KALENDÁŘ AKCÍ

Farma Netluky je účelovým hospodářstvím VÚŽV otevřeným pro výukové a popularizační programy zejména pro děti a mládež. Díky své jedinečné poloze nabízí pražským dětem unikátní možnost nahlédnout za vrata současné produkční farmy bez velkého cestování. V průběhu celého roku jsou v na účelovém hospodářství pořádány odborné a naučné exkurze. Jednou za rok populárně naučná akce pro veřejnost s názvem Příběh potravin.

ODBORNÉ EXKURZE A ŠKOLENÍ

Odborné exkurze pro studenty středních a vyšších odborných učilišť, středních zemědělských a vysokých škol.
Exkurze jsou poskytovány bezúplatně.
Kontakt pro objednání exkurze: dostalova.anne@nullvuzv.cz

EXKURZE ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Prohlídka v provozu reálné farmy s průvodcem, s výkladem o tom, jak to na farmě chodí…
Naučné exkurze jsou poskytovány bezúplatně.
OBJEDNÁNÍ DALŠÍCH EXKURZÍ OD 17.9. 2018
Kontakt pro objednání exkurze: dostalova.anne@nullvuzv.cz

Projekt ŠKOLA NA FARMĚ

Výchovně vzdělávací akce pro žáky I. a II. stupně základních škol. Projekt je garantován Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem projektu je populární formou seznámit žáky se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich užitkovostí. https://www.facebook.com/%C5%A0KOLA-NA-FARM%C4%9A-1775685726031984/
Kontakt pro objednání: beckova.ilona@nullvuzv.cz

Naučná stezka „Věda na polích a ve stájích - PŘÍBĚH POTRAVIN“

Dvoudenní populárně naučná stezka pro žáky I. stupně základních škol a širokou veřejnost, ve spolupořadatelství Šlechtitelské stanice Selgen, a.s. ve Stupici a České zemědělské univerzity v Praze. https://www.facebook.com/Pribehpotravin
Kontakt pro objednání: beckova.ilona@nullvuzv.cz

V roce 2017 navštívilo experimentální farmu VÚŽV 1165 žáků základních a mateřských  škol a 420 studentů ze středních škol a univerzit.

VÚŽV v.v.i. > O nás > Exkurze na farmě