Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat

4.9.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádá ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové odborný kurz pro odbornou činnost se specializací  „Inseminace u prasat“.  Kurz se bude konat ve dnech 6. až 8. října 2020  v areálu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí.

Nová publikace PRACOVNÍ TÝMY VÚŽV

14.8.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v těchto dnech vydává novou publikaci, brožuru o VÚŽV. V publikaci najdete informace nejen o výzkumných tématech pracovních týmů, výčtu nejdůležitějších vybraných publikací, ale také bohatou fotodokumentaci.

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

3.8.2020

Od 1. července do 31. srpna 2020 mají návštěvníci Národního zemědělského muzea Kačina možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství.  Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné […]

Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na panelovou výstavu Agrolesnictví

29.7.2020

Výstava představuje agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznamuje návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace jsou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami […]

Ročenka chovu skotu v České republice v roce 2019

14.7.2020

V těchto dnech vydává Českomoravská společnost chovatelů, a.s. „Ročenku 2019 – Chov skotu v České republice“. Publikace přináší ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2019. Na jejím zpracování se podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Smutná zpráva

8.7.2020

S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že nás ve svých devádesáti letech opustil bývalý spolupracovník, významný odborník na genetiku a šlechtění, spoluzakladatel oddělení genetiky, ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi, prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc.

Doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat

2.7.2020

V úterý 30. 6. 2020 se v masokombinátu Skaličan, a.s. v České Skalici uskutečnil doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat. Kurz byl organizován Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím VÚŽV na základě platné vyhlášky 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob […]

VÚŽV vydává Bulletin 1/2020

1.7.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydal první firemní, informační časopis/bulletin 1/2020. V bulletinu se dozvíte o novinkách a zajímavostech z oboru, dočtete se aktuální dění a zprávy z VÚŽV, získáte informace o plánovaných akcích, seminářích a mnoho dalšího.

Marek Špinka přijal pozvání Václava Moravce do pořadu Focus

29.6.2020

Přímého přenosu dvouhodinové diskuse pořadu České televize Focus, kterou doplňují dokumentární reportáže či statistická data, se zúčastnil doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. Přímý přenos Fokusu Václava Moravce, tentokrát na téma Bez jídla, vysílala Česká televize 23. června 2020 z velkostatku Tetín.