodní […]

Awards for non-fiction

11.6.2021

The literary award Magnesia Litera 2021, category Litera for non-fiction, was won by Professor Jaroslav Petr, DrSc. for the book The Ten Senses. How Humans and Animals Perceive the World Around Them (published by Argo/Dokořán, Prague). In the book the author has depicted a number of anomalies, curiosities and incredible capabilities in animals, taking readers […]

Michal Milerski, autor metodiky uchování genetického zdroje zvířat plemene valašská ovce v pořadu ČT

11.6.2021

Tématem čtvrté série magazínu České televize o dovednostech našich předků „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli“ byl chov valašských ovcí. Reportáž s Ing. Michalem Milerski, Ph.D., autorem metodiky uchování genetického zdroje zvířat plemene valašská ovce z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a chovatelem valašských ovcí, byla natočena v Nýdku ve Slezských […]

Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět od Jaroslava Petra obdržela Literu za naučnou literaturu

9.6.2021

Literární ocenění Magnesia Litera 2021 v kategorii Litera za naučnou literaturu získal profesor prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. za knihu Desatero smyslů. Autor v ní shromáždil množství různých anomálií, kuriozit i zvířecích přeborníků a jejich prostřednictvím zavádí do říše zvířecích smyslových vymožeností, nad kterými často zůstává rozum stát.

Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací

3.6.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. připravuje nové video na téma „Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací“, které bude dostupné na YouTube. Dne 2. června se na farmě v Netlukách natáčel metodický postup při výzkumných pokusech – ověřování nových silážních přípravků. Garantem […]

Africký mor prasat u divočáků – Faktory a možnosti působící na riziko jejich šíření

2.6.2021

Zveme Vás na seminář / on-line přenos na téma Africký mor prasat u divočáků – Faktory a možnosti působící na riziko jejich šíření. Akce se koná 16. června 2021 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelu v Brně. Potvrzení vaší účasti obdržíte obratem a přihlášení na on-line přenos před konáním link na připojení. Počet účastníků na […]

Věda na polích a ve stájích aneb Jak se nám pracuje a žije v Uhříněvsi

31.5.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je kromě bohaté vědecké činnosti i nositelem historického kulturního dědictví našich předků díky areálu zámku, ve kterém sídlí část VÚŽV. Pro město Uhříněves a blízké okolí se stal VÚŽV důležitým zaměstnavatelem jak ve vědeckých profesích, tak i v zemědělské výrobě. Blíže se můžete dočíst v Uhříněveském zpravodaji 6/2021, […]

Ustájení telat v sociálně bohatém prostředí – skupinové ustájení telat

7.5.2021

V podnicích, které chovají krávy za účelem produkce mléka a zajištění dalších generací dojnic se v průběhu posledních let velmi významně zlepšila úroveň welfare neboli fyzické a psychické pohody chovaných zvířat. Hlavním problémem z hlediska welfare dojeného skotu však zůstává ustájení telat. Podle posledních tuzemských i evropských výzkumů je většina telat krmených mlékem odchovávaná v individuálním systému ustájení, a […]

Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin

30.4.2021

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i připravoval na realizaci popularizační akce, dvoudenní naučné stezky pro žáky základních škol a širokou veřejnost „Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN“. I  přes nepříznivou epidemiologickou situaci organizátoři stále doufali, že se 10. ročník Příběhu potravin zrealizuje. […]

Aktuální otázky chovu prasat

30.4.2021

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat. Webinář byl zaměřen na několik okruhů témat, počínaje výživou, welfare až po problematiku biosecurity a veterinární péče.

Aktuální otázky chovu prasat

21.4.2021

Zveme Vás na webinář na téma „Aktuální otázky chovu prasat z pohledu výzkumu, chovatele, veterinárního lékaře, výživáře, producenta vepřového masa a biosecurity“. Webinář připravuje Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. a uskuteční se 29. dubna 2021 od 9,00 hodin.

Radim Kotrba v Českém rozhlase Radiožurnál: Vytvoříte-li správné podmínky, i do pusté krajiny se vrátí život

21.4.2021

V dubnovém vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál v pořadu Host Lucie Výborné byl Ing. Radim Kotrba, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., kde se zabývá výzkumem základní biologie chování jelenovitých chovaných extensivním způsobem nebo v zoologických zahradách. Působí také na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.

133 certifikovaných metodik Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

17.4.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydává od roku 2008 edici certifikovaných metodik. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se metodiky dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací.

Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

12.4.2021

Dne 25. března 2021 uspořádalo oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i. webinář na téma „Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat, který virtuálně pořádalo Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat“. Na webináři byly představeny současné výsledky výzkumu oddělení genetiky a šlechtění VÚŽV s návazností na využití v zemědělské praxi.

Plenární zasedání Odboru živočišné výroby České akademie zemědělských věd

31.3.2021

Předseda Odboru živočišné výroby (OŽV) České akademie zemědělských věd (ČAZV) doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. uspořádal dne 23. 3. 2021 plenární zasedání OŽV ČAZV. Na plenárním zasedání proběhlo shrnutí činnosti odboru OŽV ČAZV v roce 2020: činnosti programových rad a hodnotitelských  komisí veřejných soutěží; recenzní řízení vědeckých publikací; publikační činnosti, vzdělávání a poradenství; příprava […]

We wish you a beautiful Easter, the spring festival

31.3.2021

The Easter is a time of folk customs to welcome the spring. Nowhere else do Easter eggs have such a strong tradition as in the Czech Republic. Lenka Volková works at the Animal Science Institute in Uhříněves, Prague, and for more than 14 years she has been devoting her free time to decorating Easter eggs […]

Jaké jsou náklady na produkci litru mléka?

31.3.2021

Produkce mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Svědčí o tom skutečnost, že v roce 2019 představovala v České republice podíl 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví (v běžných cenách dle předběžných údajů ČSÚ). V každém zemědělském podniku je trvalá pozornost zaměřena na ekonomickou efektivitu produkce, která mnohdy rozhoduje o […]

Přejeme krásné velikonoce – svátky jara

26.3.2021

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v Česku. Ing. Lenka Volková pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v pražské Uhříněvsi a zdobení velikonočních vajíček tradičním postupem se věnuje více než 14 let. Společně s ostatními členy Asociace malířů a malířek kraslic se snaží o záchranu […]

Biologist Josef Fulka on the Czech TV show Good Morning

11.3.2021

In the Czech TV show Good Morning broadcast on Monday, February 22, 2021, reproductive biologist Josef Fulka explained how the cloning works and how far the scientists have come since the first successful experiment. Josef Fulka, D.Sc. is a researcher at the Biology of Reproduction department of the Institute of Animal Science Prague-Uhříněves and is […]

Úspěšný odchov kanečků přeštického černostrakatého prasete na Účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách

8.3.2021

Na účelovém hospodářství v Netlukách, které zajišťuje projekty v rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů zvířat, se ve spolupráci s Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat podařil úspěšný odchov plemenných kanečků přeštického černostrakatého prasete pocházející z ozdravujícího chovu.

Biolog Josef Fulka v Dobrém ránu České televize

4.3.2021

V pondělí 22. února 2021 v pořadu České televize Dobré ráno vysvětloval reprodukční biolog Josef Fulka, jak funguje klonování a jak dalekou cestu vědci ušli od prvního úspěšného pokusu. Ing. Josef Fulka, DrSc.,vědecký pracovník oddělení Biologie reprodukce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi je také členem Centra buněčných terapií a tkáňových náhrad 2. LF […]

Využití žaludů v krmných směsích pro prasata

1.3.2021

Chov prasat v minulosti probíhal formou pastvy v lesích a později na pastvinách a vycházel tak ze způsobu života divokých prasat, která preferují listnaté či smíšené lesy z důvodu výskytu bohatých zdrojů potravy jako jsou kaštany, žaludy a další plody. Extenzivní hospodaření zahrnující pastvu prasat zůstalo částečně zachováno do dnešní doby především na Pyrenejském poloostrově a ve […]

Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

16.2.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, Vás zve na on-line seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat, který se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 od 9:30. Seminář se uskuteční na platformě Zoom. Každý registrovaný účastník obdrží odkaz na připojení. Seminář představí široké veřejnosti současné výsledky výzkumu oddělení […]

Výzva na zapojení podniků do dotazníkového šetření výroby mléka v ČR za rok 2020

11.2.2021

V rámci každoročního nákladového šetření výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi probíhá v současné době sběr dat od zemědělských podniků s chovem dojeného skotu v České republice. Budeme rádi, pokud se do našeho šetření zapojíte. V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte a zašlete nám přiložený dotazník s údaji za Váš […]

Budoucnost aplikovaného výzkumu ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi

1.2.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  se v roce 2020 zapojil do řešení projektu TAČR GAMA 2 TP01010047 s názvem „Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění“. O projektu zaměřeném na podporu Vědy – Výzkumu – Inovace píše v odborném časopise Náš chov garant projektu […]

A Year of Challenges and Changes

29.1.2021

2020 was the year of the COVID-19 pandemic and government imposed restrictions made it impossible to hold public events. Some planned events had to be cancelled, others took the form of webinars and videoconferences, some were postponed.

Infračervená termografie a její využití pro zjišťování pohody a zdraví hospodářských zvířat

29.1.2021

V těchto dnech vychází nová publikace „Infračervená termografie a její využití pro zjišťování pohody a zdraví hospodářských zvířat“ autorů doc. Ing. Ivany Knížkové, CSc. a doc. Ing. Petra Kunce, PhD.  Publikaci vydal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR –  Českou technologickou platformou pro zemědělství.

