Novák Pavel, Doc. MVDr., CSc.

Scientist
DepartmentLivestock Technology and Management
Phone (+420)267009515
Ext.515
E-mailnovak.pavel@vuzv.cz
BuildingHlavní budova
Room 41

Last publications:

TitleYear
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Cleanliness is half the health, or the influencece of cleaning and washing to spread antimicrobial resistance. Selská revue, 2022, vol. 2022(2), p. 70-73. ISSN . 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Livestock hygiene - the basis of animal health. Selská revue, 2022, vol. 2022(1), p. 104-107. ISSN . 2022
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Individual biosecurity pian - the basis of prevention of avian influenza introduction into poultry farms. Náš chov, 2022, vol. 82(3), p. 27-29. ISSN 0027-8068. 2022
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. Critical points influencing the efficiency of sanitation in pig farm. Náš chov, 2022, vol. 82(4), p. 56-57. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Does disinfection affect antimicrobial resistance in farms?. Náš chov, 2022, vol. 82(6), p. 66-68. ISSN 0027-8068. 2022
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2022 The effect of disinfection of the stable environment on the calf health. In Sborník XIV. konference DDD 2022 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 20. ISSN 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. The influence of milking on antimicrobial resistance in cattle farms. Náš chov, 2022, vol. 82(5), p. 69-72. ISSN 0027-8068. 2022
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David and KOČÍ, Martina. The effect of the breeding environment sanitation on the calf health. Náš chov, 2022, vol. 82(6), p. 46-48. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Agriculture 4.0 and livestock production or more may not always mean better. Náš chov, 2022, vol. 82(7), p. 66-68. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Analysis of Critical Control Points biosecurity in poultry breeding farms. Náš chov, 2021, vol. 81(10), p. 80-83. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Antimicrobials - a good servant but a bad master or is the end of the antibiotic period approaching?. Selská revue, 2021, vol. 2021(2), p. 89-91. ISSN . 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Compliance with the principles of good breeding practice - an important part of reducing the consumption of antimicrobials. Selská revue, 2021, vol. 2021(3), p. 125-127. ISSN . 2021
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2021 The effectiveness of disinfectants to African swine fever in the fields conditions. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 61-63. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
KLÍR, Jan, MALÁ, Gabriela, ZÁBRANSKÝ, Luboš, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef, SMOLA, Jiří a SYRŮČEK, Jan., 2021 Farming Day - Calf rearing on the pillory. In Uspořádání workshopu. Online: 2021-11-30, s. . ISSN 2021
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. Housing for unweaned dairy calves. In Bovine Prenatal, Perinatal and Neonatal Medicine. Budapest, Hungary: Hungarian Association for Buiatrics, 2021, s. 309-341. ISBN 978-615-01-3935-7. 2021
PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Infectious diarrhoea of calves as a challenge for farmers and veterinarians. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 20-22. ISSN 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2021 How is it possible to reduce antimicrobial resistance in calf rearing?. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 18-19. ISSN 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Is it possible to reduce the consumption of antimicrobials in calf rearing?. Náš chov, 2021, vol. 81(2), p. 58-60. ISSN 0027-8068. 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2021 Where is the calf housing directed?. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 12-14. ISSN 2021
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Farm structural and operational biosecurity measures. Náš chov, 2021, vol. 81(8), p. 56-58. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Is it possible restrict the antimicrobial resistance development by prevention, prophylaxis and biosecurity?. Veterinářství, 2021, vol. 71(11), p. 628-634. ISSN 0506-8231. 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel and PRÁŠEK, Josef. Does the biosecurity have an effect on reducing the use of antimicrobials in pig farming?. Náš chov, 2021, vol. 81(12), p. 41-44. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Does biosecurity affect the incidence of antimicrobial resistance in farms?. Selská revue, 2021, vol. 2021(6), p. 84-87. ISSN . 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška and PROCHÁZKA, David. Does calf age at pairing have effect on the performance and health?. Náš chov, 2021, vol. 81(2), p. 55-58. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Does nutrition affect the consumption of antimicrobials?. Selská revue, 2021, vol. 2021(4), p. 130-133. ISSN . 2021
