Seminář Aktuální směry v chovu prasat a představení nové knihy o chovu prasat

4.12.2023

Dne 7. 12. 2023 se uskuteční v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi seminář „Aktuální směry v chovu prasat“. Na semináři bude představena nová kniha o chovu prasat, kterou vydává nakladatelství Profi Press a spolupodílelo se na ní i šest autorů z VÚŽV.

Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

27.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi seminář „Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat“, který již tradičně pořádá oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat. Cílem semináře bylo seznámit odbornou, chovatelskou i vědeckou veřejnost s výsledky výzkumu uskutečněného v rámci práce tohoto oddělení v roce 2023.

XVII. celostátní seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

24.11.2023

Dne 29. 11. 2023 od 9:00 se koná v „Aule“ areálu České zemědělské univerzity v Praze již XVII. celostátní seminář s mezinárodní účastí s názvem „Nové směry v intezivních a zájmových chovech králíků“, který pořádá Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Česká vědecká králičí asociace, z. s. ve spolupráci […]

Vydavatel Elsevier gratuluje doc. Ing. Zdeňku Volkovi, Ph.D. za publikování pěti open acces článků mezi lety 2020-2022

22.11.2023

doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce a Centra transferu technologií obdržel od předního světového vědeckého vydavatele Elsevier certifikát s gratulací za publikování pěti open access* článků mezi lety 2020 až 2022. Zároveň byl jeden z článků spojen s programem OSN – Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs).

Turecká delegace ve VÚŽV

20.11.2023

Ve čtvrtek 2. 11. 2023 se uskutečnilo pracovní jednání zástupců z Turecka a VÚŽV. Delegace se zajímala o navázání spolupráce v oblasti nákupu inseminačních dávek našeho skotu a provedení genomických analýz býků z Turecka.

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

14.11.2023

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce se uskutečnil v úterý 7. listopadu 2023 ve Velké Chyšce u Pacova. Seminář organizovala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou akademií zemědělských věd, Odborem živočišné výroby a Zemědělským družstvem Velká Chyška. Seminář byl tematicky zaměřen na srovnání produkce, soběstačnosti […]

Seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

7.11.2023

Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat pořádá seminář, kde budou představeny aktuální poznatky využití genomiky ve šlechtění hospodářských zvířat i genů obecné odolnosti u skotu. Tyto vědeské výsledky byly získány v tomto roce pracovníky oddělení. Doufáme, že vědecká i odborná chovatelská veřejnost ocení náš vědecký výzkum i přínosy, který z něj […]

Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

3.11.2023

Již tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce se uskuteční v úterý 7. listopadu 2023 v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Seminář organizuje Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., Českou akademií zemědělských věd, Odborem živočišné výroby a Zemědělským družstvem Velká Chyška.