Moderní metody výživy dojnic

28.1.2021

Výživa vysokoužitkových dojnic je dnes složitý proces, zahrnující výběr a zajištění vhodných krmiv, stanovení a hodnocení jejich kvality, sestavení a optimalizaci krmných dávek, jejich správnou tvorbu a systém krmení, ověřování kvality a stravitelnosti těchto krmných dávek a dále sledování reakce zvířat na tyto krmné dávky, jak ve výši produkce, tak v oblasti zdraví. Mezi metody […]

Ivana Knížková spoluautorkou zajímavého článku v Lidových novinách

28.1.2021

V sobotu 23. 1. 2021 byl v Lidových novinách uveřejněn článek „Energetický metabolismus zemědělství v Česku a Polsku po pádu komunismu“ autora Romana Figury.  Autor uvádí výsledky z publikace Grešlová, P. et al. „Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to […]

Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se uskuteční v roce 2022

11.1.2021

Mezi plánované a připravované akce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. byla v roce 2021 i aktivní účast na mezinárodním veletrhu TECHAGRO na brněnském výstavišti.  V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu se vedení Veletrhů Brno a.s. dohodlo s partnerskými oborovými svazy na zrušení veletrhů TECHAGRO, SILVA […]

Biosekurita v chovech prasat

3.1.2021

Specialista na welfare a biosekuritu zvířat doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. a Ing. Miroslav Rozkot, CSc., vedoucí oddělení chovu prasat na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí,  byli diskutujícími v prosincovém pořadu TV Zemědělec. Tématem odborné diskuse byla biosekurita v chovech prasat a nezbytná opatření, která přispívají k potlačení také dalších […]

ČEKANKA OBECNÁ VE VÝŽIVĚ KRÁLÍKŮ

31.12.2020

Blankytně modrá čekanka obecná, známá jako skromná léčivka, může být velmi prospěšná i ve výživě odstavených králíků. Pozornost odborníků, zabývající se výživou zvířat, se v poslední době zaměřuje na lepší poznání nutričních potřeb a optimalizaci dietních doporučení. Lze tak zvýšit resistenci zvířat k poruchám trávení, což zejména v případě intenzivně chovaných králíků představuje známý problém. […]

Pf 2021

16.12.2020

Přejeme příjemné nadcházející svátky a hlavně lepší a šťastnější rok 2021. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na další.

Webinář na téma Farmářský den

8.12.2020

V letošním roce nám současná, nepříznivá epidemiologická situace neumožnila uspořádat již tradiční  listopadový Farmářský den ve Velké Chyšce.  Proto jsme se rozhodli s partnerem, spoluorganizátorem, Českou technologickou platformou pro zemědělství, uspořádat webinář na téma Farmářský den, který se uskutečnil v úterý 8. prosince 2020.

Výzkumný ústav živočišné výroby na on-line Noci vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

30.11.2020

Již čtvrtým rokem se konala v Národním zemědělském muzeu v Praze  unikátní akce, Noc vědců, která v jeden večer propojuje evropské vědecké a vzdělávací instituce. Protože je muzeum zavřené, připravilo společně se zemědělskými univerzitami a výzkumnými institucemi on line přednášky, webinář, vzdělávací videa, prezentace. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi se […]

Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti – výstava online

29.11.2020

Národní zemědělské muzeum v Praze pro Vás připravilo online výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů, tedy Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumným ústavem živočišné výroby, […]

Definice kombinovaných znaků nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot u holštýnského skotu

24.11.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku“Definice kombinovaných znaků nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot u holštýnského skotu“ autorů Ludmily Zavadilové, Evy Kašné a Zuzany Krupové. Cílem metodiky je definovat kombinované vlastnosti nemocí a poruch paznehtů pro odhad plemenných hodnot pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu.

Moderní metody výživy pro pohodu krav aneb Kraviny do kravína

18.11.2020

Již čtvrtým rokem se koná v Národním zemědělském muzeum v Praze  unikátní akce, Noc vědců, která v jeden večer propojuje evropské vědecké a vzdělávací instituce. V Noci vědců  tu každoročně můžete potkat odborníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkumníky lesního hospodářství, potravinářství i vědce, kteří zkoumají kvalitu půdy či vody. Téměř dvě desítky zemědělských institucí […]

Ocenění ministra zemědělství za mimořádné výsledky vědy a výzkumu pro R. Loučku a G. Illmann v TV Zemědělec

11.11.2020

Ve čtvrtek 1. října 2020 proběhlo na střeše Národního zemědělského muzea slavnostní vyhlášení mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje a předání ocenění v rámci již tradiční soutěže o ceny ministra. Reportáž ze slavnostního předávání je v internetové televizi TV Zemědělec.   Ing. Radko Loučka, CSc. získal 1. místo v kategorii „Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný […]

Aktuální otázky chovu prasat

10.11.2020

V úterý 10.11.2020 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., oddělením chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, webinář Aktuální otázky chovu prasat. Webinář byl zaměřen zejména na problematiku chovu selat.

Aktuální otázky chovu prasat

9.11.2020

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., Vás zvou na webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat, který se uskuteční online 10. listopadu 2020 v 10 hodin. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství.

Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva

6.11.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku „Metodika odhadu plemenné hodnoty pro znaky spotřeby krmiva“ autorů  E. Žáková – E. Krupa – Z. Krupová. Cílem metodiky bylo vyvinout lineární model pro genetické hodnocení znaků příjmu krmiva prasat (spotřeba krmiva na kg přírůstku, průměrný denní příjem krmiva, reziduální příjem krmiva) a tento […]

Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků

30.10.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku autorů Volek Z. – Uhlířová, L. – Tůmová E. „Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků“. Cílem metodiky je poskytnout informace o využití sušeného kořene čekanky obecné, nejbohatšího zdroje fruktanů inulinového typu (rozpustná vláknina) ve výživě odstavených králíků.

Seminář Generace za generací: šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.

26.10.2020

Ve čtvrtek 8. října 2020 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze Uhříněvsi seminář Generace za generací: šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc. Vzhledem k nákazové situaci a celostátním omezujícím opatřením se seminář uskutečnil pouze za přítomnosti několika přednášejících a většina účastníků se připojila […]

Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu

21.10.2020

Zveme Vás na webinář „Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu“, který je pořádán v rámci projektu České technologické platformy pro zemědělství. Uskuteční se 27. října 2020 od 10:30. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, partnerem České technologické platformy pro zemědělství je Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v […]

Zveme Vás na on-line seminář Zdraví dojeného skotu

14.10.2020

On-line forma semináře „Zdraví dojeného skotu“ organizovaného v rámci projektu České technologické platformy pro zemědělství, se uskuteční 20. října 2020 od 10:30.  Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, partnerem organizátora, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., je  Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2020

6.10.2020

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, bezpečnosti obyvatel České republiky a vydaná vládní opatření v souvislosti s výskytem koronaviru, se bohužel dne 14. 10. 2020 neuskuteční tradiční konference „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2020“, kterou pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru […]

Bonitace šlechtitelského chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí

1.10.2020

Ve čtvrtek 24. září 2020 se konala pravidelná bonitace nukleového chovu přeštických černostrakatých prasat v Kostelci nad Orlicí. S ohledem na aktuální hygienická opatření se bonitace zúčastnili pouze pracovníci oddělení chovu prasat, hodnotící komise a studenti ze Střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí, kteří se v rámci své praktické výuky podíleli na nutných přípravných […]

REZISTENTNÍ BAKTERIE V KUŘECÍM MASE

30.9.2020

Výskyt a šíření rezistence bakterií k antibiotikům představuje vážnou hrozbu ohrožení zdraví lidí a zvířat. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může vézt k nárůstu odolnosti bakterií vůči těmto přípravkům, což vede ke zvyšování počtu infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům. Jedná se o celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně.Pro zmapování míry bakteriální rezistence se často používá […]

Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat

4.9.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádá ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové odborný kurz pro odbornou činnost se specializací  „Inseminace u prasat“.  Kurz se bude konat ve dnech 6. až 8. října 2020  v areálu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí.

Nová publikace PRACOVNÍ TÝMY VÚŽV

14.8.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v těchto dnech vydává novou publikaci, brožuru o VÚŽV. V publikaci najdete informace nejen o výzkumných tématech pracovních týmů, výčtu nejdůležitějších vybraných publikací, ale také bohatou fotodokumentaci.

PŘEŠTÍK NA PASTVĚ

11.8.2020

Na dovolenkových cestách po jižní Evropě můžeme narazit na prasata pobíhající ve výbězích či dokonce volně v krajině. V našich podmínkách dnes nevídané! Většinou se jedná o původní nezušlechtěná plemena, jejichž chov je udržován v rámci speciálních národních programů zaměřených na jejich uchování. Extenzivní chov je odpovídající konstituci těchto plemen. Tato zvířata dokáží využít skromnější zdroje potravy, jsou […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

3.8.2020

Od 1. července do 31. srpna 2020 mají návštěvníci Národního zemědělského muzea Kačina možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství.  Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné […]

Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na panelovou výstavu Agrolesnictví

29.7.2020

Výstava představuje agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznamuje návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace jsou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami […]

Ročenka chovu skotu v České republice v roce 2019

14.7.2020

V těchto dnech vydává Českomoravská společnost chovatelů, a.s. „Ročenku 2019 – Chov skotu v České republice“. Publikace přináší ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2019. Na jejím zpracování se podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Smutná zpráva

8.7.2020

S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že nás ve svých devádesáti letech opustil bývalý spolupracovník, významný odborník na genetiku a šlechtění, spoluzakladatel oddělení genetiky, ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi, prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc.

Doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat

2.7.2020

V úterý 30. 6. 2020 se v masokombinátu Skaličan, a.s. v České Skalici uskutečnil doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat. Kurz byl organizován Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím VÚŽV na základě platné vyhlášky 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob […]

VÚŽV vydává Bulletin 1/2020

1.7.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydal první firemní, informační časopis/bulletin 1/2020. V bulletinu se dozvíte o novinkách a zajímavostech z oboru, dočtete se aktuální dění a zprávy z VÚŽV, získáte informace o plánovaných akcích, seminářích a mnoho dalšího.

Marek Špinka přijal pozvání Václava Moravce do pořadu Focus

29.6.2020

Přímého přenosu dvouhodinové diskuse pořadu České televize Focus, kterou doplňují dokumentární reportáže či statistická data, se zúčastnil doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. Přímý přenos Fokusu Václava Moravce, tentokrát na téma Bez jídla, vysílala Česká televize 23. června 2020 z velkostatku Tetín.

Biologist Helena Fulková in Iveta Toušlová’s TV show Geyser

16.6.2020

„When Dolly the sheep, the first mammal to be cloned from an adult cell, was born almost a quarter century ago, it was a breakthrough. Today, cloning is used to produce police dogs, racehorses and, more recently, even pets, although it is a very controversial topic and many scientists clearly reject cloning. Czech scientist Helena […]

Zasedání Vědeckého výboru výživy zvířat v Uhříněvsi

15.6.2020

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 se uskutečnilo ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. zasedání Vědeckého výboru výživy zvířat, za účasti členů výboru a zástupce Ministerstva zemědělství  MVDr. Vladimíra Brychty. Vědecký výbor projednával studii „Uplatnění řas ve výživě drůbeže“ a „Bakteriální rezistence k antibiotikům. Studium prevalence kolistin-rezistentních E. coli v kuřecím mase z české maloobchodní sítě“.

Bioložka Helena Fulková v zábavně-publicistickém pořadu Ivety Toušlové Gejzír

2.6.2020

„Když před bezmála čtvrt stoletím přišla na svět ovce Dolly, tedy první naklonované zvíře, byl to přelomový moment. Dnes už se s využitím této metody rodí psi pro služební výcvik, dostihoví koně a v poslední době dokonce i domácí mazlíčci. Byť je to hodně kontroverzní téma a řada vědců ji jednoznačně odmítá. Mezi ty, kteří […]

VÚŽV vydává Ročenku za rok 2019

7.5.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydal  publikaci, tzv. Ročenku, ve které je zpracován přehled významných událostí, úspěchů, ocenění, publikačních výsledků a propagačních a prezentačních aktivit VÚŽV realizovaných v roce 2019. V letošním roce je Ročenka zpracována netradičním způsobem, je vydána ve dvou publikacích, brožurách.

Jaroslav Petr Na plovárně s Markem Ebenem

4.5.2020

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc, odborník na biotechnologie a popularizátor vědy z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi byl hostem  televizní talk show Marka Ebena „Na plovárně“. Marek Eben přivítal hosta slovy: „Kdybyste četli články našeho dnešního hosta, asi byste došli k názoru, že se jedná o hosty tři: že jeden bude […]

10. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN přesouváme na červen 2021

21.4.2020

Je nám to líto, ale musíme vám oznámit, že 10. ročník dvoudenní popularizační naučné stezky „Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin“, přesouváme z plánovaného 12. a 13. června 2020 na červen 2021, a to vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, týkajícího se ochrany zdraví a bezpečnosti občanů z důvodu opatření v boji […]

Přejeme krásné svátky jara

13.4.2020

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Kraslice nemají nikde jinde takovou tradici jako v Česku. Ing. Lenka Volková pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v pražské Uhříněvsi a zdobení velikonočních vajíček tradičním postupem se věnuje více než 13 let. Společně s ostatními členy Asociace malířů a malířek kraslic se snaží o záchranu […]

Vzdělávací publikace Agrární komory České republiky

12.3.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se v roce 2019 spolupodílel na tvorbě několika vzdělávacích publikací, které  pro zemědělce vydala Agrární komora České republiky v rámci dotační politiky Ministerstva zemědělství. Na tvorbě titulů se podílel kolektiv autorů Ing. Soni Frydrychové, Ing. Emila Krupy, Ing. Radko Loučky, Ing. Evy Václavkové a Ing. Ludmily Zavadilové.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. dočasně ruší do odvolání programy pro školy

10.3.2020

Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti občanů z důvodu opatření v boji proti koronaviru, o uzavření škol a zákazu hromadných akcí po dobu neurčitou, jsou dočasně zrušeny výchovně vzdělávací a popularizační programy Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i  – ŠKOLA NA FARMĚ a PŘÍBĚH VĚDY – MLADÝ VÝZKUMNÍK. O termínu odvolání […]

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v médiích

10.3.2020

V roce 2019 bylo o Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. zaznamenáno celkem 243 příspěvků, jejichž celkový mediální dopad činil 83 GRP (tedy cca 7 a půl milionu potenciálních přečtení). Medializace napříč jednotlivými měsíci byla relativně vyrovnaná, pouze v únoru newslettery listu Zemědělec zvaly čtenáře na semináře o různých agrárních tématech, čímž jeho publicitu navýšily.

Škola na farmě

8.3.2020

Již pátým rokem připravujeme pro žáky základních škol tradiční a u žáků velice oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě. Děti mají možnost blízkého kontaktu se zvířaty, vidí každodenní provoz na farmě, seznamují se se zemědělskou technikou, poznávají například krmný vůz nebo automatický přihrnovač krmiva. Výklad zajišťují zkušení lektoři, odborní a vědečtí pracovníci Výzkumného ústavu […]

Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

3.3.2020

V pondělí 2. března 2020 byla zahájena v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 zemědělská výstava na téma chov hospodářských zvířat, pořádaná Zemědělským svazem České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! Výstava je obohacena o informace o původních nezušlechtěných plemenech zvířat, zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, […]

Nejen ve stáji aneb o životě hospodářských zvířat

17.2.2020

Ve dnech 2. až 27. března  2020 se uskuteční v Knihovně Antonína Švehly v Praze 2 Slezské ulici druhý ročník zemědělské výstavy na téma chov hospodářských zvířat, pořádaný Zemědělským svazem České republiky v rámci projektu Zemědělství žije! Výstava bude obohacena o informace o původních nezušlechtěných plemenech zvířat,  zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických […]

Semináře, konference, workshopy a výstavy v roce 2020

5.2.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. pro vás připravuje v roce 2020 semináře, konference a workshopy nejen pro chovatele, ale i pro studenty či pracovníky zemědělských firem, veletrhy a výstavy pro širokou veřejnost a popularizační a výchovně vzdělávací akce pro žáky a studenty.

VÚŽV v Národním zemědělském muzeu

28.1.2020

Národní zemědělské muzeum připravilo v sobotu 25. ledna pro návštěvníky tradiční zimní akci Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu a Letenský masopust. O původních plemenech prasat, zachráněném přeštíkovi či o tom, jak vypadal chov prasat dříve a dnes, se návštěvníci dozvěděli z informačních panelů, které pro návštěvníky připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi.

Oponentní projednání výzkumných zpráv ve VÚŽV

24.1.2020

Ve dnech 21. a 22. ledna 2020 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi konalo oponentní projednání periodických zpráv výzkumných projektů a Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace za přítomnosti oponentů, spoluřešitelů, spolupracujících firem, organizací a zástupců zemědělských družstev. Oponenti výzkumných zpráv se ve svých posudcích zaměřili především na zhodnocení dosažených […]

Škola na farmě v Základní škole Újezd u Berouna

20.1.2020

Výchovně vzdělávacího programu Škola na farmě se v loňském roce zúčastnili žáci ze Základní školy z Újezda u Berouna v rámci projektového dne školy „Učíme se pro budoucnost“.  V celkovém hodnocení programu děti  napsaly „hodnotíme škálou 10 z 10“. Na farmě v Netlukách se jim moc líbilo a jako poděkování poslali několik vánočních básniček a […]

Zveme Vás do zemědělského muzea na Letenské prase

15.1.2020

V sobotu 25. ledna 2020 se uskuteční v pražském Národním zemědělském muzeu tradiční akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu. Na muzejním dvoře předvede mistr řezník František Kšána ml. ukázku tradičních postupů zpracování vepřového masa, českého plemene přeštického černostrakatého prasete, lidově přezdívaného přeštík. Přeštické černostrakaté prase bylo v roce 1992 zařazeno mezi genetické zdroje, Výzkumný […]

Čerstvé plnotučné mléko z Netluk

12.1.2020

Farma Netluky, účelové hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., nabízí čerstvé syrové plnotučné kravské mléko. Kvalitní mléko z farmy je od krav plemene holštýnského a českého strakatého skotu. Mléko se prodává přímo na farmě, ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Mléko je pod stálou kontrolou Státní veterinární správy.