ZÁBRANSKÝ, Luboš, BROŽ, Petr, ŠOCH, Miloslav, MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. Colostrum management and calf care. Náš chov, 2021, vol. 81(Speciální příloha Jak na správný odchov telat), p. 10-13. ISSN . 2021
POBORSKÁ, A., STRNAD, L., HAVRDOVÁ, N., ZÁBRANSKÝ, L.M ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 The performance of meat sheep charollais and suffolk. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 88-90. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
POBORSKÁ, A., STRNAD, L., HAVRDOVÁ, N., ZÁBRANSKÝ, L.M ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Possibilities of using probiotics, prebiotics and synbiotics as an alternative leading to a reduction in the use of antibiotics in ruminants. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 91-93. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Can biosecurity reduce the occurrence of antimicrobial resistance in cattle farms?. Náš chov, 2021, vol. 81(9), p. 40-44. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef, 2021 Prevention - prophylaxis - biosecurity - resistance in livestock. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 85-87. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i. V BRNĚ. Preventive measures to increase the level of biosecurity against the spread of African swine fever. Authors: NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRODĚLALOVÁ, Jana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-266-0. 2021-12-28. 2021
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Preventive measures to increase biosecurity levels against the spread of African swine fever. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. . ISSN 2021
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Testing the effectiveness of disinfectants in the conditions of pig farming. Náš chov, 2021, vol. 81(5), p. 56-58. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 The effectiveness of disinfectants to African swine fever in the fields conditions. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 82-84. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef., 2021 The effect of biosecurity on reducing the use of antimicrobials in pig farming. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 64-66. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2021 The influence of different level of calf hutch ventilation on their thermal comfort. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 58-60. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David and KOČÍ, Martina. The influence of different level of calf hutches ventilation on their welfare. Veterinářství, 2021, vol. 71(11), p. 635-640. ISSN 0506-8231. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Importance of vaccination in the fight against antimicrobial resistance. Selská revue, 2021, vol. 2021(5), p. 108-111. ISSN . 2021
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Animal health - the basis of production of quality raw materials and food of animal origin. Selská revue, 2021, vol. 2021(7), p. 128-131. ISSN . 2021
HAVRDOVÁ, N., PECOVÁ, L., KUČERA, J., POBORSKÁ,A., ZÁBRANSKÝ, L., ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Animal hygiene and environmental influence on parasite resistance in small ruminant farms. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 23-25. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
PRÁŠEK, J., NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, SMOLA, J. a ILLEK, J., 2021 Better effectiveness of mastitis treatment as a key to healthier herd. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 98-100. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. Analysis of critical control points biosecurity in pig breeding farms. Náš chov, 2020, vol. 80(12), p. 61-62. ISSN 0027-8068. 2020
HODKOVICOVÁ, N., NOVÁK, Pavel a BERNARDY, J., 2020 Application of infrared thermography to stop the spread of broiler diseases. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. : , s. 22-24. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
BROUČEK, Jan, RYBA, Štefan, DIANOVÁ, Marta, UHRINČAT, Michal, ŠOCH, Miloslav, SISTKOVÁ, Marie, MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. Effect of evaporative cooling and altitude on dairy cows milk efficiency in lowlands. International Journal of Biometeorology, 2020, 64, 433-444. ISSN 0020-7128. 2020
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David and KOČÍ, Martina. Hygiene of breeding environment is the basis of rearing healthy calves. Náš chov, 2020, vol. 80(6), p. 55-56. ISSN 0027-8068. 2020
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. What are the difficulty of automated milk feeders for dairy calves?. Náš chov, 2020, vol. 80(7), p. 54-55. ISSN 0027-8068. 2020
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. It is possible to keep the principles of biosecurity also in sheep breeding?. Náš chov, 2020, vol. 80(1), p. 63-66. ISSN 0027-8068. 2020
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Critical period of rearing calves or calves also have their days. Náš chov, 2020, vol. 80(6), p. 58-60. ISSN 0027-8068. 2020
