PODLÁŽKY PRO VENKOVNÍ INDIVIDUÁLNÍ BOXY

Použití podlážek při odchovu telat ve VIB vede ke zlepšení úrovně odchovu, zdravotního stavu a welfare v průběhu nepříznivých klimatických podmínek roku a u VIB umístěných na nevhodném podloží. Předpokládaná minimální úspora nákladů na veterinární péči a léky je ve výši 0,50 Kč.

VÚŽV v.v.i. >