Protection of the environment - animal welfare of farrowing sows and sustainable farming

Project no. B/CZ0046/2/0010
Category PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
ProviderNárodní vzdělávací fond, o. p. s.
Period2009 - 2009
Databse link (CZ)