INOVOVANÉ KRMNÉ RECEPTURY A TECHNIKA KRMENÍ PRO FAREMNÍ CHOV BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ

Předmětem komercionalizace jsou práva k chráněným detailům kompletní granulované krmné směsi pro březí a kojící samice brojlerových králíků, stejně jako krmné směsi pro výkrm králíků, která dosud nebyla pro králíky používaná a jejím novým zdrojem dusíkatých látek je řepkový extrahovaný šrot. Nové receptury krmných směsí mohou přinést snížení rizik trávících poruch králíků, optimální produkci mléka a tím jeho plnohodnotnou dostupnost pro mláďata, modifikaci složení mléka, zlepšení globální konverze krmiva (optimální počet odstavených/prodaných jatečných králíků, s odpovídající kvalitou masa). Zkrmováním nabízených inovovaných receptur dosáhne chovatel zlepšení v některém z uvedených parametrů užitkovosti, v závislosti na kvalitě vlastního chovu. Za určitých (optimálních) podmínek chovu, při zajištění patřičné zoohygieny, lze zlepšit konverzi krmiva a tím snížit hranici nákladů na krmivo o 6 – 10 %.