research in pig breeding workshop

19. mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING

31.10.2023

19. mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING, uspořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., oddělením chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října 2023 v malebném prostředí Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici. Workshopu se zúčastnili odborníci nejen z České republiky, ale také z Maďarska, Polska, Slovenska a Ukrajiny.

Agrosym 2023, VÚŽV, v. v. i.

Ředitel Dr. Ing. Pavel Čermák a PhDr. Věra Přenosilová prezentovali Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. na Sympóziu Agrosym 2023 v Bosně a Hercegovině.

23.10.2023

Ve dnech 5. až 8. října 2023 se konalo v Bosně a Hercegovině 14. mezinárodní zemědělské sympózium AGROSYM 2023. Agrosym je každoroční platformou pro mezinárodní vědeckou debatu o zemědělství, potravinářství, rozvoji venkova, životním prostředí a lesnictví. Pořadateli sympózia jsou Faculty of Agriculture, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina a Faculty of Agriculture, University of Belgrade, […]

Biolog Jaroslav Petr v pořadu České televize

19.10.2023

Biolog  prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zajímá nejen o komunikaci zvířat s okolím a popularizuje tento vědní obor spolu se svými kolegy. Napsal také úspěšnou knihu Desatero smyslů, kde schopnosti živočichů komunikovat blíže rozebírá.

Výzkumný ústav živočišné výroby na Noci vědců 2023 v Národním zemědělském muzeu

9.10.2023

Také letos se Výzkumný ústav živočišné výroby představil na každoročním přiblížení zemědělské vědy veřejnosti na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu. Stanoviště oddělení Genetiky a šlechtění hospodářských zvířat a stanoviště oddělení Biologie reprodukce z VÚŽV si připravilo pro návštěvníky zábavný i poučný program. Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. a Ing. Josef Fulka, DrSc. vystoupili s přednáškami.

škola na farmě 2023

Výchovně vzdělávací program Škola na farmě s podporou hl. m. Prahy

2.10.2023

Velmi úspěšný a žáky oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě jsme připravili ve spolupráci a s podporou Zemědělského svazu, projektu Zemědělství žije!, a to ve třech jarních termínech. Cílem projektu, který vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“, je populární formou seznámit žáky základních škol se základy chovu hospodářských zvířat v provozních […]