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2020 Critical control points for reducing the risk of spřed of Afričan swine fever virus. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 54-57. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and SMOLA, Jiří. Mastitis management and risks of robotic milking system. Náš chov, 2020, vol. 80(7), p. 60-61. ISSN 0027-8068. 2020
HODKOVICOVÁ, N., NOVÁK, Pavel a BERNARDY, J., 2020 Possibilities of application of infrared thermography in cattle breeding. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 25-28. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
PRÁŠEK, J., NOVÁK, Pavel, SMOLA, J. a ILLEK, Josef., 2020 Mastitis management on farm with automatic milking system. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 82-85. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel. JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David and SLAVÍKOVÁ,Martina. New materials for outdoor individual hutches and welfare. Náš chov, 2020, vol. 80(1), p. 54-57. ISSN 0027-8068. 2020
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Biosecurity level - an important part of the antimicrobial resistance prevention in pig breeding. Náš chov, 2020, vol. 80(5), p. 56-59. ISSN 0027-8068. 2020
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina., 2020 The effect of different orientation of outdoor individual hutches on performance and welfare of calves. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 48-53. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
MALÁ, Gabriel, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David and KOČÍ, Martina. The effect of group housing calves on performance and welfare. Náš chov, 2020, vol. 80(9), p. 64-66. ISSN 0027-8068. 2020
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PRÁŠEK, Josef. Influence of the calves rearing system on health and antimicrobials consumption. Náš chov, 2020, vol. 80(9), p. 48-50. ISSN 0027-8068. 2020
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Evaluation of the actual level of biosecurity in pig farmsconsumption. Nás chov, 2020, vol. 80(12), p. 58-60. ISSN 0027-8068. 2020
HODKOVICOVÁ, N., NOVÁK, Pavel a BERNARDY, J., 2020 Use and application of thermal imaging technology in beekeeping. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 29-32. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
NOVÁK, Pavel, HODKOVICOVÁ, N., BERNARDY, J. a MALÁ, Gabriela., 2020 Use of infrared thermography in wild animals. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. : , s. 71-75. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
NOVÁK, Pavel, BERNARDY, J., HODKOVICOVÁ, N. a MALÁ, Gabriela., 2020 Use of infrared thermography in livestock. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2020. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 65-70. ISSN 978-80-7403-240-0 2020
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2019 Analysis of welfare, health and biosecurity in calves farms. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. České Budějovice: Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in České Budějovice, s. . ISSN 978-80-7394-771-2 2019
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a JAROLÍMKOVÁ, Alžběta., 2019 Animal, housing and nutrition as prerequisite for health, reproduction and production in dairy cattle. In Proceedings of the XIXth International Congress of the International Society for Animal Hygiene. Wroclaw, Polsko: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, s. 49-51. ISSN 2019
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2019 Biosecurita - the basis for preventing of the spread of African swine fever. In Africký mor prasat, co jsme se naučili - VÚVeL Fest V. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., s. n. ISSN 2019
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Is there a relationship between farm animal welfare and antimicrobial resistance?. Veterinářství, 2019, vol. 69(11), p. 763-767. ISSN 0506-8231. 2019
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2019 Livestock and antimicrobial resistance - what to do next?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 49-53. ISSN 978-80-7403-226-4 2019
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2019 Even the calf has its days, or more does not always mean better. In Farmářský den - výzkum praxi. : , s. 19-24. ISSN 2019
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Where are the critical points in meat cattle breeding?. Náš chov, 2019, vol. 79(3), p. 79-80. ISSN . 2019
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, KOČIŠOVÁ, A. a VOKŘÁLOVÁ, J., 2019 Climate change and animals - science fiction or reality?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 54-56. ISSN 978-80-7403-226-4 2019
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, JAROLÍMKOVÁ, A. a VOKŘÁLOVÁ, J., 2019 Critical periods of calves rearing. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 978-80-7403-226-4 2019
PRÁŠEK, J., NOVÁK, Pavel a SMOLA, J., 2019 Possibilities of udder health management in robotic milking system. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 72-75. ISSN 978-80-7403-226-4 2019
