Health key structured to maintaining a database of dairy cattle diseases

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i., BRNO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO.. Health key structured to maintaining a database of dairy cattle diseases. Authors: ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena, STANĚK, Stanislav, SKŘIVÁNEK, Miloslav, ZAVADILOVÁ, Ludmila and BAUER, Jiří.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-86895-86-4. 2016-12-21.
Year2016
CathegoryMethodologies and software
Internal link16213.pdf
Abstract

Health key of dairy cattle diseases for veterinary surgeons and farmers was created in the frame of this methodology. This key is the basis for the development, implementation and use of unified electronic system for recording of the occurrence of disorders and medicines applied in dairy cattle farms in the Czech Republic. Elaborated health key is fully compatible with international ICAR Central Health Key on witch it is based.