Aktivní drbadlo

Předmětem komercionalizace bude licenční smlouva na využívání užitného vzoru číslo zápisu 32 488 Aktivní drbadlo, který je majetkem VÚŽV,v.v.i. Praha Uhříněves a v rámci projektu byl na jeho základě vytvořen a ověřen prototyp. Navržená technologie je alternativním řešením k dosud používaným elektricky poháněným drbadlům. Hlavním přínosem pro koncové uživatele je snížení provozních nákladů za obnovu aktivní plochy. Plošné stavebnicové řešení aktivní plochy navrženého aktivního drbadla umožňuje snížení nákladů o 50 %.

ŘešitelKunc Petr, doc. Ing., Ph.D.
Závěrečná zpráva zaverecna-zprava-tg013
Plán komercializace plan-komercializace-tg013
Datum15.11.2019