Research of dairy cattle breeding methods with the goal to improve disease resistance using genomic approach, systemic health data collecting

Project no. QK1910320
Category PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
ProviderMZE ČR
Description

Provide methods of genomic evaluation for the most important diseases (primarily for clinical mastitis and foot and claw disorders) with genetic parameters, correlations and economic weights, to achieve genetic improvement for health traits of Holstein cattle. For sufficient amount of health data, create SW tools that allow compatibility, transmission, or sharing data from different sources. Motivation and support to that will be the creation of multi-level comparisons of sickness and treatment (benchmarking). Increase the efficiency of genotyping (sample type, validation of DNA isolation, industrialization of SNP analyzes) and extend it to new platforms associated with health and fitness; to acquire relationship matrix.Genome-wide association study for two selected congenital defects.

Period2019 - 2023
Databse link (CZ)

TitleYear
KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr a KUČERA, Josef., 2022 Genetic evaluation of reproductive disorders in Czech Fleckvieh cattle. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 32-37. ISSN 2022
VAŘEKA, Jan, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, ZAVADILOVÁ, Ludmila and VOSTRÝ, Luboš. Clinical mastitis in relation to cattle evaluation and somatic cell count in milk. Černostrakaté novinky, 2022, vol. 2022(1), p. 10-12. ISSN . 2022
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana, KUČERA, J., FLEISCHER, P. and ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Lameness in genomic selection of Holstein cows. Chovatelské listy, 2022, vol. 2022(1), p. 22-25. ISSN . 2022
VAŘEKA, Jan, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, VOSTRÝ, Luboš and ZAVADILOVÁ, Ludmila. Mastitis in cattle in relation to exterior. Náš chov, 2022, vol. 82(3), p. 14-17. ISSN . 2022
VAŘEKA, Jan, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Relationships among conformation traits, the incidence of clinical mastitis and somatic cell in Holstein cows. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 22-31. ISSN 2022
BRZÁKOVÁ, Michaela, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, ČÍTEK, Jindřich and SZTANKÓOVÁ, Zuzana. A Candidate Gene Association Study for Economically Important Traits in Czech Dairy Goat Breeds. Animals, 2021, 11, Article Number 1796. ISSN 2076-2615. 2021
VOSTRÝ, Luboš, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, ČÍTEK, Jindřich, GORJANC, G. and ČUŘÍK, Jan Association of inbreeding and regional equine leucocyte antigen homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse. Animal Genetics, 2021, 52, 422-430. ISSN 0268-9146. 2021
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KLÍMOVÁ, Anita and KRUPOVÁ, Zuzana. Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle. Výzkum v chovu skotu, 2021, vol. 63(3), p. 3-16. ISSN 0139-7265. 2021
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana and KLÍMOVÁ, Anita. Health traits in current dairy cattle breeding: A review. Czech Journal of Animal Science, 2021, 66, 235-250. ISSN 1212-1819. 2021
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva and KRUPOVÁ, Zuzana. What next in breeding for the health traits of dairy cattle in the Czech Republic?. Náš chov, 2021, vol. 81(10), p. 16-19. ISSN . 2021
KAŠNÁ, Eva, PECHOVÁ, Alena, FLEISCHER, Petr, ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a LIPOVSKÝ, David., 2021 Citric acid in milk as an indicator of energy balance in dairy cows breeding. In Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 16-24. ISSN 2021
ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, Alena, STANĚK, Stanislav, FLEISCHER, Petr, ZOUHAROVÁ, Monika and NEJEDLÁ, Eliška. Microbial contamination of harvested colostrum on Czech dairy farms. Journal of Dairy Science, 2021, 104, 11047-11058. ISSN 0022-0302. 2021
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva and KRUPOVÁ, Zuzana. New model in genomic selection to increase resistance to clinical mastitis in Holstein cattle. Černostrakaté novinky, 2021, vol. 2021(2), p. 10-12. ISSN . 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Estimation of the genomic breeding values to increase resistance to clinical mastitis in Holstein cattle. Authors: ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva and KRUPOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-250-9. 2021-07-12. 2021
KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPOVÁ, Zuzana and KLÍMOVÁ, Anita. Reproductive disorders in dairy cattle breeding. Chovatelské listy, 2021, vol. 2021(2), p. 12-16. ISSN . 2021
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva and KRUPOVÁ, Zuzana. Breeding for the health traits. Zemědělec, 2021, vol. 29(36), p. 34. ISSN . 2021
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana and KRANJČEVIČOVÁ, Anita. Breeding values prediction for clinical mastitis in Czech Holstein cattle. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2020, 23, 233-240. ISSN 1336-9245. 2020
KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila and LIPOVSKÝ, David. Evaluation of score for subclinical ketosis risk in Czech Holstein cows. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2020, 23, 250-257. ISSN 1336-9245. 2020
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, KRUPOVÁ, Zuzana and BRZÁKOVÁ, Michaela. Genetic parameters for clinical mastitis in Czech Holstein cattle. Czech Journal of Animal Science, 2020, 65, 463-472. ISSN 1212-1819. 2020
