Luděk Bartoň, Ph.D.
Václav Kudrna, Ph.D.
Josef Fulka, Sc.D.
Michal Milerski, Ph.D.
Věra Skřivanová, Prof.
Veronika Koukolová, Ph.D.
Marta Häuslerová, M.Sc.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Homepage EN > About us > Structure > Council of the Director