A locator of animals

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. A locator of animals. Authors: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, HART, Jan and HARTOVÁ, Veronika.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/01/2019. 2019-07-22.
Year2019
CathegoryUtility patent, prototype, legal regulation, tecchnolgy
Internal link19083.pdf
Abstract

The functional sample of the locator is based on a technical solution (utility model 32080 U1) based on the wireless positioning of a particular dairy cow, resp. any animal in the stable and grazing, without disturbing the calm of the housed animal.