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana., 2020 Genetic relationship between foot and claw health traits and lameness in Czech Holstein cattle. In Book of Abstracts of the 71st Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic, s. 535. ISSN 2020
KAŠNÁ, Eva and ZAVADILOVÁ, Ludmila. Genetic evaluation of β-hydroxybutyrate content in milk of Holstein dairy cows. Chovatelské listy, 2020, vol. 2020(2), p. 12-15. ISSN . 2020
KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila a KRUPOVÁ, Zuzana., 2020 Genetic evaluation of reproductional and metabolical disorders in Holstein dairy cows. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. : , s. 22-29. ISSN 978-80-7403-236-3 2020
FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila and KUČERA, Josef. Claw diseases in Holstein and Czech Fleckvieh cows. Náš chov, 2020, vol. 80(11), p. 12-16. ISSN 0027-8068. 2020
KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, FLEISCHER, Petr, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa and KUČERA, Josef. Milk fat-to-protein ratio and its association with diseases in cows. Náš chov, 2020, vol. 80(2), p. 66-70. ISSN 0027-8068. 2020
ČÍTEK, Jindřich, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, ZAVADILOVÁ, Ludmila, SCHRÖFFELOVÁ, Daniela, VEČEREK, Libor a HOLUBOVÁ, Nikola., 2020 Turning attention to genetic health of cattle: pedigree analysis of congenital defect. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 16-29. ISSN 978-80-7403-236-3 2020
KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, FLEISCHER, Petr, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa and KRUPOVÁ, Zuzana. Current state of the preparation for breeding for better resistance to selected diseases. Chovatelské listy, 2019, vol. 2019(1), p. 6-10. ISSN . 2019
ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, NEDBALCOVÁ, Kateřina, BZDIL, Jaroslav, FLEISCHER, Petr, ZOUHAROVÁ, Monika, STANĚK, Stanislav, KAŠNÁ, Eva and PECHOVÁ, Alena. Antimicrobial Susceptibility of Streptococci Most Frequently Isolated from Czech Dairy Cows with Mastitis. Annals of Animal Science, 2019, 19, 679-694. ISSN 2300-8733. 2019
KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, WOLFOVÁ, Marie, PŘIBYL, Josef a ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2019 Claw health traits and mastitis in breeding of the Czech Holstein cows. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: EAAP, s. 542. ISSN 2019
KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, Petr, ZAVADILOVÁ, Ludmila and ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa. Genetic evaluation of reproductive and metabolic disorders and displaced abomasum in Czech Holstein cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, 67, 939-946. ISSN 1211-8516. 2019
KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, Petr, ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa., 2019 Genetic evaluation of reproductive and metabolic disorders and displaced abomasum in Czech Holstein cows. In ASD 2019 – Book of Abstracts. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, s. n.. ISSN 2019
KAŠNÁ, Eva, ZAVADILOVÁ, Ludmila, FLEISCHER, Petr, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa and KRUPOVÁ, Zuzana. Genomic breeding values for better resistance to clinical mastitis and claw diseases. Černostrakaté novinky, 2019, vol. 2019(1), p. 18-20. ISSN . 2019
ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, A. a ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2019 Locomotion, metabolic and alimentary disorders in Holstein and Czech Fleckvieh dairy cows - comparison of occurrence in the Czech Republic.. In Proceedings of the 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals ICPD 2019. Bern, Switzerland: Universität Bern, s. 158. ISSN 2019
FLEISCHER, Petr, KAŠNÁ, Eva, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, A. a ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2019 Mastitis and reproduction disorders in Holstein and Czech Fleckvieh dairy cows - comparison of occurrence in Czechia. In Proceedings of the 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals ICPD 2019. Bern, Switzerland: Universität Bern, s. 182. ISSN 2019
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva and KRUPOVÁ, Zuzana. Genetic evaluation for clinical mastitis in dairy cattle. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 2019, 19 p. ISBN 2019
ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva and KRUPOVÁ, Zuzana. Genetic evaluation for claw diseases in dairy cattle. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., 2019, 22 p. ISBN 2019
ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2019 Breeding values for clinical mastitis and claw diseases in dairy cattel. In Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Praha: Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 9-14. ISSN 2019
ZAVADILOVÁ, Ludmila., 2019 Research of dairy cattle breeding methods with the goal to improve disease resistance using genomic approach, systemic health data collecting. In Prezentace na semináři 29.11.2019. Guelph (Kanada): Universita Guelph, s. . ISSN 2019
ZOUHAROVÁ, Monika, NEDBALCOVÁ, K., ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, BRZDIL, J., FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, A., KAŠNÁ, Eva and STANĚK, Stanislav. Resistance to antimicrobials in isolates of Streptococcus uberis from cattle mastitis. Veterinářství, 2019, vol. 69(9), p. 585-590. ISSN 0506-8231. 2019
FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, KAŠNÁ, Eva and ZAVADILOVÁ, Ludmila. Comparison of clinical mastitis incidence in two breeds of dairy cows. Náš chov, 2019, vol. 79(9), p. 30-34. ISSN 0027-8068. 2019
KAŠNÁ, Eva., 2019 Employment of the Diary of Diseases and Treatments - the analysis of recorded diagnoses. In Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 4-8. ISSN 2019

