Systém čištění odchozího vzduchu ze stájí prasat

Předmětem komercionalizace je prodej konceptu systému čištění odchozího vzduchu ze stájí pro prasata, který je majetkem VÚŽV, v. v. i. Praha Uhříněves a na jehož základě byl vytvořen funkční vzorek. Navržená technologie je pro koncového uživatele přínosná v tom že mu umožní pohodlně a levněji naplnit především legislativní požadavky. Pro případného výrobce, který zároveň nabízí i další technologie, může být tento výrobek využitelný i jako doplněk sortimentu.

VÚŽV v.v.i. >