Smutná zpráva

8.1.2020

S velkým zármutkem jsme v průběhu vánočních svátků přijali smutnou zprávu, že nás opustil náš spolupracovník, významný odborník na problematiku ekonomiky živočišné výroby, Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

MIKROMANIPULACE S JADÉRKEM

7.1.2020

Oddělení Biologie reprodukce je dlouhodobě známe svojí vysokou úrovní mikromanipulačných technik, které tvoří klíčovou oblast in vitro metodik reprodukce. Tyto metody je možné využít v procesech in vitro oplodnění, ať již na klinikách asistované reprodukce u lidí, nebo v rámci  reprodukce hospodářských zvířat, kde v poslední době nachází významné uplatnění v oblasti genových zdrojů. Mikromanipulační metodiky je však možné velmi […]

Pf 2020

17.12.2019

Přejeme krásné Vánoce a spoustu krásných obrázků zvířátek u nás na farmě. Děkujeme všem dětem Školy na farmě a Příběhu potravin.

Pf 2020

17.12.2019

Přejeme Vám veselé vánoce a šťastný nový rok. Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na další v roce 2020.

PF 2020

16.12.2019

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Zvířata na farmě v Netlukách očima dětí

9.12.2019

Na farmě v Netlukách realizujeme již tradiční a u žáků velice oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě. V roce 2020 to bude již pátý rok, kdy děti budou mít možnost blízkého kontaktu se zvířaty, uvidí každodenní provoz na farmě a seznámí se se zemědělskou technikou, poznají například krmný vůz nebo automatický přihrnovač krmiva. Výklad […]

Omezení spotřeby antibiotik v živočišné výrobě

5.12.2019

Výživou zvířat, resp. omezením spotřeby antibiotik v živočišné výrobě, se zabývá profesorka Eva Skřivanová z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Působí také již šestým rokem na České zemědělské univerzitě v Praze, pracuje na společných projektech, s kolegy publikuje společné články. Výzkumná činnost se tak prolíná, především v problematice studia látek s antibakteriálními účinky, […]

Králíči seminář

4.12.2019

Již 15. seminář „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ se uskutečnil dne 28. 11. 2019 v klubu „C“ areálu České zemědělské unierzity v Praze . O seminář byl velký zájem nejen z řad chovatelů, výrobců krmných směsí, poradců, ale i pedagogů a studentů. Seminář navštívilo 130 lidí. V úvodu semináře vystoupil jako host […]

Farmářský den ve Velké Chyšce

27.11.2019

Dne 21. listopadu pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den „Výzkum pro praxi“. Farmářský den zahájil předseda představenstva ZD Velká Chyška Ing. František Papež a ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.  Téma přednášek zaujalo 62 posluchačů z […]

Nabízíme pracovní pozice ošetřovatel/ka hospodářských zvířat a dojič/ka

24.11.2019

Farma Netluky, účelové a experimentální zázemí Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou, umožňuje i ověřování technologií a aplikací výzkumných poznatků přímo v praxi a jejich demonstraci v rámci aktivit pro pedagogické účely a osvětu chovatelské a poradenské praxe.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

18.11.2019

V úterý 12. listopadu 2019 se v posluchárně Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně konala vědecká konference s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která byla určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímali o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádala Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie […]

Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

17.11.2019

Dne 28. listopadu 2019 Vás zveme na XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí  „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ do „Klubu C“ v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 1991, kdy byl pořádán I. ročník semináře, je zájem účastníků o seminář stále větší. Seminář je pořádán ve dvouletých intervalech, cílem semináře […]

Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

15.11.2019

Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskutečnil tradiční seminář doktorandů. Doktorandi druhého ročníku studia a výše prezentovali průběh a výsledky svého studia za uplynulý rok, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika.

Farmářský den ve Velké Chyšce

14.11.2019

Zveme Vás do Velké Chyšky! Již tradiční Farmářský den VÝZKUM PRO PRAXI pořádáme ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Zveme Vás na velmi zajímavou přednášku Ing. Jana Ulricha, ředitele Zemědělského svazu ČR o Společné zemědělské politice po roce 2020, pozvání na Farmářský den přijali uznávaní vědečtí a výzkumní […]

Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

11.11.2019

Dne 14. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. uskuteční tradiční seminář doktorandů. Účelem setkání je informovat o postupu prací a výsledcích dosažených v rámci doktorandského studia. Doktorandi ve svých prezentacích seznámí přítomné nejen s tématem disertační práce, ale především s postupem prací na řešení, plánem na následující […]

Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

30.10.2019

Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádalo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, workshopu se účastnili nejen vědečtí a výzkumní pracovníci z České republiky, ale i z Německa. Téma workshopu bylo zaměřeno na […]

Včela kraňská na národní výstavě Náš chov v Lysé nad Labem

24.10.2019

Ve dnech  3. až 6. října měli návštěvníci Národní výstavy hospodářských zvířat Náš chov v Lysé nad Labem možnost navštívit společnou expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu včelařského. V expozici se návštěvníci seznámili nejen s informacemi o chovu včel, jejich významu pro zemědělství, ale především o včele kraňské, genetického zdroje zvířat.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019

23.10.2019

Zveme Vás do Brna na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019“, která je určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímají o vliv prostředí na zvířata. Konferenci pořádá Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav […]

Úspěch na mezinárodním symposiu ASD 2019 „27.th Animal Science Days“ v Praze

22.10.2019

Ve dnech 18. až 20. září se konalo v Praze mezinárodní symposiu ASD 2019 „27.th Animal Science Days“, jehož cílem je vytvořit platformu pro vědce ze střední a východní Evropy a pro zainteresované akademické pracovníky a profesionály z celého světa v oblasti živočišných věd, kteří si budou vyměňovat nápady a umožňovat efektivní spolupráci. Posterová prezentace […]

Výchovně vzdělávací program pro žáky základních škol ŠKOLA NA FARMĚ

13.10.2019

První termín podzimního výchovně vzdělávacího programu Škola na farmě, podporovaného Ministerstvem zemědělství, se uskutečnil již 26. září. Žáci se seznamují s hospodářskými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, se současným chovem, který musí zajistit pohodu a zdraví (welfare) zvířat, s významem mléka pro výživu lidí a nezbytností produkce kvalitního masa.  Do programu je přihlášeno […]

ZAMĚŘENO NA ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI KLINICKÝM MASTITIDÁM

11.10.2019

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat dlouhodobě řeší otázky odhadu plemenných hodnot u dojeného skotu. Výsledky tohoto výzkumu jsou přímo využívány při zdokonalování šlechtění skotu v ČR. Závažným tématem poslední doby je šlechtění na zvyšování odolnosti dojnic vůči nemocem jako je klinická mastitida a nemoci paznehtů, které mají významný záporný vliv na efektivitu chovu dojeného skotu. 

Agrolesnický způsob hodpodaření – Radim Kotrba v médiích

8.10.2019

Agrolesnictví je způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který kombinuje pěstování dřevin s některou formou zemědělské produkce na jednom pozemku, a to buď prostorově, nebo časově. Podmínkou je, že složky agrolesnického systému (dřeviny, plodiny, zvířata případně jiné) jsou pěstovány, resp. chovány s hospodářským a/nebo environmentálním záměrem.

Mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

6.10.2019

Již šestnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2019 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádá oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.

Studentky z Řecka a Kambodži v oddělení genetiky a šlechtění v Uhříněvsi

3.10.2019

Pracoviště molekulární genetiky se zabývá zjišťováním vlivu genetické variability na produkční a funkční vlastnosti hospodářských zvířat a využitím získaných poznatků k dosažení rozumné rovnováhy mezi užitkovostí a zdravím hospodářských zvířat, hledáním možností zefektivnění chovu, šlechtění a zachování genetických zdrojů malých přežvýkavců. Stážisté a praktikanti se učí novým laboratorním metodám, pomáhají při přípravách laboratorních vzorků a […]

Tradiční bonitace nukleového chovu přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

1.10.2019

V areálu pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí se 26. září 2019 uskutečnila již tradiční bonitace nukleového chovu přeštického černostrakatého prasete, původního plemene, které vzniklo v západních Čechách, zejména v podhorské oblasti Přešticka, Domažlicka a Klatovska. Pracoviště je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

1.10.2019

Od 10. září až do 31. října mají návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i.,  který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, […]

Národní zemědělské muzeum žilo vědou!

