METODIKA PRO RUTINNÍ STANOVOVÁNÍ GENOTYPU ZBARVENÍ KONÍ

Výsledkem řešení je specifická metodika, která je složena z kombinovaného postupu multiplexní polymerázové řetězové reakce (PCR) v DNA cykléru a minisekvenování SNaPshot v automatickém kapilárním sekvenátoru DNA pomocí fluorescenčně značených oligonukleotidů. Tato metodika umožňuje současné testování barev až u sedmi lokusů (Extension, Aguti, Cream, Champagne, Tobiano, Overo, Sabino) a tím výrazně zlevňuje postup oproti jednotlivým stanovením.

ŘešitelKyselová Jitka, Dr. Ing.
Závěrečná zpráva zz-tacr-tgp006_kyselova
Plán komercializace pk-tacr-tgp006_kyselova
Datum8.2.2018