Study of main factors influencing stability of sustainable management of grasslands in the Czech republic

Project no. QH81280
Category PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
ProviderMZE ČR
Description

The project aim is to define main factors of sustainable management of grasslands in the CR considerate of environment with forage production of required quality for herbivores to sustain competitiveness of agricultural enterprises. The project research is focused on: (A) defining main factors influencing stability of sustainable management of permanent grasslands (B) designs of utilisation of permanent grasslands by cattle herd (dairy cows and suckler cows) in the conditions of the CR with milk and beef production fulfilling ? European model of multifunctional agriculture? (C) working out an innovated system of nutrition and fertilization of grasslands (D) perfect mastering of the modified Tilley-Terry method for accurate evaluation of organic matter digestibility for herbivores in the laboratory with a nationwide field of activity as the basis for establishment of a national research unit for determination of digestibility and energy of grassland forage.

Period2008 - 2012
Databse link (CZ)QH81280

TitleYear
DUBCOVÁ, Jana, BARTOŠOVÁ, Jitka and KOMÁRKOVÁ, Martina. Effects of prompt versus stepwise relocation to a novel environment on foals' responses to weaning in domestic horses (Equus caballus). Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research , 2015, 10, 346-352. ISSN 1558-7878. 2015
KOMÁRKOVÁ, Martina and BARTOŠOVÁ, Jitka. Lateralized suckling in domestic horses (Equus caballus). Animal Cognition, 2013, 16, 343-349. ISSN 1435-9448. 2013
KVAPILÍK, Jindřich. Breeding of sheep and goats and permanent grassland in the European Union. In Ročenka chovu ovcí a koz v České republice. Praha: ČMSCHOK, 2012, s. 13-18. ISBN . 2012
KOHOUTEK, A., KOMÁREK, P., KVAPILÍK, Jindřich, NERUŠIL, P., ODSTRČILOVÁ, V. and NĚMCOVÁ, P. Production abilities and forage quality of selected species of Bromus family in the first year after renovation. Grassland Science , 2012, 17, 370-372. ISSN 1744-6961. 2012
KVAPILÍK, Jindřich a KOHOUTEK, A., 2012 Permanent grasslands and possibilities of their utilization in EU and Czech Republik. In Nové poznatky v lukařství a pastvinářství. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s. 5-11. ISSN 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka. Nursing behaviour in pregnant mares. Veterinářství, 2012, vol. 62(8), p. 510-512. ISSN 0506-8231. 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk., 2012 Horse welfare: Natural selection based principles of mares behaviour vs. reproductive success and foal rearing in domestic horse. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 16-18. ISSN 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUBCOVÁ, Jana, BARTOŠ, Luděk and PLUHÁČEK, Jan. Concurrent Lactation and Pregnancy: Pregnant Domestic Horse Mares Do Not Increase Mother-Offspring Conflict during Intensive Lactation. Plos One, 2011, 8, e22068. ISSN 1932-6203. 2011
KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka and DUBCOVÁ, Jana. Effect of mares´dominance rank on suckling behaviour in the loose. Applied Animal Behaviour Science, 2011, 133, 54-59. ISSN 0168-1591. 2011
KVAPILÍK, Jindřich and KOHOUTEK, A. Ruminants numbers and possibilities of permanent grassland utilisation. Výzkum v chovu skotu, 2011, vol. 53(2), p. 58-65. ISSN 0139-7265. 2011
KVAPILÍK, Jindřich, KOHOUTEK, A. a KOMÁREK, P., 2010 Global economic crisis impacts on dairy cattle in the Czech Republic. In Grassland in a changing world. Göttingen: Organising Committee of the 23th General Meeting of the European Grassland Federation, s. 115-117. ISSN 978-3-86944-021-7 2010
KVAPILÍK, Jindřich., 2010 Využití trvalých travních porostů chovem krav bez tržní produkce mléka v měnících se ekonomických podmínkách. In Kvalita píce z travních porostů a chov skotu v měnících se ekonomických podmínkách. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., s. 24-36. ISSN 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Ruminants breeding and permanent grasslands. Authors: KVAPILÍK, Jindřich and KOHOUTEK, Alois.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-039-0. 2009-10-21. 2009
ZAHRÁDKOVÁ, Radka, ŠÁROVÁ, Radka, BUREŠ, Daniel, VOSTRÝ, Luboš, VESELÁ, Zdeňka, TESLÍK, Václav, KVAPILÍK, Jindřich, ŠPINKA, Marek, BARTOŇ, Luděk and STĚHULOVÁ, Ilona. Beef cattle. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009, 345 p. ISBN 978-80-254-4229-6 2009
KOUKOLOVÁ, Veronika, WEISBJERG, M.R., HOMOLKA, Petr and KOBES, M. The effects of altitude and harvest time on the feed value of extensive mountain pastures. Journal of Agrobiology, 2009, vol. 26(2), p. 101-112. ISSN 1803-4403. 2009

ALL PUBLICATIONS