30.9.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. byl přitom! Stanoviště VÚŽV ve velkém multifunkčním sále muzea „Agrolesnictví aneb Pojďme na zvířata se stromy“ návštívila desítka zájemců o vědu. Jak je zvířatům na pastvě bez stromů a jak se stromy? Může termokamera poznat, kdy má zvíře dobrou náladu a kdy žízeň? A proč má smysl sázet […]

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2019

26.9.2019

Dne 25. září 2019 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupořadatelství Vědeckého výboru výživy zvířat a Ministerstva zemědělství konferenci s s názvem: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2019“. Tématem konference bylo pěstování a využití luskovin, produkce zelené hmoty a semene u vybraných odrůd lupiny bílé, ekonomický efekt podávání […]

Cena “SRF-Reproduction Prize” 2019 za vědecký článek

25.9.2019

Vědecký článek autorů Nevoral, J., Kolínko, J., Moravec, J., Žalmanová, T., Hošková, K., Prokešová, Š., Klein, P. Ghaibour, K., Hošek, P., Štiavnická, M., Řimnáčová, H., Tonar, Z., Petr, J. a Králíčková, M. „Long-term exposure to very low doses of bisphenol S affects female reproduction“, publikovaný v časopisu Reproduction (IF 3,125, Q1),  získal cenu “SRF-Reproduction Prize” […]

Český strakatý skot na 21. ročníku výstavy plemenného skotu

23.9.2019

12. září 2019 se konal již 21. ročník výstavy plemenného skotu ‚Memoriál Františka Švadleny‘ a současně VII. národní výstava českého strakatého skotu.  Pořadatelem bylo Zemědělské družstvo Opařany, které je zároveň největším chovatelem českého strakatého skotu, zařazeného do programu ochrany genetických zdrojů. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je garantem a koordinátorem programu ochrany genetických […]

VÚŽV na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

21.9.2019

Zveme Vás 27. září 2019 na již tradiční, veřejně přístupnou akci, Noc vědců  do Národního zemědělského muzea v Praze. Stanoviště Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. .i. „Agrolesnictví aneb Pojďme na zvířata se stromy“  najdete ve velkém multifunkčním sále muzea.

Awards by the Minister of Agriculture

18.9.2019

On Thursday, August 22, 2019, the Prize for Extraordinary Achievements in Research and Development in the year 2019 was awarded to Zuzana Hroncová, Ph.D., Michaela Brzáková, M.Sc. and Jindřich Kvapilík, D.Sc.  from the Institute of Animal Science Uhříněves.  Awards for Young Researchers by the Minister of Agriculture: The first place in the Peer-Reviewed Article category […]

1. místo za posterovou prezentaci na XIX. Mezinárodním kongresu ISAH

18.9.2019

Ing. Gabriela Malá, Ph.D. získala 1. místo za nejlepší vědeckou práci prezentovanou formou posteru na XIX. Mezinárodním kongresu ISAH „Animal Hygiene as a Fundament of One Health and Welfare improving biosecurity, environment and food quality“ který se konal ve dnech 8. až 12. září 2019 ve Wroclawi.

Slavnostní setkání jubilantů a seniorů v Uhříněvsi

16.9.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. pořádá každým rokem slavnostní setkání zaměstanců, jubilantů, bývalých zaměstnanců a seniorů.  V letošním roce se setkání uskutečnilo 12. září ve velké zasedací místnosti a na nádvoří VÚŽV. Jubilantům předal ředitel peněžní odměny a dárkové balíčky. Nejstarším bývalým zaměstnancem byl pan Vladimír Malý (95 let) a pan Ing. Ludvík […]

The Přeštice Black-Pied nucleus herd in Kostelec nad Orlicí

12.9.2019

The Přeštice Black-Pied pigs have been reared on the swine farm in Kostelec nad Orlicí since 2009. It is a native Czech breed originating from West Bohemia, mainly from the submontane regions of Přeštice, Domažlice and Klatovy. The farm is involved in the program of genetic resources protection as a specialized workplace for cryopreservation of […]

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

10.9.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ,  Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV pořádá dne 25. září 2019 konferenci „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“ v zasedací místnosti VÚŽV v Uhříněvsi.

18. Mezinárodní symposium Konzervace objemných krmiv

10.9.2019

Ve dnech 13. až 16. srpna 2019 se uskutečnilo již tradiční Mezinárodní symposium  Konzervace objemných krmiv. 18 ročník sympozia se konal v krásném areálu Vysokého učení technického v Brně. Hlavním pořadatelem sympozia byla společnost NutriVet, s.r.o., jedním z mnoha spolupořadatelů byl Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Sympózia se zúčastnilo 180 zemědělských odborníků z […]

Ceny ministra zemědělství

9.9.2019

Ve čtvrtek 22. srpna 2019 byla v rámci výstavy Země živitelka předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2019  Ing. Zuzaně Hroncové, Ph.D., Ing. Michaele Brzákové a Ing. Jindřichu Kvapilíkovi, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi.

Úspěšná prezentace VÚŽV na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích

4.9.2019

Ve dnech 22. až 27. srpna 2019  se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  aktivně prezentoval na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích ve společném stánku resortních výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu T1. V expozici, kde VÚŽV formou letáků a posterů prezentoval nejen praktické výsledky výzkumu, ale i způsob popularizace výzkumu, se uskutečnilo několik pracovních jednání […]

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

4.9.2019

Zveme Vás na panelovou výstavu o rostlinách, zvířatech a mikroorganismech na střešní terasu Národního zemědělského muzea v Praze. Výstava od 10. září až do 31. října stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace. Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s […]

Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat

2.9.2019

Precizní zemědělství rozhodně není pro naše farmáře novým pojmem. V dnešní době jde již o celkem běžně využívané postupy, zejména v oblasti pěstování plodin a také při práci zemědělské techniky. Uplatnění těchto metod v chovech hospodářskch zvířat je sice teprve „v plenkách“, ovšem je oprávněný předpoklad, že se bude rozvíjet závratnou rychlostí. A právě tomuto tématu se […]

Nukleový chov přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

25.8.2019

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí chová od roku 2009 přeštické černostrakaté prase, původní plemeno, vzniklé v západních Čechách, zejména v podhorské oblasti Přešticka, Domažlicka a Klatovska. Pracoviště je zapojeno do programu ochrany genetických zdrojů jako specializované pracoviště pro kryokonzervaci spermatu a dalších biologických materiálů. V roce 2016 byl chov uznán jako nukleový šlechtitelský […]

RESEARCH IN PIG BREEDING

15.8.2019

     16 TH INTERNATIONAL WORKSHOP KOSTELEC NAD ORLICÍ • VRBICE 24 -25 OCTOBER 2019   workshop 2019 invitation Registration deadlines and fees Deadline for registration and abstract submission: September 30th, 2019 Please, for your registration fill in application form E-mail for contact and abstract submission: kostelec@nullvuzv.cz   Conference fee: workshop 1000 CZK/40 € (students 750 CZK/30 €) social […]

Užitkový chov prasat v Netlukách s návazností na vlastní jatka

7.8.2019

Chov prasat na účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách má dlouholetou tradici. Již v roce 1956 se na farmě v Netlukách chovalo 664 prasat ( 5 chovných kanců, 36 prasnic a 32 prasniček, 106 odstávčat a 316 běhounů), v roce 1966 bylo hospodářství uznáno jako plemenářské i pro chov prasat. V současné […]

Zveme Vás do Českých Budějovic na mezinárodní agrosalón Země živitelka 2019

7.8.2019

46. ročník nejnavštěvovanější zemědělské výstavy  Země živitelka 2019 s podtitulem Výzvy českého zemědělství, začíná ve čtvrtek 22. srpna 2019. Zveme Vás do pavilónu T1, prezentačního stánku výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství. Výzkumný ústavu živočišné výroby, v.v.i. Vám poskytne odborné informace včetně informačních materiálů, bude prezentovat výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Česká červinka v Uhříněvsi

5.8.2019

České červinky jsou původním plemenem chovaným v českých zemích a na Moravě již po staletí. Plemeno české červinky vzniklo ze skotu keltského asi 400 l př. n. l.  Snahy o záchranu červinek započaly již před první světovou válkou, kdy bylo malé stádo umístěno na školní statek v Uhříněvsi.

Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat

4.8.2019

Zveme Vás do Uhříněvsi na odborný seminář „Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat“. Seminář pořádáme dne 12. srpna 2019 ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství.  Přivítáme i zahraničního hosta prof. Chuncheng Xu, s přednáškou „Precizní farmaření v Čínské lidové republice“.

9. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN pro veřejnost

16.7.2019

Již 9. ročník popularizační akce, naučné stezky pro rodiny s dětmi „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN, navštívilo v sobotu 8. června 2019 více než 3000 účastníků.  Návštěvníci měli možnost setkat se s hospodářskými zvířaty, uvidět a poznat naše původní česká plemena – český strakatý skot, přeštické černostrakaté prase, kozu hnědou a […]

VÝVOJ A PERSPEKTIVY VÝROBY MLÉKA VE SVĚTĚ

15.7.2019

Na roční světové produkci mléka (kolem 864 mil. tun) se podílí přibližně 83 % mléko kravské, 13 % buvolí, 2 % kozí, 1 % ovčí a 1 % ostatní druhy zvířat. Při značné variabilitě mezi světovými regiony a státy dosahuje průměrná spotřeba mléka na každého obyvatele naší planety kolem 113 kg mléka, což potvrzuje, že […]

Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu

8.7.2019

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádaly v úterý 26. června 2019 seminář pro chovatelskou veřejnost s názvem Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Během přednášek byli účastníci semináře seznámeni s problematikou deníku nemocí a léčení, odhadem plemenných hodnot pro znaky zdraví a genotypování dojeného […]

JAKÁ BYLA ZISKOVOST CHOVU KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V ČR?

12.6.2019

Chov skotu patří v ČR stejně jako ve většině států EU k nejvýznamnějším odvětvím živočišné výroby. Potvrzují to početní stavy skotu i produkce a spotřeba mléka a hovězího masa. Významně se na chovu skotu podílí chov masného skotu, kde na rozdíl od států EU-28 dochází v posledních letech v ČR k výraznému rozvoji chovu. Za posledních deset let […]

9. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN pro žáky základních škol

10.6.2019

V pátek 7. června 2019 navštívilo farmu Netluky 464 žáků z 12 základních škol!  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Selgen, a.s. a Česká zemědělská univerzita v Praze organizovala již 9. ročník popularizační akce, naučné stezky  „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN.

