Panel of specific primers used for the detection of the state of pluripotency of equine stem cells

NOVÁKOVÁ, Z., VACKOVÁ, I., MOŠKO, T. & CZERNEKOVÁ, V. Panel specifických primerů sloužící pro zjišťování stavu pluripotence koňských kmenových buněk. 2013. Užitný vzor, CZ 26047 UI1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i..{INTLINK}
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Panel of specific primers used for the detection of the state of pluripotency of equine stem cells. Authors: NOVÁKOVÁ, Zora, VACKOVÁ, Irena, MOŠKO, Tibor and CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26047 UI1. 2013-11-04.
Year2013
CathegoryUtility patent, prototype, legal regulation, tecchnolgy
Internal link13145.pdf
Abstract

The invention relates to a new panel of primers for detection of the state of pluripotency of equine stem cells. Working with stem cells is currently one of the main tasks of regenerative medicine. The pluripotency of cells is currently determined by molecular markers that can be detected at the RNA level using the polymerase chain reaction using specific primers. Equine model for studying stem cells is relatively young, and therefore tools to analyze gene expression of this animal are not yet fully available. The panel includes a newly designed primers for the detection of gene expression of molecular markers LIF receptor TRA-1-60/TRA-1-81, Klf-4, and STAT3. This panel of primers is used to detect the accurate and specific determination of the gene expression of pluripotent molecular markers in the equine cells, which is important in the characterization of stem cells, especially in this animal species.