Zveme Vás do Uhříněveského muzea

18.10.2018

Ke stému výročí založení československého státu připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi projekt „100 let chovu zvířat v nové republice a historie výzkumu pro jeho podporu“. V rámci projektu jsme ve spolupráci s kurátorem Uhříněveského muzea Ing. M. Klichem připravili výstavu na téma „Historie chovu hospodářských zvířat a výzkum pro jeho podporu“.

Kolekce českých plemen králíků na výstavě Náš chov 2018

15.10.2018

Ve dnech 4. až 7. října 2018 měli návštěvníci národní výstavy Náš chov v Lysé nad Labem možnost vidět v expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v hale A1  jedinečnou kolekci všech českých plemen králíků. Dozvěděli se co je Národní program, co jsou genetické zdroje a která další plemena hospodářských zvířat jsou zařazena do Národního programu.

Gymnázium Opatov v Uhříněvsi

15.10.2018

Gymnázium Opatov, špička mezi pražskými středními školami ve vědomostních soutěžích, se v pátek 12. října zapojilo do programu – výchovně vzdělávací aktivity „Příběh vědy – Mladý výzkumník“, s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

11.10.2018

Vědecký výbor výživy zvířat, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Ministerstvo zemědělství a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádaly dne 10. října již 10. ročník konference: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“.

Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky

11.10.2018

Dne 10. října 2018 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. seminář, resp. workshop s názvem „Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky“. Úvodní referát přednesl Ing. Radko Loučka, CSc. z VÚŽV na téma  „Výsledky řešení projektu Technické agentury ČR“ a “ Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací“.

Stříbrná medaile ČZU pro prof. Luďka Bartoše

10.10.2018

U příležitosti životního jubilea byl prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. oceněn Stříbrnou medailí České zemědělské univerzity v Praze. Pamětní medaili univerzity uděluje její rektor, a to osobám, které se významně zasloužily o rozvoj univerzity, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

VÚŽV na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu

8.10.2018

Již tradiční, veřejně přístupná akce, Noc vědců, proběhla v pátek 5. října 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Posláním Noci vědců je popularizace vědy a techniky. Oddělní etologie připravilo pro návštěvníky Noci vědců velmi zajímavý popularizační program „Chování pod lupou aneb buď chvíli zvířetem“.

Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2018

6.10.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  Praha Uhříněves, Ministerstvo zemědělství, Vědecký výbor výživy zvířat a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV pořádají dne 10. října 2018 konferenci „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2018“.