Bartošová Jitka, doc. Ing., Ph.D.

Vedoucí vědecký pracovník
Vedoucí oddělení
OdděleníEtologie
Telefon267009598
Linka598
Mobilní telefon731651509
E-mailbartosova.jitka@vuzv.cz
BudovaZámeček
Kancelář 12
Osobní foto:

Poslední publikace:

NázevRok
ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BARTOŠOVÁ, Jitka a VYSKOČILOVÁ, Zuzana. Bez etologie to v každodenním životě chovatele skotu nejde. Náš chov, 2024, roč. 84(1), s. 41-42. ISSN . 2024
ESATTORE, Bruno, BUCZEK, Mateusz, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, PLUHÁČEK, Jan, CEACERO, Francisco, KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka, RADWAN, Jacek a BARTOŠ, Luděk. Ivermectin decreases parasite load, testosterone, and potentially antler length in a group of captive red deer males (Cervus elaphus). Research in Veterinary Science, 2024, 166, Article number: 105095. ISSN 0034-5288. 2024
BARTOŠOVÁ, Jitka. Jak vychovat potomky: rodičovská péče. In Etologie: Mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů. Praha: Academia, 2024, s. 331-345. ISBN 978-80-200-3556-1. 2024
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, TULIS, Filip, ŠEVČÍK, Michal, SOVADINOVÁ, Simona, BUŠINA, Tomáš, JANOUŠ,Martin, KOUBA, Petr, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Post-fledging survival of Tengmalm’s owl offspring in boreal forests: Interactive effects of varying dynamics of main prey and habitat composition. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11, Article number: 1151622. ISSN 2296-701X. 2023
BARTOŠ, Luděk, ESATTORE, Bruno, KOTRBA, Radim, PLUHÁČEK, Jan, CEACERO, Francisco, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka. The effects of challenge or social buffering on cortisol, testosterone, and antler growth in captive red deer (Cervus elaphus) males. Scientific Reports , 2023, 13, Article number: 21856. ISSN 2045-2322. 2023
BARTOŠOVÁ, Jitka., 2023 Věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR. In Uspořádání konference. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2023
FALDYNA, Martin, HRDÝ, Jakub, KRÁSNA, Magdaléna…BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel et al. Africký mor prasat – výsledky výzkumu v České republice. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., 2022, 75 s. ISBN 978-80-7672-023-7 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a BARTOŠOVÁ, Jitka. Ako vplývajú zmeny v sociálnom prostredí na produkciu, reprodukciu a welfare dojníc. Rolnické noviny, 2022, roč. 16(2), s. 15-16. ISSN . 2022
BARTOŠ, Luděk, PUTMAN, Rory, PLUHÁČEK, Jan, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka. Bruce effect, pregnancy block and disruption or feticide: proposal of a new term ‘effect of nonsire male's presence. Animal Behaviour, 2022, 187, 117-119. ISSN 0003-3472. 2022
BARTOŠ, Luděk, PUTMAN, Rory, PLUHÁČEK, Jan, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Efekt Bruceové, předimplantační blokáda, postimplantační přerušení březosti, feticida... prostě efekt přítomnosti cizího samce. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 42. ISSN 2022
ESATTORE, Bruno, ZÍTEK, Štěpán, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk., 2022 Lateralized agonistic behaviour in captive red deer (Cervus elaphus) males: Dominance and body position matter during antler growth period. In 10th International Deer Biology Congress. Osijek, Croatia: University of Zagreb, s. 111. ISSN 2022
MIKULÁŠKOVÁ, Klára, KOVÁŘOVÁ, Jana a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Magnetoreception in horses: Less faults in a North-South direction in show jumping competitors. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 14. ISSN 2022
BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim, DUŠEK, Adam, KOTT, Tomáš a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Mate a subordinate: The way to increase fitness through grand offspring in red deer (Cervus elaphus) hinds. In 10th International Deer Biology Congress. Osijek, Croatia: University of Zagreb, s. 104. ISSN 2022
NIČOVÁ, Klára, JŮVOVÁ, Laura a BARTOŠOVÁ, Jitka. Na prahu nového poznání: Epigenetika v chovu koní. Náš chov, 2022, roč. 82(2), s. 36-38. ISSN . 2022
