Nosková Adéla, Bc.

odborný pracovník
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat
Telefon267009664
Linka664
E-mailnoskova.adela@vuzv.cz
BudovaZámeček
Kancelář 5