Moravcsíková Ágnes, Ing.

odborný pracovník
OdděleníEtologie
Telefon267009568
Linka568
E-mailmoravcsikova.agnes@vuzv.cz
BudovaZámeček
Kancelář 29

Poslední publikace:

NázevRok
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Co může dělat z telat pesimisty a co optimisty?. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 38-39. ISSN . 2023
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a STANĚK, Stanislav. Vliv drbadel na welfare dojeného skotu. Náš chov, 2023, roč. 83(1), s. 41-43. ISSN . 2023
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a BARTOŠOVÁ, Jitka. Ako vplývajú zmeny v sociálnom prostredí na produkciu, reprodukciu a welfare dojníc. Rolnické noviny, 2022, roč. 16(2), s. 15-16. ISSN . 2022
BUČKOVÁ, Katarína, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka, RAJMON, Radko a ŠPINKA, Marek. Indication of social buffering in disbudded calves. Scientific Reports, 2022, 12, Article number 13348. ISSN 2045-2322. 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka a STANĚK, Stanislav. Napájanie teliat vodou v období mliečnej výživy. Rolnické noviny, 2022, roč. 2022(51), s. 15-18. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka a STANĚK, Stanislav. Problematika napájení vodou u telat v období mléčné výživy. Náš chov, 2022, roč. 82(11), s. 58-61. ISSN . 2022
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a VALNÍČKOVÁ, Barbora. Průzkum v oblasti odrohování telat ve stádech dojeného skotu v ČR. Selská revue, 2022, roč. 2022(7), s. 144-145. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, KRUNT, Ondřej, KRAUS, Adam, ZITA, Lukáš a BARTOŠ, Luděk., 2022 Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 19. ISSN 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, KRUNT, Ondřej, KRAUS, Adam, ZITA, Lukáš a BARTOŠ, Luděk., 2022 Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups. In Proceedings of the 55th ISAE Congress, 2022. North Macedonia: , s. 99. ISSN 2022
ŠÁROVÁ, Radka a MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes. Role sociálního prostředí v životě telat - 3. díl. Selská revue, 2022, roč. 2022(3), s. 106-107. ISSN . 2022
VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 4. díl. Selská revue, 2022, roč. 2022(5), s. 116-118. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 5. díl. Selská revue, 2022, roč. 2022(6), s. 104-105. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Vnímání bolesti u telat při a po odrohování. Selská revue, 2022, roč. 2022(4), s. 110-111. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Význam sociální hierarchie dojnic při využívání dojicích robotů. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 54-56. ISSN . 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BUČKOVÁ, Katarína, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek., 2021 Effects of pair versus individual housing on calves' reactions to disbudding. In Proceedings of the 2021 ISAE East-West Central joint regional Conference. Praha: VÚŽV v.v.i., s. 10. ISSN 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 1. díl. Selská revue, 2021, roč. 2021(4), s. 58-60. ISSN . 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Role sociálního prostředí v životě telat - 2. díl. Selská revue, 2021, roč. 2021(5), s. 27-29. ISSN . 2021
BUČKOVÁ, Katarína, ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠPINKA, Marek. The effect of pair housing on dairy calf health, performance, and behavior. Journal of Dairy Science, 2021, 104, 10282-10290. ISSN 0022-0302. 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, BUČKOVÁ, Katarína, ŠÁROVÁ, Radka a ŠPINKA, Marek., 2021 Vliv párového versus individuálního ustájení na chování telat po odrohování. In Sborník 48. konference ČSEtS. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, s. 44. ISSN 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka a STANĚK, Stanislav. Vliv subklinické mastitidy na chování krav. Náš chov, 2021, roč. 81(6), s. 48-52. ISSN . 2021
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, PEŠKOVÁ, Lucie a STANĚK, Stanislav. Změna chování a příjmu krmiva jako signál blížícího se onemocnění. Náš chov, 2021, roč. 81(4), s. 56-58. ISSN . 2021
ŠÁROVÁ, Radka, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, VALNÍČKOVÁ, Barbora, STANĚK, Stanislav a BARTOŠOVÁ, Jitka. Moderní odchov telat dojeného skotu: využití sociálního prostředí. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 56 s. ISBN 978-80-7403-242-4 2020
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a BARTOŠOVÁ, Jitka. Vliv změn v sociálním prostředí na produkci a welfare dojnic. Náš chov, 2020, roč. 80(2), s. 55-58. ISSN . 2020
ŠÁROVÁ, Radka, VALNÍČKOVÁ, Barbora, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, STANĚK, Stanislav a BARTOŠOVÁ, Jitka. Základy etologie dojeného skotu pro chovatele. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, 2020, 80 s. ISBN 978-80-7403-244-8 2020

VŠECHNY PUBLIKACE