Nomination in the best exhibit contest Gold Medal ANIMAL TECH

6.6.2019

The Institute of Animal Science (IAS) participated in the ANIMAL TECH 2019 Gold Medal at ANIMAL TECH International Fair for Livestock Production. A total of 30 exhibits were entered for the competition. As the only research institute there, IAS registered two exhibits, namely the Carcass hanging pelvic hook and the Emission reducing air filter for […]

ŠKOLA NA FARMĚ

29.5.2019

Od roku 2016 realizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. na účelovém hospodářství, farmě v Netlukách, výchovně vzdělávací program Škola na farmě. Tento projekt je podporován Ministerstvem zemědělství. Ve čtvrtek 16. května 2019 skončil jarní cyklus již čtvrtého ročníku Školy na farmě. Připraveného programu se zúčastnilo 452 žáků z patnácti základních škol Prahy a středočeského […]

PASTEVNÍ VÝKRM KOHOUTKŮ NOSNÝCH LINIÍ

29.5.2019

Alternativní systémy chovu, kde jsou více zohledněny přirozené potřeby zvířat, se poslední dobou stále častěji objevují v centru zájmu západní veřejnosti, která tuto skutečnost promítá do svých spotřebních preferencí. Volné systémy chovu kuřat masného typu zahrnují různorodou skupinu způsobů a podmínek chovu. Řadí se mezi ně i ekologický chov, kde jsou již dané podmínky striktně legislativně […]

Úspěšná prezentace Národní centra pro genetické zdroje zvířat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

27.5.2019

Ve dnech 12. až 15. května 2019, v pavilonu F brněnského výstaviště, navštívilo prezentační stánek Národního centra pro genetické zdroje zvířat stovky navštěvníků. Ve spolupráci se Zemědelským svazem, projektem Zemědělství žije! jsme pro studenty středních škol připravili soutěž poznávání národních plemen, které se zúčastnilo 19 soutěžících z deseti středních škol napříč celou republikou. Program byl […]

Nominace exponátu v soutěži o nejlepší vystavený exponát Zlatá medaile ANIMAL TECH

23.5.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se v rámci mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH zúčastnil soutěže o nejlepší vystavený exponát Zlatá medaile ANIMAL TECH. Do soutěže byly přihlášeno celkem 30 výrobků. Jako jediný výzkumný ústav přihlásil VÚŽV dva exponáty, a to Hák na pánevní zavěšení jatečných půlek skotu a Vzduchový filtr pro chovy […]

Studenti z Gymnázia Přípotoční v Uhříněvsi

17.5.2019

Výchovně vzdělávacího programu „Příběh vědy – mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ se 17. května 2019 zúčastnili studenti druhého a třetího ročníku Gymnázia Přípotoční z Prahy.

Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN

14.5.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Selgen, a. s. a Česká zemědělská univerzita v Praze organizuje již 9. ročník popularizační akce, naučné stezky pro děti, rodiče, ale i žáky základních škol „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN. Naučná stezka je koncipována jako dvoudenní akce, páteční program je vyhrazen pro první stupeň základních […]

Zvířata v infračervené části spektra

3.5.2019

Dne 29. dubna 2019 byla v Malé galerii vědeckého obrazu, která se nachází v budově děkanátu Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy  vernisáží zahájena výstava Zvířata v infračervené části spektra  autorů Ivany Knížkové a Petra Kunce.  Výstavu termoobrázků si můžete prohlédnout do 28. června 2019.

Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna

28.4.2019

Národní výstava hospodářských zvířat se v roce 2019 bude konat společně s Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivost ve dnech 12. až 15. května 2018 na brněnském výstavišti.  Připravujeme expozici Národního centra pro genetické zdroje zvířat, kterou najdete v pavilonu F.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se stal součástí oslav 25. let Toulcova Dvora

25.4.2019

Ve středu  24. dubna 2019 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., na jednom z patnácti stanovišť na Toulcově Dvoře, prezentoval výchovně vzdělávací aktivitu Škola na farmě, s programem „Příběh krávy Žofky“ aneb …když ji dobře nakrmíš, dobře i podojíš….Děti s rodiči si vyzkoušeli jak se ručně dojí, rozpoznávali plemena skotu, poskládali si puzzle, dozvěděli […]

Přijďte s námi oslavit Den Země a 25 let Toulcova dvora!

15.4.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se stal součástí oslav 25. let Toulcova Dvora! Na jednom z patnácti stanovišť  budeme prezentovat výchovně vzdělávací aktivitu Škola na farmě,  s programem „Příběh krávy Žofky“ aneb …když ji dobře nakrmíš, dobře i podojíš….Přijďte si vyzkoušet jak se ručně dojí, rozpoznat plemena skotu, poskládat puzzle, nebo se dozvědět, […]

Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu

15.4.2019

Za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství se uskutečnil dne 11. dubna 2019 v hotelu Skalský dvůr u Bystřice nad Perštejnem seminář s názvem „Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu“. Semináře, který uspořádal VÚŽV Praha Uhříněves ve spolupráci s VŠOH Brno s.r.o.,  EURO BAGGING s.r.o, NutriVet s.r.o. a […]

Hosté z Harper Adams Univesity Newport na farmě v Netlukách

12.4.2019

Na farmě v Netlukách, účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., jsme ve středu 10. dubna 2019 přivítali hosty Dr Jane Eastham  a Dr Sarah Paron z Harper Adams Univesity  Newport, přední univerzitou ve Velké Británii, a doc. Jindřicha Špičku a Ing. Josefa Krause, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zvířata v infračervené části spektra

10.4.2019

Zveme Vás na výstavu Ivany Knížkové a Petra Kunce do Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu můžete zhlédnout od 30. dubna v budově děkanátu v Malé galerii vědeckého obrazu v 1. patře budovy.

VÚŽV na veletrhu pracovních příležitostí

10.4.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. využil jedinečnou možnost setkání se studenty České zemědělské univerzity napříč všemi studijními obory, zúčastnit se veletrhu pracovních příležitostí AGROPRÁCE, který se konal 9. dubna 2019 před posluchárnami AI – AIV na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU. VÚŽV představil své pracovní nabídky, seznámil studenty s tématy pro […]

1. ročník odborné konference „VODA – SUCHO“

5.4.2019

Ústav výzkumu globální změny AV ČR uspořádal dne 20. března 2019 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1. ročník odborné konference „VODA – SUCHO“.  Doprovodnou akcí konference byla výstava. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se aktivně  zúčastnil vernisáže výstavy i konference. Na konferenci vystoupil Ing. Radim Kotrba, Ph.D., vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby […]

KOMBINOVANÝ PORODNÍ KOTEC PRO RODÍCÍ A KOJÍCÍ PRASNICE

3.4.2019

Ustájení kojících prasnic se stává citlivým tématem ve vztahu k welfare prasat. V oblasti celého chovu prasat je právě tato kategorie dnes jedním z nejdiskutovanějších témat. V současnosti používané fixační klece představují pro chovatele nejefektivnější způsob odchovu selat, ale z hlediska pohody prasnic mají řadu nedostatků. Porodní kotec WELLUP byl vyvinut v reakci na narůstající společenskou poptávku po vyšší […]

Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu

1.4.2019

Zveme Vás 11. až 12. dubna 2019 do Hotelu Skalský Dvůr na odborný seminář „Vliv kvality objemných krmiv na produkční ukazatele u skotu“. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, ve spolupráci s VŠOH Brno s.r.o., EURO BAGGING s.r.o, NutriVet s.r.o. a LINAGRI s.r.o.

VÚŽV vydává Ročenku za rok 2018

1.4.2019

V těchto dnech vydává Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi  publikaci, Ročenku VÚŽV za rok 2018. Tato publikace obsahuje přehledné informace o událostech a aktivitách VÚŽV směrovaných především k veřejnosti, o činnosti a zaměření pracovních týmů, aktuálních výsledcích o hospodaření na účelovém hospodářství v Netlukách, včetně informací o dalších a ostatních činnostech VÚŽV.

Studenti benešovské zemědělské školy na Příběhu vědy v Uhříněvsi

1.4.2019

Do výchovně vzdělávacího programu „Příběh vědy – mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“  se 22. března 2019 zapojili studenti třetích ročníků Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově, studijního oboru „veterinářství“ a „přírodovědné lyceum“.

Studenti z Mendelovy univerzity v Kostelci nad Orlicí

25.3.2019

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí navštívili v pátek 22. 3 .2019 studenti z Mendelovy univerzity v Brně v rámci předmětu Chov prasat.  Studenti byli seznámeni s chovem a šlechtěním přeštického černostrakatého prasete a zásadami kontroly užitkovosti prasat.

Vzdělávací program „Příběh vědy – Mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ ve VÚŽV

21.3.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  připravil pro studenty středních škol výchovně vzdělávací program „Příběh vědy – Mladý výzkumník“ s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“ . Cílem vzdělávací aktivity je zážitková demonstrace a pokusy z laboratoří VÚŽV, seznámení studentů populární formou  se základy laboratorní výzkumné práce a podpoření zájmu studentů o vědecko-výzkumnou činnost.

Býk plemene českého strakatého skotu prvním odchovaným pokračovatelem linie LOM v rámci Národního programu genetických zdrojů po dvaceti letech

21.3.2019

Býk číslo CZ 00071084034, narozený 10. 3. 2018 v ZD Opařany po otci LM 319, uznaný jako genetický zdroj českého strakatého skotu, byl dne 19. 3. 2019 ohodnocen v základním výběru v odchovně plemenných býků Reprogen a. s. výslednou třídou G+ a vybrán pro inseminaci. Jedná se o prvního odchovaného pokračovatele linie LOM v rámci […]

Zasedání Rady genetických zdrojů zvířat v Uhříněvsi

18.3.2019

Dne 7. března 2019 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi uskutečnilo řádné zasedání Rady genetických zdrojů zvířat.  Rada genetických zdrojů zvířat (RGZ) je odborným poradním orgánem VÚŽV, který je pověřen realizací Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Zlepšování zdraví a životní pohody prasat

12.3.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. a Asociace soukromého zemědělství ČR  uspořádal dne 12. března 2019 v Uhříněvsi odborný seminář na téma “ Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“ za přítomnosti soukromých chovatelů a vědeckých pracovníků.

VYUŽITÍ NANOKOMPLEXŮ ZINKU VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT

7.3.2019

Zinek řadíme mezi esenciální prvky v organismu. V posledních letech se používá jako nástroj pro snížení používání antibiotik a jako prevence průjmových onemocnění u odstavených selat. Aby bylo docíleno antimikrobiální aktivity, je nutné podávat zinek ve vysokých dávkách (2000 – 2500 mg/kg diety) nejčastěji ve formě oxidu zinečnatého. Díky těmto nadlimitním dávkám zinku dochází k […]

Zlepšování zdraví a životní pohody prasat

25.2.2019

Asociace soukromého zemědělství ČR a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Vás zvou na seminář „Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“, který se uskuteční 12. března 2019  v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

The appreciation for Eva Skrivanova Assoc. Prof. for the phenomenal presentation

14.2.2019

Eva Skřivanová, Assoc. Prof. received award for her worthy oral prezentation „Antibacterial activity of plant oils rich in medium chain fatty acids and their possible interactions with antibiotics“ at the 8th International Conference on Food Safety and Regulatory Measures“, held during June 11 – 12 in Barcelona.

Tradice, která zavazuje

7.2.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi byl založen v roce 1951 jako jeden z pěti nástupců pražských Výzkumných ústavů zemědělských. V Uhříněvsi bylo ale centrum zemědělského výzkumu již mnohem dříve. Od roku 1920 zde sídlil Školní statek Vysoké školy zemědělské, od roku 1928 Ústav pro zhospodárnění zemědělské práce (součást Masarykovy akademie práce). Náš […]

Termosvět zvířat

5.2.2019

Zveme Vás na výstavu termoobrázků Ivany Knížkové a Petra Kunce do Brna. Výstava „Termosvět zvířat“ se uskuteční ve dnech 18.února až 31.března 2019 v prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně – Medlánkách.

Úspěch doc. MVDr. Evy Skřivanové, Ph.D. v Barceloně

4.2.2019

Doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. získala na „8th International Conference on Food Safety and Regulatory Measures“, konané ve dnech 11.-12. června v Barceloně uznání za nejlepší vyžádanou přednášku „Antibacterial activity of plant oils rich in medium chain fatty acids and their possible interactions with antibiotics“.

Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat

22.1.2019

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádá ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové ve dnech 18. až 20.2.2019 odborný kurz pro odbornou činnost se specializací  „INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U PRASAT“.

Oponentní projednání výzkumných zpráv ve VÚŽV

15.1.2019

Ve dnech 15. a 16. ledna 2019 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi konalo oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv za přítomnosti spoluřešitelů, oponentů, spolupracujících firem, organizací a zástupců zemědělských družstev.

Popularizace vědy směrem k veřejnosti

10.1.2019

Hlavní náplní činnosti VÚŽV je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby. 

The Prize of Chairman of the Council for Research, Development and Innovation awarded to Professor Jaroslav Petr

8.1.2019

Prime Minister Andrej Babiš awarded Professor Jaroslav Petr the Prize of Chairman of the Research, Development and Innovation Council (RVVI) for popularizing research, experimental development and innovation to. Professor has won the Prize for his work in biological and agricultural sciences. He has been bringing reproductive biology and genetics, including the cloning issues, closer to […]

International workshop Research in Pig Breeding

8.1.2019

The 15th international workshop Research in Pig Breeding was held in a pleasant environment of the pension Pod Rozhlednou in Vrbice on 18th October, 2018. The workshop was arranged by the Department of Pig Breeding of IAS in Kostelec nad Orlicí.

Silver medal of the CULS for Prof. Luděk Bartoš

8.1.2019

On the occasion of his jubilee, Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. was awarded the Silver Medal of the Czech University of Life Sciences Prague. The University’s commemorative medal is awarded by the rector to those who have greatly contributed to the development of the university, promotion of science, education or academic freedom.

PARAMETRY JATEČNÉHO TĚLA A KVALITA MASA FARMOVĚ CHOVANÝCH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH DAŇKŮ A JELENŮ EVROPSKÝCH

21.12.2018

Se zvyšující se celosvětovou poptávkou po mase narůstá i zájem o využití netradičních zdrojů. Zajímavou alternativou tradičních druhů mas může být i maso jelenovitých, které se díky potenciálu farmového chovu stává důležitou komoditou na mezinárodním trhu. Spotřebitelé se nejvíce setkávají s masem daňků a jelenů z farmových chovů, nebo s daňčí či jelení zvěřinou z volnosti. Zvěřina je obecně […]

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. ve „Světě myslivosti“

18.12.2018

Přestože se myslivosti sám nevěnuje, je prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. myslivcům dobře známý díky své specializaci na výzkum biologie jelenovitých, především na jejich etologii, fyziologii a genetiku. Dne 16. července letošního roku oslavil sedmdesátiny. Byl oceněněn rektorem České zemědělské univerzity v Praze Stříbrnou medailí za zásluhy o rozvoj univerzity, rozvoj vědy, vzdělanosti a akademických […]

Oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv ve VÚŽV

10.12.2018

Oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv a dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace „Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství“ se bude konat ve dnech 15. až 17. ledna 2019 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.

Uhříněveský zpravodaj

5.12.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. slavil 100 let vzniku Československa, připojil se k těmto oslavám a stal se součástí SPOLEČNÉHO STOLETÍ. Připomenul si, ce so událo v oblasti, které se věnuje, tedy v českém zemědělství a především v živočišné výrobě.

Farmářský den ve Velké Chyšce

27.11.2018

V úterý 27. listopadu 2018 uspořádál Výzkumný ústav  živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška a Českou technologickou platformou pro zemědělství Farmářský den – výzkum pro praxi.

Farmářský den ve Velké Chyšce

19.11.2018

V úterý 27. listopadu 2018 pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška  již tradiční FARMÁŘSKÝ DEN v kulturním domě ve Velké Chyšce.

Mezi generacemi v Uhříněveském muzeu

16.11.2018

Dne 13. listopadu realizoval Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněveském muzeu v rámci projektu SPOLEČNÉ STOLETÍ popularizační, výchovně vzdělávací program „Mezi generacemi“ . Program byl součástí expozice VÚŽV „Historie chovu hospodářských zvířat v Uhříněvsi a výzkum pro jeho podporu“, téma programu byl chov hospodářských zvířat dříve a dnes se zaměřením na předání osobních informací […]

Doktorandský seminář ve VÚŽV

15.11.2018

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se uskutečnil v zasedací místnosti VÚŽV společný veřejný seminář doktorandů.  Doktorandi na semináři prezentovali průběh a výsledky svého studia za uplynulý rok.

STOP PRO ZDRAVÍ POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉMU SYNTETICKÉMU BARVIVU VAJEČNÝCH ŽLOUTKŮ

15.11.2018

Dnes již není sporu o tom, že vejce jsou nejkvalitnější potravinou živočišného původu. Tato vysoká kvalita vajec je běžně znehodnocována přídavkem živočišných tuků do krmných směsí, ale i syntetickým barvivem kantaxantinem, E 161g. Ten je podle orgánů EU potenciálně nebezpečný pro zdraví člověka. Při překročení povolené koncentrace hrozí ukládání krystalů kantaxantinu v oční sítnici. Kantaxantin nesmí […]

100 let chovu zvířat a historie výzkumu pro jeho podporu

9.11.2018

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Významné historické jubileum je spjato se dnem 28. října 1918, kdy byl vyhlášen samostatný československý stát. Pro Českou republiku je 28. říjen dnem státního svátku  a příležitostí k oslavám a vzpomínkovým akcím. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., se připojil k těmto oslavám a stal se součástí […]

Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic

8.11.2018

Ve středu 7. listopadu 2018 se ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství uskutečnil workshop na téma „Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic“ konaný v salonku Penzionu ZUBR v obci Ujčov v okrese Žďár nad Sázavou. Pořadatelem workshopu byla Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi a […]

Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace profesoru Jaroslavu Petrovi

30.10.2018

Premiér Andrej Babiš udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací profesoru Jaroslavu Petrovi. Laureátem se stal za biologické a zemědělské vědy. Reprodukční bilogii a genetiku včetně otázky klonování přibližuje veřejnosti od počátku devadesátých let.

Mezinárodní workshop Research in Pig Breeding

22.10.2018

Již patnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskutečnil 18. října 2018 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici.  Workshop uspořádalo oddělení chovu prasat VÚŽV v Kosteleci nad Orlicí. 

