Autonomous system for measuring and recording of gases concentration

DOLEJŠ, J., TOUFAR, O., MAŠATA, O. & KNÍŽEK, J.. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů. 2008. Užitný vzor CZ19069 U1, Úřad průmyslového vlastnictví.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Autonomous system for measuring and recording of gases concentration. Authors: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, MAŠATA, Ondřej and KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 19069 U1. 2008-11-10.
Year2008
CathegoryUtility patent, prototype, legal regulation, tecchnolgy
Internal link8204.pdf
Abstract

The solution is related to the system of measuring and recording gases concentrations in animal stables in both living zone of animals and stable exhausts. The control of gases concentration serves for calculation of emissions.