Documentation and Publicity

Department managerKoukolová Veronika, Ing., Ph.D.
Parent departmentScientific Secretary

Koukolová Veronika, Ing., Ph.D. Scientist
Dostálová Anne, Ing. Research assistant
Bečková Ilona Technician
Chocholová Bohumila Division worker
Kučerová Dana Division worker
Nedbalová Jaroslava Division worker

Last publications:

TitleYear
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, SKLENÁŘ, Josef and KLEJZAR, Tomáš. Family-type pig rearing with insemination of lactating sows. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., 2021, 34 p. ISBN 978-80-7403-252-3 2021
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, Josef, HÁP, Ivo and KLEJZAR, Tomáš. Separation of leaves and stems of leguminous plant. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2021, 26 p. ISBN 978-80-213-3134-1 2021
BEČKOVÁ, Ilona, BARTOŇ, Luděk and KOUKOLOVÁ, Veronika. Science in the farm fields and stables - how we work and live in Uhříněves. Uhříněveský zpravodaj, 2021, vol. 2021(6), p. 16. ISSN . 2021
GOUMON, Sébastien, ILLMANN, Gudrun, LESZKOWOVÁ, Iva, DOSTÁLOVÁ, Anne and CANTOR, Mauricio. Dyadic affiliative preferences in a stable group of domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 2020, 230, 105045. ISSN 0168-1591. 2020
ŠPINKA, Marek and DOSTÁLOVÁ, Anne. Pig husbandry based on families. Zemědělec, 2020, vol. 28(12), p. 43. ISSN . 2020
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, KLEJZAR, Tomáš and SKLENÁŘ, Josef. What is the nutritional composition of leguminous plant?. Zemědělec, 2019, vol. 27(44), p. 32. ISSN . 2019
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGRICO, S.R.O. V TŘEBONI. Floor grating for outdoor individual hutch for calves. Authors: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, BEČKOVÁ, Ilona, PROCHÁZKA, David, RŮŽIČKA, Čestmír, KARMAZÍN, Michal, ŠEDIVÝ, Petr and BUŠTA, Jiří.. Česká republika. Patentový spis CZ 308070 B6. 2019-10-30. 2019
HAKL, J., DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, J. a KLEJZAR, T., 2019 Variability of Nutritive Value of Forage Legume Leaves as a Protein Source for Organic Pig Farms. In 18th International Symposium FORAGE CONSERVATION. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 48-49. ISSN 2019
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš., 2018 Evaluation of potential of forage legume leaves as a protein source for organic pig farms. In Sustainable meat and milk production from grasslands. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, s. 215-217. ISSN 978-1-84170-643-6 2018
DOSTÁLOVÁ, Anne, HAKL, Josef, KLEJZAR, Tomáš and SKLENÁŘ, Josef. Separation of leaves and stems of leguminous plant. Zemědělec, 2018, vol. 26(39), p. 29. ISSN . 2018

ALL PUBLICATIONS