Dolejš Jan, Ing., CSc.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat
E-maildolejs.jan@vuzv.cz
BudovaHB/47