Přemístitelný a multifunkční posed pro porážky na farmě střelnou zbraní

Cílem bylo vytvořit prototyp přemístitelného a multifunkčního posedu pro porážky na pastvině/farmě střelnou zbraní. Zařízení bylo konstrukčně navrženo tak, aby bylo na společném podvozku s koly pro převoz po místních komunikacích farmy připojitelné za běžnou manipulační techniku (traktor, příp. terénní automobil). Posed by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti při porážce zastřelením, kdy v případě, že kulka pronikne zvířetem, nebo střelec mine, úhel k povrchu země zajistí, že kulka se zastaví v zemi a neodrazí se a nebude pokračovat v trajektorii a neohrozí okolí. Celé zařízení je koncipováno tak, aby umožnilo střelci bezpečný přístup se zbraní a stabilní pozici při výstřelu. Dále obsahuje prvky pro zajištění hygienických podmínek při vykrvení (nádoba pro zachycení krve při porážce na farmě) a důkladnost vykrvení (vyvěšení zvířete do velikosti jelena). Díky kotvícím prvkům a jejich variabilnosti umožňuje posed stabilizovat i na nerovných či svažitých pozemcích. Zařízení je využitelné i v době, kdy nebudou probíhat porážky, tzn. pro kontrolu stáda pozorováním (sčítání, vizuální kontrola zdravotního stavu a kondice). Technologie je nabízena výrobcům, se kterými bude uzavřena licenční smlouva.