Vážení chovatelé,

dovolte mi, abych Vás seznámil s možností využívání poradenské činnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi. Poradenská činnost našeho ústavu je vedena ve dvou rovinách, a to prostřednictvím:

• pasivního poradenství

  •  v online poradně, kde které budou Vaše dotazy zodpovězen příslušným odborným pracovníkem pro daný druh hospodářského zvířete
  •  e-mailem: Vaše dotazy posílejte elektronicky prostřednictvím emailové pošty na adresu poradenstvi@nullvuzv.cz Na Váš emailový dotaz odpovíme v nejkratší možné době.
  •  telefonicky: volejte na pevnou linku 267 009 686 (po až pá - od 9 do 16 hod.)
    nebo mobilní telefon 731 650 820 (bez omezení). Pokud nás nezastihnete, ozveme se Vám zpět.
  •  písemně na adresu:

Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. (chov skotu, koz a ovcí)/ Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. (chov králíků)/ Ing. Michaela Engelmaierová, Ph.D. (chov drůbeže)
VÚŽV, v.v.i., Přátelství 815, 104 00 Praha - Uhříněves

Ing. Eva Václavková, Ph.D. (chov prasat)/ Ing. Radko Loučka, CSc. (silážování)
VÚŽV, v.v.i., Komenského 1239, 517 41 Kostelec nad Orlicí

 

•aktivního poradenství - řešení konkrétních problémů přímo ve Vašich chovech

Našim cílem je pomáhat tuzemským chovatelům v řešení jejich aktuálních problémů v chovech dojeného skotu, masného skotu, chovu koz a ovcí, prasat a drůbeže. Aktivní spolupráce s Vámi chovateli je pro nás velmi cenná, protože:

- pouze na základě znalostí aktuálních problémů Vás chovatelů, je možné cíleně navrhovat výzkumné úkoly a danou problematiku tak komplexně řešit,
- je možné vybrat oblasti, ve kterých je v současně době dostatek jak tuzemských, tak i zahraničních informací, avšak jejich přenos do chovatelské praxe je nedostačující.

Cílem poradenské činnosti VÚŽV je přiblížení se skutečným problémům chovatelů, navázání aktivní spolupráce s chovateli a firmami působícími v oblasti zemědělství a veterinářství.

Vážení chovatelé, věřím, že využijete námi nabízené možnosti poradenství a aktivní spolupráce, které budou přispívat k dobrým chovatelským a ekonomickými výsledkům Vašich podniků.

S poděkováním,

Stanislav Staněk

V rozhovoru s Ing. Stanislavem Staňkem, Ph.D. pro Zemědělec č. 39/2015 se můžete dočíst o nově zřízeném servisu VÚŽV - online poradně pro chovatele.
„PORADÍ I PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU“

VÚŽV v.v.i. > Poradenství