Hůrková Zuzana

technik
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat
Telefon267009677
Linka677
E-mailhurkova.zuzana@vuzv.cz
BudovaVedlejší budova
Kancelář 2,3