A substantion for limiting the infectivity of stage 3 larvae of gastrointestinal nematodes of rumunants

LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., JANKOVSKÁ, I., KUNC, P., KNÍŽKOVÁ, I. & KNÍŽEK, J. Prostředek pro zamezení infekční schopnosti larev třetího stádia gastrointestinálních hlístic přežvýkavců. 2013. Užitný vzor, CZ 25089 U1, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. A substantion for limiting the infectivity of stage 3 larvae of gastrointestinal nematodes of rumunants. Authors: LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, JANKOVSKÁ, Ivana, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana and KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25089 U1. 2013-03-18.
Year2013
CathegoryUtility patent, prototype, legal regulation, tecchnolgy
Internal link13029.pdf
Abstract

The solution relates to a new and effective substantion for limiting the infectivity of stage 3 larvae of gastrointestinal nematodes of ruminants on the basis of plant extracts.