Luděk Bartoň, Ph.D.
Luděk Bartoš, Prof.
Josef Fulka, Sc.D.
Michal Milerski, Ph.D.
Věra Skřivanová, Prof.
Ludmila Zavadilová, Ph.D.

VÚŽV v.v.i. > Homepage EN > About us > Structure > Council of the Director