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Still beyond a chance: Distribution of faults in elite show-jumping horses. PLoS One, 2022, 17, Article number: e0264615. ISSN 1932-6203. 2022
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Brösarp projekt & Hoof Step System. iKůň, 2021, roč. Audiovizuální tvorba(https://ikun.cz/#!/aktualita?itemId=4052), s. . ISSN . 2021
BARTOŠ, Luděk, DUŠEK, Adam, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan a PUTMAN, Rory. How to escape male infanticide: mechanisms for avoiding or terminating pregnancy in mammals. Mammal Review, 2021, 51, 143-153. ISSN 0305-1838. 2021
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Long-term trends in the body condition of parents and offspring of Tengmalm's owls under fluctuating food conditions and climate change. Scientific Reports , 2021, 11, Article Number 18893. ISSN 2045-2322. 2021
BARTOŠOVÁ, Jitka., 2021 Prevence šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých: Technické možnosti a účinnost opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy. In Uspořádání workshopu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2021
HOSTOVSKÁ, Lucie, HOSTOVSKÝ, Martin a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2021 Sliny a krev: Validace neinvazivního způsobu analýzy biochemických parametrů u koní – pilotní studie. In 48. konference České a Slovenské etologické společnosti. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. . ISSN 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. STRNADY, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. V PRAZE.. Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR. Autoři: BARTOŠOVÁ, Jitka, KAMLER, Jiří, BARTOŠ, Luděk, CUKOR, Jan, TUREK, Kamil, HAVRÁNEK, František, DRIMAJ, Jakub, MACHÁLEK, Antonín, ŠIMON, Josef a PLHAL, Radim.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7417-222-9. 2021-12-15. 2021
GLANCOVÁ, Lucie a BARTOŠOVÁ, Jitka. Život, který stojí za to žít. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., 2021, 20 s. ISBN 2021
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Interactive influences of fluctuations of main food resources and climate change on long-term population decline of Tengmalm's owls in the boreal forest. Scientific Reports , 2020, 10, Article Nr.20429. ISSN 2045-2322. 2020
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Když matka selže: Odmítavé chování klisen k novorozeným hříbatům. Náš chov, 2020, roč. 80(6), s. 77-78. ISSN . 2020
PEŠKOVÁ, Lucie a BARTOŠOVÁ, Jitka. Malí vzhledem, velcí biologií: úspěchy a úskalí chovu miniaturních koní. Náš chov, 2020, roč. 80(1), s. 72-74. ISSN . 2020
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, VALNÍČKOVÁ, Barbora, STANĚK, Stanislav a BARTOŠOVÁ, Jitka. Moderní odchov telat dojeného skotu: využití sociálního prostředí. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 56 s. ISBN 978-80-7403-242-4 2020
ESATTORE, Bruno, VILLAGRÁN, M., PLUHÁČEK, Jan, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. To beat or not to beat: Behavioral plasticity during the antler growth period affects cortisol but not testosterone concentrations in red deer (Cervus elaphus) males. General and Comparative Endocrinology, 2020, 297, Article number 113552. ISSN 0016-6480. 2020
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a BARTOŠOVÁ, Jitka. Vliv změn v sociálním prostředí na produkci a welfare dojnic. Náš chov, 2020, roč. 80(2), s. 55-58. ISSN . 2020
BARTOŠOVÁ, Jitka a NIČOVÁ, Klára. Využití teorie učení a biologických poznatků ve výcviku a využití koní. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 67 s. ISBN 978-80-7403-246-2 2020
ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, STANĚK, Stanislav a BARTOŠOVÁ, Jitka. Základy etologie dojeného skotu pro chovatele. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 80 s. ISBN 978-80-7403-244-8 2020
NIČOVÁ, Klára a BARTOŠOVÁ, Jitka. Zavádění koní do startovacích boxů: Pohled vědy a teorie učení. IC magazín, 2020, roč. 2020(8), s. 84-87. ISSN . 2020

VŠECHNY PUBLIKACE