Moravcsíková Ágnes, Ing.

odborný pracovník
OdděleníEtologie
Telefon267009568
Linka568
E-mailmoravcsikova.agnes@vuzv.cz
BudovaZámeček
Kancelář 29