Slavnostní setkání jubilantů a seniorů v Uhříněvsi

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. pořádá každým rokem slavnostní setkání zaměstanců, jubilantů, bývalých zaměstnanců a seniorů.  V letošním roce se setkání uskutečnilo 12. září ve velké zasedací místnosti a na nádvoří VÚŽV. Jubilantům předal ředitel peněžní odměny a dárkové balíčky. Nejstarším bývalým zaměstnancem byl pan Vladimír Malý (95 let) a pan Ing. Ludvík Domanský (90 let).

Číst dále

Udder and Claw-Related Health Traits in Selection of Czech Holstein Cows

The aim of the study was to investigate the impact of the implementation of new health traits into the breeding objective and selection criteria for Czech Holstein cows on the genetic selection response in the breeding objective traits. Incidence of overall claw diseases was included into the current breeding objective for cows (11 traits together). Three traits that indicated claw health (incidence of claw diseases overall and infectious and non-infectious claw diseases) and incidence of clinical mastitis were successively added to the current selection criteria in a cow selection index (a maximum of 19 traits). Selection responses in the breeding objective traits were estimated by applying the general principles of the selection index theory. The required genetic variances for the new traits, the economic weights for all breeding objective traits and the genetic correlations among the selection index traits were estimated within this study. The marginal economic weights, which were calculated for two-year-old cows by applying a bioeconomic model with implemented gene flow, were -193 and -168 (sic) per case for clinical mastitis and overall claw disease incidence, respectively. Using the comprehensive selection index with 19 traits, the reduction in the incidence of both udder and claw diseases was calculated to be 0.004 cases per cow per year. At the same time, a more favourable genetic selection response was obtained for other functional traits, e.g., +0.020% for cow conception rate and +0.010 years for productive life of cow (which represented the profit of 67 (sic) and 367 (sic) per herd and per year, respectively) when compared to the current index. Based on this study, a direct selection of cows for claw and udder health is nowadays recommended to improve the health status of herds and economics in production systems

Výchovně vzdělávací program pro základní školy ŠKOLA NA FARMĚ

Připravujeme pro žáky základních škol podzimní cyklus zážitkového programu, podporovaného Ministerstvem zemědělství, Škola na farmě. Začínáme již 26. září, přihlášeno je více než 450 žáků. Žáci se seznámí s živými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, se současným chovem, který musí zajistit pohodu a zdraví (welfare) zvířat, s významem mléka pro výživu lidí a nezbytností produkce kvalitního masa. Účast je zdarma.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat

Cílem je trvalý vývoj a průběžné uplatňování metod hodnocení plemenných zvířat v celostátním chovatelském informačním systému. Způsoby hodnocení zvířat se trvale prudce vyvíjí. Nové postupy jsou celosvětově téměř okamžitě zaváděny do provozu celostátních hodnocení zvířat. Včasné uplatnění co nejnovějších a nejpřesnějších postupů má ekonomické důsledky. Navrhovaný projekt je zaměřen na úpravu stávajících a vývoj nových matematicko-statistických postupů genetického hodnocení hospodářských zvířat, včetně genetických parametrů, vhodných pro výrobní podmínky ČR, postupů umožňujících napojení na celosvětové hodnocení (Interbull, Interbeef) a jejich uplatnění v celostátním chovatelském informačním systému.Řešení pokrývá hlavní druhy hospodářských zvířat. Cíle jsou obecné a jejich využití podle jednotlivých živočišných druhů: […]

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Na roční světové produkci mléka (kolem 864 mil. tun) se podílí přibližně 83 % mléko kravské, 13 % buvolí, 2 % kozí, 1 % ovčí a 1 % ostatní druhy zvířat. Při značné variabilitě mezi světovými regiony a státy dosahuje průměrná spotřeba mléka na každého obyvatele naší planety kolem 113 kg mléka, což potvrzuje, že mléko a mléčné výrobky jsou významnou součástí jídelníčku. Vzhledem k rychlému růstu obyvatelstva především v méně rozvinutých regionech, stabilní, popř. snižující se výměře zemědělské půdy, klimatickým změnám, zvětšování rozdílů mezi nejbohatšími a nejchudšími státy, neklidné situací v mnoha oblastech a hrozbě další hospodářské krize je stávajícímu stavu a […]

Chov skotu patří v ČR stejně jako ve většině států EU k nejvýznamnějším odvětvím živočišné výroby. Potvrzují to početní stavy skotu i produkce a spotřeba mléka a hovězího masa. Významně se na chovu skotu podílí chov masného skotu, kde na rozdíl od států EU-28 dochází v posledních letech v ČR k výraznému rozvoji chovu. Za posledních deset let (2009 až 2019) se stavy krav bez tržní produkce mléka zvýšily o 66 tis. kusů, tj. o 41 % a k 1. 4. 2019 se chovalo na území ČR celkem 226 tisíc krav masných plemen. Udržení a další rozvoj chovu a tím zajištění udržování ploch […]

Alternativní systémy chovu, kde jsou více zohledněny přirozené potřeby zvířat, se poslední dobou stále častěji objevují v centru zájmu západní veřejnosti, která tuto skutečnost promítá do svých spotřebních preferencí. Volné systémy chovu kuřat masného typu zahrnují různorodou skupinu způsobů a podmínek chovu. Řadí se mezi ně i ekologický chov, kde jsou již dané podmínky striktně legislativně vymezeny. Požadavky na tento typ výkrmu směřují ekologický chov spíše k využití hybridů s nižší intenzitou růstu, které jsou dobře adaptovatelné na chov mimo halu.  Pomalu rostoucí kuřata se mnohem lépe přizpůsobují variabilním vnějším podmínkám a jejich maso může vykazovat vlastnosti prospěšné pro lidské zdraví.  Jako […]

Kalendář akcí

Červenec 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1.7.2019 2.7.2019 3.7.2019 4.7.2019 5.7.2019 6.7.2019 7.7.2019
8.7.2019 9.7.2019 10.7.2019 11.7.2019 12.7.2019 13.7.2019 14.7.2019
15.7.2019 16.7.2019 17.7.2019 18.7.2019

: EXKURZE PODLESKO - FARMA JELENOVITÝCH

: EXKURZE PODLESKO - FARMA JELENOVITÝCH
19.7.2019 20.7.2019 21.7.2019
22.7.2019 23.7.2019 24.7.2019 25.7.2019

9:00: EXKURZE NA FARMĚ NETLUKY

9:00: EXKURZE NA FARMĚ NETLUKY
26.7.2019 27.7.2019 28.7.2019
29.7.2019 30.7.2019 31.7.2019 1.8.2019 2.8.2019 3.8.2019 4.8.2019

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA