Mobilní manipulační a fixační zařízení pro farmovou zvěř

Cílem bylo vytvořit prototyp mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro farmovou zvěř a hospodářská zvířata, tzv. čtyřkombinaci. Zařízení bylo konstrukčně navrženo tak, aby bylo využitelné na jakékoliv části zemědělského podniku přesunem na vlastním podvozku a připojitelné za zemědělskou techniku (traktor). Zároveň je díky variabilnímu a robustnímu provedení použitelné pro jakékoliv druhy a kategorie zvířat od ovcí po velké turovité. Tato čtyřkombinace umožňuje shromáždit skupinu zvířat k manipulaci (shromažďovací část) pomocí systému rozložitelných zábran s plnými stěnami vyplněnými plachtovinou o výšce 2,5 m. Na tuto část navazuje třídící zařízení, které umožní bezkontaktní oddělení zvířete, které je systémem branek vpuštěno na tenzometrickou váhu a poté do fixačního zařízení, které umožňuje aplikaci identifikačních značek, provedení základních veterinárních úkonů, ale i fixaci pro odběr ejakulátu, případně inseminaci. Technologie zlepšuje a zefektivňuje manipulace a zootechnicko-veterinární úkony. Technologie je nabízena výrobcům, se kterými bude uzavřena licenční smlouva.