ALL PUBLICATIONS

Comparison of clinical mastitis incidence in two breeds of dairy cows
Resistance to antimicrobials in isolates of Streptococcus uberis from cattle mastitis
Genetic evaluation of reproductive and metabolic disorders and displaced abomasum in Czech Holstein cows
Antimicrobial Susceptibility of Streptococci Most Frequently Isolated from Czech Dairy Cows with Mastitis
Genomic breeding values for better resistance to clinical mastitis and claw diseases
Current state of the preparation for breeding for better resistance to selected diseases
Employment of the Diary of Diseases and Treatments - the analysis of recorded diagnoses
Genetic evaluation of reproductive and metabolic disorders and displaced abomasum in Czech Holstein cattle
Research of dairy cattle breeding methods with the goal to improve disease resistance using genomic approach, systemic health data collecting
Breeding values for clinical mastitis and claw diseases in dairy cattel
Genetic evaluation for claw diseases in dairy cattle
Genetic evaluation for clinical mastitis in dairy cattle
Claw health traits and mastitis in breeding of the Czech Holstein cows
Locomotion, metabolic and alimentary disorders in Holstein and Czech Fleckvieh dairy cows - comparison of occurrence in the Czech Republic.
Mastitis and reproduction disorders in Holstein and Czech Fleckvieh dairy cows - comparison of occurrence in Czechia
Milk fat-to-protein ratio and its association with diseases in cows
Genetic evaluation of reproductional and metabolical disorders in Holstein dairy cows
Genetic evaluation of β-hydroxybutyrate content in milk of Holstein dairy cows
Turning attention to genetic health of cattle: pedigree analysis of congenital defect
Claw diseases in Holstein and Czech Fleckvieh cows
Evaluation of score for subclinical ketosis risk in Czech Holstein cows
Genetic relationship between foot and claw health traits and lameness in Czech Holstein cattle
Breeding values prediction for clinical mastitis in Czech Holstein cattle
Genetic parameters for clinical mastitis in Czech Holstein cattle
Health traits in current dairy cattle breeding: A review
Estimation of the genomic breeding values to increase resistance to clinical mastitis in Holstein cattle
A Candidate Gene Association Study for Economically Important Traits in Czech Dairy Goat Breeds
Association of inbreeding and regional equine leucocyte antigen homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse
New model in genomic selection to increase resistance to clinical mastitis in Holstein cattle
What next in breeding for the health traits of dairy cattle in the Czech Republic?
Genomic breeding value for clinical mastitis in Czech Holstein cattle
Microbial contamination of harvested colostrum on Czech dairy farms
Reproductive disorders in dairy cattle breeding
Citric acid in milk as an indicator of energy balance in dairy cows breeding
Breeding for the health traits
Mastitis in cattle in relation to exterior
Relationships among conformation traits, the incidence of clinical mastitis and somatic cell in Holstein cows
Genetic evaluation of reproductive disorders in Czech Fleckvieh cattle
Clinical mastitis in relation to cattle evaluation and somatic cell count in milk
Lameness in genomic selection of Holstein cows