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. Pilot study on the effect of paired calf housing on performance and welfare. Veterinářství, 2019, vol. 69(11), p. 756-761. ISSN 0506-8231. 2019
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Bedding - a significant factor affecting the health and welfare of chickens kept for meat production. Náš chov, 2019, vol. 79(10), p. 58-62. ISSN 0027-8068. 2019
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGRICO, S.R.O. V TŘEBONI. Floor grating for outdoor individual hutch for calves. Authors: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, BEČKOVÁ, Ilona, PROCHÁZKA, David, RŮŽIČKA, Čestmír, KARMAZÍN, Michal, ŠEDIVÝ, Petr and BUŠTA, Jiří.. Česká republika. Patentový spis CZ 308070 B6. 2019-10-30. 2019
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 Group housing of calves is not without risk. In Farmářský den - výzkum praxi. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 25-28. ISSN 2019
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 The effect of housing system on behaviour of dairy calves. In Proceedings of the XIXth International Congress of the International Society for Animal Hygiene. Wroclaw, Polsko: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, s. 45-47. ISSN 2019
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 The effect of paired calf housing on performance and welfare. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. České Budějovice: Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in České Budějovice, s. . ISSN 978-80-7394-771-2 2019
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. The level of biosecurity depend on the size of pig farm. Náš chov, 2019, vol. 79(5), p. 84-88. ISSN 0027-8068. 2019
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. A suitable solution for the dairy cow lying stalls - the basis of health and milk production. Náš chov, 2019, vol. 79(1), p. 52-55. ISSN 0027-8068. 2019
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 The effect of paired housing on daily activity and welfare of calves. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 45-48. ISSN 978-80-7403-226-4 2019
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2019 The effect of different orientation of outdoor individual hutches on thermal comfort of calves. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 978-80-7403-226-4 2019
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David and SLAVÍKOVÁ, Martina. Do you choose the right side?. Náš chov, 2019, vol. 79(6), p. 82-85. ISSN 0027-8068. 2019
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, PŘIKRYL, Ivan and JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Focused on cattle farm biosecurity. Náš chov, 2019, vol. 79(7), p. 28-31. ISSN 0027-8068. 2019
VOKŘÁLOVÁ, J. a NOVÁK, Pavel., 2019 Animal hygiene pearls from Italian pig breeding veterinary practice. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 82-83. ISSN 2019
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. African swine fever and biosecurity: Fighting with windmills?. Náš chov, 2018, vol. 78(5), p. 73-75. ISSN 0027-8068. 2018
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 African swine fever or windmills fighting?. In Sborník XII. Konference DDD 2018 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 146-151. ISSN 2018
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 African swine fewer – threat for large and small-scale pigs breeding units and hunters. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 55-58. ISSN 978-80-7403-205-9 2018
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2018 Analysis of potential risk factors for introduction of African swine fever on pig farms. In Sborník VI. mezinárodní vědecké konference Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 191-194. ISSN 978-80-8077-583-4 2018
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Analysis of good breeding practice and preventive measures in the period of calf rearing after birth. Veterinářství, 2018, vol. 68(11), p. 788-796. ISSN 0506-8231. 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2018 The analysis of selected indicators of the rearing environment in two types of hutches for calf housing. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 37-42. ISSN 978-80-7403-205-9 2018
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Biosecurity - the basic of prevention of African swine fever spreading. In Sborník VI. mezinárodní vědecké konference Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice, Slovakia: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 29-32. ISSN 978-80-8077-583-4 2018
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Dairy cows housing environment - an intergral part of the herd health, welfare and biosecurity. In 10o SEMINARIO INTERNACIONAL EN REPRODUCCIÓN ANIMAL Y PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE. Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, Mexico: Casa abierta al tiempo Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, s. 153-157. ISSN 2018
NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela. Dairy cows housing environment – an integral part of the herd health, welfare and biosecurity. In Bienestar animal en la practica, en producciones lecheras, desde la perspectiva europea. the Netherlands: F.J.C.M. van Eerdenburg, 2018, s. 22-25. ISBN . 2018
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Daily time budget – and important indicator of welfare in poultry farms. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 52-54. ISSN 978-80-7403-205-9 2018
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2018 Disinfection - an integral part of preventing the spread of African swine fever. In Sborník XII. Konference DDD 2018 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 152-158. ISSN 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2018 Effect of two systems of goat farming on milk production and quality. In 10o SEMINARIO INTERNACIONAL EN REPRODUCCIÓN ANIMAL Y PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE. Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, Mexico: Casa abierta al tiempo Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, s. 158-162. ISSN 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. The evaluation of the breeding environment in building for livestock housing. Authors: NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-213-4. 2018-12-21. 2018
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a JAROLÍMKOVÁ, A., 2018 Simple screening evaluation of milking cattle farms. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 59-65. ISSN 978-80-7403-205-9 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JAROLÍMKOVÁ, A. a FLAK, V., 2018 Where to look for the calf rearing reserves during the milk nutrition period?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 32-36. ISSN 978-80-7403-205-9 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGRICO, S.R.O. TŘEBOŇ. A board platform into outdoor individual boxes for calves. Authors: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, BEČKOVÁ, Ilona, PROCHÁZKA, David, RŮŽIČKA, Čestmír, KARMAZÍN, Michal, ŠEDIVÝ, Petr and BUŠTA, Jiří.. Česká republika. Užitný vzor CZ 32188 U1. 2018-10-16. 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, KREJČOVÁ, Michaela and SLAVÍKOVÁ, Martina. Why to prefer housing in calf hutches?. Náš chov, 2018, vol. 78(9), p. 80-82. ISSN 0027-8068. 2018
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Sanitation - An essential part of disease prevention in zoo´s animals’ husbandry. In Otazníky kolem CITES 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 32-37. ISSN 2018
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Screening analysis of feces - an important source of information on dairy cattle health. Náš chov, 2018, vol. 78(9), p. 85-88. ISSN 0027-8068. 2018
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and JAROLÍMKOVÁ, Alžběta. Screening assessment of dairy cattle - presumption of health, production and economic profitability of dairy cattle breeding. Náš chov, 2018, vol. 78(10), p. 47-51. ISSN 0027-8068. 2018
PAŽOUT, V., TREML, F., MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a ILLEK, Josef., 2018 Detection of residues of inhibiting substances using test microorganisms. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 69-71. ISSN 978-80-7403-205-9 2018
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Detection of residues of inhibiting substances in selected raw material of animal origin. Authors: PAŽOUT, Vladimír, NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-87-8. 2018-01-15. 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef and JIROUTOVÁ, Pavlína. The evaluation on different technological systems for calf housing. In Bienestar animal en la practica, en producciones lecheras, desde la perspectiva europea. the Netherlands: F.J.C.M. van Eerdenburg, 2018, s. 122-124. ISBN . 2018
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. The effect of pig production system on spread of African Swine Fever Virus. Náš chov, 2018, vol. 78(10), p. 79-82. ISSN 0027-8068. 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2018 The effect of housing system on the daily activity of dairy calves. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 135-147. ISSN 978-80-7394-715-6 2018
MALÁ, Gabriela and NOVÁK, Pavel. The influence of welfare on calf health. Veterinářství, 2018, vol. 68(11), p. 797-803. ISSN 0506-8231. 2018
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela and PEKÁRIKOVÁ, Leona. Manual for dairy farmers - Illustrated guide of cattle housing. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., 2018, 323 p. ISBN 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. WelZdrBio (welfare-health-biosecurity). Authors: NOVÁK, Pavel and MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Software WelZdrBio. 2018-12-28. 2018
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Animal, housing and nutrition as prerequisite for health, reproduction and production in cattle breeding. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 95-110. ISSN 978-80-7394-715-6 2018

ALL PUBLICATIONS