vzhledjpg
DSC07984
Tradice a budoucnost

S tradičními hodnotami pracujeme na základě nejnovějších vědeckých poznatků za pomoci inovací a moderních přístupů.

previous arrow
next arrow

Výzkumný ústav živočišné výroby byl nominován na ocenění Firma škole – Škola firmě

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště v Kostelci nad Orlicí, byl nominován na ocenění Firma škole – Škola firmě, které se uděluje od roku 2014, je poděkováním Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje zaměstnavatelům a středním školám za jejich aktivní spolupráci. Cílem Krajské hospodářské komory KHK a Královéhradeckého kraje je přispět k podpoře této spolupráce, každoročně ocenit nejaktivnější firmy a školy a touto cestou jim poděkovat.Číst dále

A Candidate Gene Association Study for Economically Important Traits in Czech Dairy Goat Breeds

Simple Summary The milk production traits of goats are economically important. In the Czech Republic, goat milk is processed directly on farms and distributed as cheese. Although goat breeding is not a main focus of animal production in the Czech Republic, it is essential for the agricultural sector. A group of 14 SNPs (single-nucleotide polymorphisms) within four candidate genes (ACACA, BTN1A1, LPL, and SCD) were analysed in two Czech dairy goat breeds, White Shorthaired (WSH) goats and Brown Shorthaired (BSH) goats. The SNPs were significantly associated with milk-production traits (daily milk yield, protein, and fat percentage) and somatic cell count. This information may be useful for marker-assisted selection or related techniques to increase the accuracy of selection. Milk production is influenced by many factors, including genetic and environmental factors and their interactions. Animal health, especially udder health, is usually evaluated by the number of somatic cells. The present study described the effect of polymorphisms in the ACACA, BTN1A1, LPL, and SCD genes on the daily milk yield, fat, and protein percentages and somatic cell count. In this study, 590 White Shorthaired (WSH) and Brown Shorthaired (BSH) goats were included. SNP genotyping was performed by PCR-RFLP and multiplex PCR followed by SNaPshot minisequencing analysis. The linear mixed model with repeated measurement was used to identify the genetic associations between the studied genes/SNPs and chosen traits. All selected genes were polymorphic in the tested goat populations and showed significant associations with milk traits. Only BTN1A1 (SNP g.599 A > G) showed a significant association with the somatic cell score. After Bonferroni correction, a significant effect of LPL g.300G > A on daily milk yield and fat percentage, LPL g.185G > T on protein percentage, and LPL G50C, SCD EX3_15G > A, and SCD EX3_68A > G on fat percentage was found. The importance of environmental factors, such as the herd-year effect, month of milking, and lactation order on all milk performance indicators was confirmed.

Kostelecké pracoviště chovu prasat Vás zve na mezinárodní workshop „RESEARCH IN PIG BREEDING“

Sedmnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding se uskuteční ve dnech 21. a 22. října 2021 v příjemném prostředí penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshop pořádá oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí. Téma workshopu bude zaměřeno na současný stav i perspektivy v chovu prasat u nás i v zahraničí, genetiku, výživu i reprodukční parametry, ale také na veterinární problematiku chovu prasat.Číst dále

ON-LINE KALKULACE

SW FarmProfit


 

Ekonomický sw na kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství. Zdarma, OnLine.

ON-LINE PORADNA

Poradentské služby pro chovatele


 

V naší on-line poradně budou Vaše dotazy zodpovězeny příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete.

PRO PRAXI

NABÍDKA SLUŽEB A APLIKACÍ PRO CHOVATELE

Farmprofit

FarmProfit je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví zemědělství

Číst dále

Předpověď struktury stáda

Program simuluje dynamiku populace stáda v měsíčním intervalu a následně předpovídá budoucí strukturu stáda

Číst dále

SEUROP

Organizace odborné přípravy klasifikátorů jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu

Číst dále

ECOWEIGHT

Programový balík ECOWEIGHT je určen pro výpočet ekonomických vah (důležitosti) významných vlastností u hospodářských zvířat.

