Energeticky pasivní venkovní ustájení prasat pro alternativní chovy

Předmětem je bouda pro ustájení prasat s využitím současných i recyklovaných materiálů, s návazností na řídící systémy a se sníženou energetickou náročností provozu. Výraznou inovací je použití tzv. zelené střechy, která představuje v zimě další vrstvu tepelné izolace a v horkém letním období aktivně kotec ochlazuje. Větrání a závlaha zelené střechy bylo řešeno pomocí komerčně dostupné technologie napájené solárním panelem. Komercionalizace bude probíhat formou uzavření licenční smlouvy s výrobcem technologie.

VÚŽV v.v.i. >