Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

26.6.2017

Dne 20.6.2017 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi workshop "Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu".

Workshop byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

PASTEVNÍ CHOV MASNÝCH KUŘAT

24.5.2017

SKŘIVAN, M., PICKINPAUGH, S.H., PAVLŮ, V., SKŘIVANOVÁ, E. & ENGLMAIEROVÁ, M.A mobile system for rearing meat chickens on pasture. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, s. 52-59.SKŘIVAN, M.Pastevní chov masných kuřat, Náš chov, 2015, 4/2015, s. 38-41 Pastevní chov masných kuřat představuje poměrně širokou skupinu alternativních postupů výkrmu kuřat ve venkovních podmínkách. Do […]

25.9.2015

Byla vydána praktická příručka pro chovatele prasat v ekologickém systému hospodaření „ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ POHODY PRASAT“.

Příručka poskytuje užitečné informace pro chovatele a nabízí možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat v ekologickém chovu prasat.

Příručku je možné získat v elektronické podobě nebo objednat.