Číst dále

Stanovení genetických variant

Služba pro chovatele - určení variant genů mléčných bílkovin pro skot, ovce a kozy; booroola genu u ovcí a genů pro zbarvení koní

Číst dále

Rentabilita výroby mléka

Cílem dotazníkového šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Číst dále

Komerční příležitosti

Nabídka ověřených výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ke komerčnímu využití.

ŘEŠENÉ PROJEKTY

Výběr z aktualních projektů ústavu

VĚDA POPULÁRNĚ

Popularizační články, aneb o vědě nevědecky

Mlezivo, tedy „prvotní mateřské mléko“, představuje pro mláďata v prvních dnech života nepostradatelný nápoj. Jsou v něm obsaženy nejen všechny potřebné živiny pro růst a vývoj mladého organismu, ale také protilátky, které se významným způsobem podílí na vytvoření imunitního systému mláděte v prvních týdnech života. V chovu skotu je včasné napojení telete kvalitním mlezivem zásadním okamžikem, který ovlivní jeho další vývoj, obranyschopnost čelit vysoce infekčnímu prostředí na farmách a následně i jeho užitkovost. Aby se tento životně důležitý přenos imunity zdařil, je zapotřebí si ohlídat několik klíčových aspektů. Tím prvním je kvalita samotného mleziva, a to jak imunologická (aby mlezivo obsahovalo dostatečnou hladinu […]

Valašská a šumavská ovce patří mezi původní plemena, která si uchovala řadu užitečných vlastností ke kterým patří skromnost, nenáročnost a dobré mateřské vlastnosti. Šumavské a valašské ovce jsou zařazeny do Národního programu ochrany a využití genetických živočišných zdrojů, jehož účelem je zejména zachování genů původních plemen hospodářských zvířat v co největší šíři a rozmanitosti. Vysoké procento příbuzných jedinců v populaci znamená nízkou variabilitu genetické výbavy což s sebou obecně přináší zhoršenou životaschopnost a přežitelnost dané populace v měnících se podmínkách prostředí. Do jaké míry se to daří, můžeme usuzovat mezi jinými na základě rozborů rodokmenů, pokud jsou dostatečně kompletní a jsou dlouhodobě vedeny. Dlouhodobá […]

V podnicích, které chovají krávy za účelem produkce mléka a zajištění dalších generací dojnic se v průběhu posledních let velmi významně zlepšila úroveň welfare neboli fyzické a psychické pohody chovaných zvířat. Hlavním problémem z hlediska welfare dojeného skotu však zůstává ustájení telat. Podle posledních tuzemských i evropských výzkumů je většina telat krmených mlékem odchovávaná v individuálním systému ustájení, a to na velmi omezeném prostoru a bez možnosti sociálního kontaktu až do věku dvou měsíců. Tento způsob odchovu telat je v odborných kruzích předmětem rozsáhlých diskuzí. Obhájci individuálního ustájení telat hovoří o jeho přínosu v oblasti prevence onemocnění, dobrém přehledu o příjmu krmiva jednotlivých mláďat, a poskytnutí […]

Kalendář akcí

Červen 2021
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
31.5.2021 1.6.2021 2.6.2021 3.6.2021 4.6.2021 5.6.2021 6.6.2021
7.6.2021 8.6.2021 9.6.2021 10.6.2021 11.6.2021 12.6.2021 13.6.2021
14.6.2021 15.6.2021 16.6.2021

Africký mor prasat u divočáků – Faktory a možnosti působící na riziko jejich šíření

17.6.2021 18.6.2021 19.6.2021 20.6.2021
21.6.2021 22.6.2021 23.6.2021 24.6.2021 25.6.2021 26.6.2021 27.6.2021
28.6.2021 29.6.2021 30.6.2021 1.7.2021 2.7.2021 3.7.2021 4.7.2021

NABÍZÍME

VOLNÁ MÍSTA