Use of white lupine in diets for broiler rabbits

VOLEK, Zdeněk., 2019 Use of white lupine in diets for broiler rabbits. In Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2019. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 39-44. ISSN
Year2019
CathegoryOthers
Internal link19180.pdf
Abstract

The article is aimed at a comprehensive description of possibilities of using white lupine seeds in rabbit diets.