PODLÁŽKY PRO VENKOVNÍ INDIVIDUÁLNÍ BOXY

Použití podlážek při odchovu telat ve VIB vede ke zlepšení úrovně odchovu, zdravotního stavu a welfare v průběhu nepříznivých klimatických podmínek roku a u VIB umístěných na nevhodném podloží. Předpokládaná minimální úspora nákladů na veterinární péči a léky je ve výši 0,50 Kč.

ŘešitelMalá Gabriela, Ing., Ph.D.
Závěrečná zpráva mala_zaverecnazprava__tgp004
Plán komercializace mala_plan-komercionalizace__tgp004
Obrázky
Datum8.2.2018