DRBADLO S PRUŽINOU

Popis výrobku

Drbadlo s jednou pružinou je určené k samovolnému drbání zvířat. Jeho konstrukce navazuje na původní prototyp drbadla s pružinou který byl upraven na základě ověřování v provozních podmínkách. Základem je samonosný tuhý rám, na který je uchycen vlastní drbací mechanismus. Ten je tvořen deskou z plechu ohnutou do oblouku v poloměru 180 mm. Pro udržení tvaru je plech orámován ocelovým drátem o průměru 10 mm. Tato deska je uchycena k rámu tak, aby byl umožněno její otáčení podle vodorovné osy úchytu a zároveň aby byl zajištěn vertikální pohyb desky. K zajištění návratu polohy drbacího mechanismu do výchozí polohy po skončení drbání je dále deska přichycena k rámu drbadla přítlačnou pružinou. Rám drbadla se ke stěně stáje nebo konstrukci výběhu připevňuje prostřednictvím posuvného mechanismu, který umožňuje výškové nastavení dle tělesného rámce ustájených. Vnitřní strana desky je opatřena zdrsněným materiálem (gumovou rohoží). Drbadlo s pružinou je určeno především do chovů prasat a umožňuje ustájeným zvířatům pohodlné drbání bez ohledu na kohoutkovou výšku zvířete a plně akceptuje anatomickou stavbu těla, je snadné na obsluhu a podstatně zpříjemňuje životní pohodu zvířat.

Průmyslově právní ochrana:

Prototyp drbadla pro zvířata (identifikační kód: Prototyp/VUŽV/01/2017/) vznikl v rámci řešení projektu TAČR GAMA PP1 TG01010082 (dílčí projekt TGP003) a na základě uděleného patentu č. 303 759 (Úřad průmyslového vlastnictví).

Vlastní technicko-ekonomické zhodnocení:

Všechna stávající pasivní drbadla využívají k drbání pouze mechanizmy, jejichž kontaktní plochy jsou v horizontální a vertikální poloze jako je tomu u drbadel chráněných v ČR podle PV 2005-334 a PUV 2007 (UV 17808). Podle rozměrové studie prasat, která byla uskutečněna v rámci výše uvedeného projektu, však velkou část těla z prasete tvoří oblouk, jehož poloměr je např. u prasnic v průměru 177mm a u prasat ve výkrmu 123mm, tzn., že současná drbadla ergonomicky ne plně vyhovují potřebám prasat. Prezentované drbadlo s pružinou lépe akceptuje anatomii a je proto mnohem účinnější. Dle uskutečněné studie průměrná doba jednoho drbání v kotci pro 6 prasnic činila 13s. Je zřejmé, že vzhledem k délce jednoho kontaktu s drbadlem, zvířata toto zařízení využívají zcela záměrně a je pro ně prospěšné. Kromě anatomického tvaru je velkou předností i robustní konstrukce, která zajišťuje dlouhou životnost která je odhadována na cca10let. Oproti klasickým drbadlům, které využívají ke kontaktu se zvířetem kartáče, nedochází u tohoto zařízení k opotřebování otěrem nebo vypadáváním štětin. Drbací materiál pryž je mnohem odolnější proti stájovému prostředí a nedochází k jeho rychlé degradaci

ŘešitelKunc Petr, doc. Ing., Ph.D.
Závěrečná zpráva zaverecna-zprava-tg005
Plán komercializace plan-komercializace-tg005
Obrázky
Datum1.11.2017