Stacionární multifunkční krmné a napájecí místo pro jelenovité

Předmětem bylo vytvořit stacionárního multifunkčního krmné a napájecího místa pro jelenovité pro zajištění celoročního a bezpečného přístupu ke krmivu všem kategoriím zvířat/zvěře včetně období říje a umožnit rovnoměrnou distribuci při dávkovaném předkládání krmiv pro celé stádo. Výsledný systém byl navržen tak, aby byl zastřešený a zamezil degradaci krmiv povětrnostními vlivy a zabezpečil bezkontaktní ruční, nebo mechanizované doplňování na farmách tak, aby bylo zajištěno minimální rušení zvířat a rovněž bezpečnost obsluhy (zejména v době říje). Navržená technologie zlepšuje a zefektivňuje podávání krmiv. Tím lze očekávat i zlepšení přírůstků při výkrmu mladých jedinců a dosažení vyšší porážkové hmotnosti v řádu kilogramů. Dostatek krmných míst zajišťuje u stádových druhů zvířat chovaných ve smíšených skupinách, jako jsou jelenovití to, že se ke krmivu dostanou všechny kategorie zvířat a má tak pozitivní vliv i na welfare a produkci. Daná technologie je vhodná a univerzální pro různé typy farem, tj. jak pro chov ve smíšených skupinách, tak i pro chov v oddělených skupinách dle kategorie zvířat (mladí jedinci ve výkrmu, oddělení laní v době porodů a laktace, samčí skupiny). Technologie je nabízena výrobcům, se kterými bude uzavřena licenční smlouva.