Zveme Vás do Uhříněveského muzea

18.10.2018

Ke stému výročí založení československého státu připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi projekt „100 let chovu zvířat v nové republice a historie výzkumu pro jeho podporu“. V rámci projektu jsme ve spolupráci s kurátorem Uhříněveského muzea Ing. M. Klichem připravili výstavu na téma „Historie chovu hospodářských zvířat a výzkum pro jeho podporu“.

Kolekce českých plemen králíků na výstavě Náš chov 2018

15.10.2018

Ve dnech 4. až 7. října 2018 měli návštěvníci národní výstavy Náš chov v Lysé nad Labem možnost vidět v expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v hale A1  jedinečnou kolekci všech českých plemen králíků. Dozvěděli se co je Národní program, co jsou genetické zdroje a která další plemena hospodářských zvířat jsou zařazena do Národního programu.

Gymnázium Opatov v Uhříněvsi

15.10.2018

Gymnázium Opatov, špička mezi pražskými středními školami ve vědomostních soutěžích, se v pátek 12. října zapojilo do programu – výchovně vzdělávací aktivity „Příběh vědy – Mladý výzkumník“, s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

11.10.2018

Vědecký výbor výživy zvířat, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Ministerstvo zemědělství a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádaly dne 10. října již 10. ročník konference: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“.

Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky

11.10.2018

Dne 10. října 2018 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. seminář, resp. workshop s názvem „Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky“. Úvodní referát přednesl Ing. Radko Loučka, CSc. z VÚŽV na téma  „Výsledky řešení projektu Technické agentury ČR“ a “ Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací“.

Stříbrná medaile ČZU pro prof. Luďka Bartoše

10.10.2018

U příležitosti životního jubilea byl prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. oceněn Stříbrnou medailí České zemědělské univerzity v Praze. Pamětní medaili univerzity uděluje její rektor, a to osobám, které se významně zasloužily o rozvoj univerzity, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

VÚŽV na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu

8.10.2018

Již tradiční, veřejně přístupná akce, Noc vědců, proběhla v pátek 5. října 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Posláním Noci vědců je popularizace vědy a techniky. Oddělní etologie připravilo pro návštěvníky Noci vědců velmi zajímavý popularizační program „Chování pod lupou aneb buď chvíli zvířetem“.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2018

6.10.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  Praha Uhříněves, Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV pořádají dne 10. října 2018 konferenci „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2018“.

Chování pod lupou, aneb buď chvíli zvířetem

5.10.2018

Přijďte s námi do stoletého Národního zemědělského muzea oslavit 100 let české vědy.  Dnes 5. 10. 2018 se koná v Národním zemědělském muzeu v Praze veřejně přístupná akce Noc Vědců. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. bude v letošním roce prezentovat oddělení etologie, které si  připravilo interaktivní prezentaci „Chování pod lupou, aneb buď chvíli zvířetem“.

Pamětní plaketa pro Ing. Jaroslava Volka, CSc. a Ing. Jindřicha Kvapilíka, DrSc.

5.10.2018

Dne 26. 9. 2018 se v pražském Žofíně konalo slavnostní  setkání současného vedení Agrární komory s těmi členy, kteří stáli u jejího zrodu, a kteří se během uplynulých let na této jejich činnosti aktivně podíleli. Po skončení pozdravných projevů následovalo slavnostní předání plaket k 25. výročí Agrární komory ČR, které z rukou prezidenta AK ČR Zdeňka Jandejska […]

Mezinárodní workshop Votris v Baisogale

2.10.2018

Pracovníci VUŽV se účastnili dalšího pracovního setkání v litevské Baisogale pořádaného minulý týden v rámci mezinárodního projektu Votris. Hostitelská úloha  tentokrát připadla na  litevský Výzkumný ústav pro živočišnou výrobu, který je součástí Lithuanin University of Health Sciences. 

Bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

26.9.2018

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 20. září 2018 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete. Bonitační komise byla tvořena pracovníky Chovservisu a.s. Hradec Králové a Plemenářských služeb, a.s. Otrokovice (ISK Salaš u Velehradu).

Evropský projekt AFarCloud

13.9.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. reprezentuje Česko společně s dalšími čtyřmi partnery v projektu AFarCloud „Aggregate Farming in the Cloud“, jehož koordinátorem je José Fernán MARTINEZ z Universidad politecnica de Madrid (UPM) ve Španělsku.

Zlatý klas 2018 a Cena ministra zemědělství pro VÚŽV

29.8.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. získal v soutěži o nejlepší vystavený exponát na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu „Země živitelka“  ocenění ZLATÝ KLAS. Ing. Tomáš Taubner, Ph.D. získal Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise.

Chov ovcí v Karpatech

21.8.2018

Zveme Vás na seminář s mezinárodní účastí  „Chov ovcí v Karpatech – ovce a mléko“, který se koná 31. srpna 2018 v Nýdku v okrese Frýdek-Místek. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Škola na farmě

18.8.2018

Zahajujeme podzimní cyklus úspěšného výchovně vzdělávacího projektu ŠKOLA NA FARMĚ, a to vždy ve čtvrtek v předem stanovených termínech od 9 do 12 hodin. Projekt je podporován Ministerstvem zemědělství.

PRAVIDLA UCHOVÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ V PLEMENITBĚ ZMRAZENÝCH POHLAVNÍCH BUNĚK KONÍ

14.8.2018

Řada původních plemen představuje zdroj jedinečných vlastností, které souvisí se zdravím zvířat, schopností přežít a přizpůsobit se měnícím se podmínkám a s výrobky, po kterých by v budoucnu mohla být poptávka. V současnosti však tato plemena z ekonomických důvodů nevyhovují, vymírají, nebo jsou na hranici ohroženosti. Jejich uchování je ale důležité pro budoucí potravinovou bezpečnost […]

Výzkum na podporu chovu prasat

8.8.2018

Chov prasat ve východních Čechách, a zejména na Rychnovsku, má dlouholetou tradici. Chovem prasat a jejich šlechtěním se v této oblasti zabýval i Výzkumný ústav pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí, který je od roku 1994 součástí Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.. Stejně jako v jiných vědeckých institucích se i práce na oddělení chovu […]

Zveme Vás na Agrosalón Země živitelka do Českých Budějovic

29.7.2018

45. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka se koná ve dnech 23. – 28. srpna 2018 na českobudějovickém výstavišti. Najdete nás ve dvou expozicích, a to v pavilónu T1 ve společném prezentačním stánku sedmi výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství a v pavilonu D s prezentací Národního centra pro genetické zdroje zvířat.

LUPINA BÍLÁ VE VÝŽIVĚ BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ

17.7.2018

Lupina bílá (Lupinus Albus L, cv. Zulika) dnes představuje plnohodnotný proteinový zdroj, který v oblasti výkrmu hospodářských zvířat přináší mnohé překvapivé výhody. Její odslupkovaná semena lze totiž s úspěchem použít místo tradičně využívaného sójového extrahovaného šrotu. Jak bylo v nedávné studii v oblasti výkrmu brojlerových králíků zjištěno, ve srovnání s tradiční krmnou směsí založenou na sójovém extrahovaném šrotu, bylo u […]

Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu

3.7.2018

Dne 20. 6. 2018 se uskutečnil v sídle Českomoravské společnosti chovatelů as. Hradištko pod Medníkem seminář „Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu“ za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

VYŠŠÍ STRAVITELNOST VEPŘOVÉHO SÁDLA VE SROVNÁNÍ S VYBRANÝMI ROSTLINNÝMI OLEJI

27.6.2018

K překvapivým závěrům dospěli autoři vědecké studie zaměřené na výkrm kuřat. Z výsledků je patrné, že vepřové sádlo má vyšší stravitelnost mastných kyselin než palmový a řepkový olej. Vyšší se prokázala i ileální stravitelnost methioninu, cysteinu a lyzinu. Přičemž methionin je první  a lyzin obvykle druhou limitující aminokyselinou ve výživě drůbeže.   SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, […]

DENÍK NEMOCÍ A LÉČENÍ

26.6.2018

Deník nemocí a léčení představuje novou elektronickou aplikaci, která vznikla na podporu chovatelů pro zefektivnění zdravotního managementu stád dojeného skotu. Tato aplikace je umístěna na webovém portálu Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. https://www.cmsch.cz/laboratore/pristup-k-datum-z-ku/ a je volně dostupná všem chovatelům dojeného skotu. Aplikace je opatřena Univerzálním klíčem diagnóz ICAR a nabízí uživateli užitečné funkce, které usnadní každodenní […]

VÝKRMNOST, SLOŽENÍ JATEČNÉHO TĚLA A KVALITA MASA BÝKŮ A JALOVIC ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

26.6.2018

Cílem předložené práce bylo vyhodnotit vliv pohlaví na intenzitu růstu, složení jatečného těla a kvalitu masa býků a jalovic českého strakatého skotu vykrmovaných v identických podmínkách ustájení, výživy a poražených ve shodném věku. Býci vykázali v testu vyšší jatečnou výtěžnost, přibližně poloviční podíl jatečných lojů a jejich jatečná těla byla klasifikována nižším stupněm protučnělosti. Jatečné […]

Aktuální příležitosti v programu H2020

12.6.2018

Dne 6. 6. 20018 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář na téma „Aktuální příležitosti v programu H2020 a návazných programech a iniciativách podporujících mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích“.