BENDING.py

5.1.2024

Program bending.py byl vyvinut pro potřeby bendingu korelační nebo kovarianční matice, tak aby bylo dosaženo matice pozitivně definitní. Program umožňuje provést bending jak metodou klasického postupu bez vážení, tak váženým bendingem.

Software selekce hybridů kukuřice

11.9.2020

Cílem software „Selekce hybridů kukuřice“ je poskytnout možnost porovnat mezi sebou hybridy kukuřice podle jejich kvality. Hybridy lze porovnávat pomocí rychlé a levné spektrometrické metody NIRs. Software „Selekce hybridů kukuřice“ je určen pro malé a střední zemědělské podniky. Je pro ně využitelný zdarma. Software je složen z 6 dílčích programů, které umožňují hodnotit kukuřičné hybridy podle […]