VÝVOJ NOVÝCH BIOLOGICKÝCH A CHEMICKÝCH SILÁŽNÍCH PŘÍPRAVKŮ A JEJICH KOMBINACÍ

Předmětem komercionalizace jsou především práva k dosaženému výsledku, právně chráněným detailům dvou užitných vzorů, ověřené technologie a dvou licenčních smluv.
Listinným materiálem je dokumentace daná u užitných vzorů jejich uveřejněním na stránkách www.upv.cz, v případě ověřené technologie a licenčních smluv daná primo smlouvou.

VÚŽV v.v.i. >